Luna v 7. domě

Pro 13, 2021

Posledně aktualizováno 29.07.2020 v 12:59

Luna v 7. domě se spojuje s energiemi Váhy, kterým vládne Venuše. Energie 7. domu a Vah směřují k dosažení rovnováhy a harmonie v partnerských vztazích, a to jak podnikatelských, tak manželských, prostřednictvím kompromisů a vzájemného porozumění.

Sedmý dům souvisí (podle významu) s Venuší, přirozenou vládkyní sedmého znamení zvěrokruhu Vah, která značí rovnováhu, harmonii a partnerství obecně.

Více o Luně

Více o 7. domě

Důležité je poznamenat, že pozitivní umístění Venuše a vládce 7. domu nesou důležitou roli při zesilování příznivých účinků nebo záchraně před negativními výsledky Luny v 7. domě. Kromě toho většinu výsledků určuje také znamení zvěrokruhu, v němž Luna v 7. domě sídlí.

Při určování dalších výsledků této kombinace je navíc velmi důležitá fáze Luny. To znamená, že ubývající a plná Luna přináší příznivé výsledky, zatímco ubývající a temná Luna působí přesně opačně.

Výsledky Luny v 7. domě

Fyzička

Luna v 7. domě vrhá přímý aspekt na 1. dům (ascendent) sebe sama, což naznačuje krásné, souměrné, zdravé a smyslné tělo.

Kombinace Luny navíc naznačuje, že má povědomí o svém chování a vzhledu, což způsobuje, že člověk klade mimořádný důraz na svůj vzhled, společenské chování a styl oblékání ve veřejném životě.

Partner

7. dům patří manželství a umístění Luny v daném domě naznačuje velmi pohledného, laskavého, milujícího, oddaného a vysoce láskyplného životního partnera.

V podstatě je pro nativy s touto kombinací důležité, aby se spojili se svým životním partnerem nebo spřízněnou duší, což jim poskytuje duševní klid a citovou jistotu, díky níž je manželství základem jejich životního štěstí.

Neustále hledají někoho (dokud ho nenajdou), s kým by mohli sdílet vzájemnou podporu a dosáhnout tak v životě vysokého postavení.

Dále 7. dům patří do trojúhelníku tužeb neboli Kama Trikona, v němž umístění Luny naznačuje velmi vášnivého partnera, s nímž je naznačeno hojné množství smyslných požitků. Je-li Luna v 7. domě špatně umístěna, naznačuje to, že je zapletena do mimomanželských afér.

Měsíc v 7. domě aspektovaný na 1. dům také ukazuje na příliš ochranitelskou a panovačnou povahu životního partnera.

Měsíc je jasná osvětlující planeta, která v 7. domě naznačuje krásný vzhled manžela.

Smyslný & Romantický

7. dům je domem tužeb (včetně sexuálních) a Luna jako jemná a láskyplná planeta v uvažovaném domě ve velké míře zesiluje touhu po smyslných přáních.

Podle toho tato kombinace naznačuje požitek z více sexuálních partnerů. Je-li Luna ve Waxingu, úplňku a/nebo ve svém příznivém znamení (vlastním, exaltovaném), naznačuje to věrnost manželskému partnerovi po svatbě.

Jestliže je Luna v 7. domě poškozená, tj. nachází se v nepříznivém znamení (oslabená) a/nebo je zapojena s funkční malefickou planetou, naznačuje to potíže v manželském životě kvůli obtížnému hledání kompromisů s životním partnerem.

Plodnost

Měsíc, vodní planeta v 7. domě, určuje potenci. Podle toho, je-li Luna ve svém příznivém znamení v posuzovaném domě ubývající, úplná a/nebo dobře umístěná, žehná dobré plodnosti, zatímco oslabená Luna v posuzovaném domě snižuje potenci a s ní i celkové zdraví.

Příznivá, dobře umístěná a silná Luna v 7. domě navíc naznačuje lásku k čistému a chutnému kvalitnímu jídlu, které rovněž posiluje zdraví reprodukčních orgánů.

Zahraniční cestování

Měsíc je rychle se pohybující planeta a 7. dům značí zahraniční cestování a jejich kombinace naznačuje silnou vášeň a touhu po častém cestování.

Jelikož je Luna vodní planetou, vášeň pro cestování souvisí zejména s vodními tělesy a místy. Takovíto jedinci zbožňují pobyt v blízkosti moře, oceánů a jiných vodních ploch.

Obchodování

Kromě toho 7. dům značí také obchodování a podnikání, kde Luna žehná štěstí v zahraničním obchodování a podnikání. Druh podnikání nebo obchodování je ovlivněn významem Luny.

Tato kombinace podporuje zvýšené štěstí v podnikání (zejména ve spojení s investorem nebo obchodním partnerem), které se týká vodních produktů, péče o domácnost, ubytování, potravinářského průmyslu, nemovitostí atd.

Případně vosková nebo úplňková Luna v 7. domě naznačuje štěstí a úspěch v partnerských podnicích.

Prospívá partnerským vztahům

Sedmý dům je silou 10. domu. Konkrétně 10. dům z 10. domu je 7. dům. Toto zvláštní spojení naznačuje zvýšenou podnikatelskou aktivitu a vůdčí schopnosti, které podporují úspěch v podnikání, obchodování nebo partnerských podnicích.

Podle toho Luna v 7. domě odráží skvělý společenský obraz a postavení s dobrou důstojností z morálního chování. To zase podpoří nárůst vysokých úspěchů (10. dům) a úspěch v podnicích (7. dům).

Jistota skrze majetek

Dále je 7. dům také mocenským domem 4. domu (4. dům od 4. je 7. dům), který označuje domov, nemovitosti, bezpečí a klid. Luna v uvažovaném domě touží po bezpečí prostřednictvím vlastnictví krásného domu nebo podnikání s nemovitostmi.

Dále je 4. dům přirozeným domem Luny a toto spojení mezi těmito domy žehná štěstí prostřednictvím pozemkového majetku a s ním spojeného podnikání (realitní kancelář, pronajímatel, investování, ubytování atd.).

Matka

Měsíc v 7. domě ukazuje na přehnaně ochranitelskou, starostlivou, milující, láskyplnou a panovačnou matku.

Pokud je Luna ve vosku, úplňku a/nebo v pozici ve svém příznivém znamení, znamená to velkou harmonii ve vztahu s matkou, zatímco oslabená Luna značí nekompromisní povahu matky, která vede k disharmonii.

Klasický rozbor

Bhrigu Sutra

Podle Bhrigu Sutrama způsobuje tato kombinace velmi jemné chování osobě s tímto umístěním Luny v 7. domě.

Zmiňuje se také, že tito nativové si budou rádi užívat smyslných radovánek s opačným pohlavím.

To se vysvětluje samo sebou, protože 7. dům patří do trojúhelníku tužeb, což způsobuje, že jemné a láskyplné energie Luny směřují k užívání si společnosti opačného pohlaví.

Je také zmíněno, že pokud je vládce 7. domu velmi silný v příznivém znamení, naznačuje to zájem mít více životních partnerů. Silný 7. dům a jeho vládce dává možnost užívat si požitků z více partnerských vztahů. S Lunou v 7. domě se tito nativové stávají přirozeně okouzlujícími a přitažlivými pro opačné pohlaví, což jim poskytuje dostatek partnerů.

Fáze Luny má podle tohoto klasického zdroje také velký význam. Totiž pokud je Luna ubývající nebo temná, nebude spokojenost a potěšení z manžela či životního partnera.

Ukazuje také na odklady (uspokojivého) manželství, k němuž může dojít ve věku 32 let nebo později. Pokud se ožení dříve, pociťují určitý neklid a cítí se utěšeni ve věku 32 let a později.

Je-li však Luna v úplňku nebo vosku ve vlastním nebo exaltovaném znamení, bude nativní člověk vysoce oddán jedinému a milovanému životnímu partnerovi.

Pochopitelně tento příznivý stav Luny způsobuje také požitek z velkého potěšení v životním partnerství a velké uspokojení z něj.

Kromě toho je nativita požehnána tím, že má u sebe stříbrnou lžíci. To znamená, že takoví domorodci mají vždy silnou finanční podporu a nepociťují v životě žádný nedostatek, přestože mají hojnost nebo jen dostatek prostředků.

Klasikové také uvádějí, že takoví domorodci s tímto silným Lunárním stavem jsou obdařeni pohodlím, luxusem a dopravními prostředky. Mají klidnou mysl s vědomím, že jsou neustále utěšováni. Důvod, proč je v této kombinaci zahrnuto pohodlí, spočívá v tom, že 7. dům je silou 4. domu majetku, dopravních prostředků, hrušky mysli, domácího štěstí, pohodlí atd.

Brihat Džataka

V tomto klasickém zdroji se uvádí, že tato kombinace vyvolává v mysli lidí s touto Lunou mnoho žárlivosti a závisti.

To může být možné, pokud je Luna ubývající, temná nebo postižená přirozeným maleficem či usazená v nepřátelském znamení, což je činí přehnaně žádostivými a temnými z mysli.

To způsobuje, že mají zálusk na úspěch a bohatství druhých, což zesiluje jejich žárlivost. Mají dokonce sklon pokoušet se dosáhnout bohatství neetickými činy.

Tato kombinace způsobuje, že jsou také nadměrně láskyplní a připoutaní ke svým partnerům.

Phaladeepika

V tomto klasickém zdroji je zdůrazněn pozitivní scénář silného Měsíce.

To znamená, že pokud je Měsíc voskový, v úplňku nebo v příznivém znamení, činí nativního člověka mimořádně okouzlujícím, příjemným a přitažlivým. Totéž platí i pro jejich manžela či životního partnera, jak naznačují signifikace 7. domu.

Také naznačuje manželskou blaženost, kde je vzájemně sdíleno mnoho vřelosti, péče a náklonnosti. To je důsledek bezpodmínečně milující povahy Luny ovlivňující 7. dům manželství a partnerství.

Saravali

Podle Saravaliho činí silná a dobře umístěná Luna v 7. domě nativního člověka laskavým, milujícím a celkově dobře vychovaným.

V životě budou mít štěstí a pocit spokojenosti. Jsou také nesmírně vášniví a žádostiví.

Je-li však Luna slabá, ubývající, temná nebo nepříznivě umístěná, ovlivňuje vitalitu nativního člověka nepříznivě. Je to proto, že 7. dům je maraka bhava neboli dům působící škody, který může při jakémkoli těžkém malefickém spojení nepříznivě ovlivnit pohodu a zdraví nativního člověka.

V tomto případě slabá Luna aspektuje 1. dům sebe sama, celkového zdraví a vitality, což tyto signifikace ovlivňuje oslabením celkové vitality a imunity těla.

Chamatkara Čintamani

V tomto klasickém zdroji jsou uvedeny všechny pozitivní účinky silné Luny.

Je zde zmíněno, že takovým nativům se dostane hojné náklonnosti, vřelosti, péče a podpory ze strany manželů. Poskytuje také mnoho štěstí v životě obecně.

Jelikož 7. dům označuje obchod, tržiště a podnikání, poskytuje tato kombinace zisky prostřednictvím obchodu a podnikání, zejména na domácí půdě.

Proč konkrétně ve vlasti? Je to proto, že 4. dům znamená domácí půdu, zatímco 1. dům znamená rodiště. Luna v 7. domě ovlivňuje obojí aspektem a silovým spojením, což nakonec vyvolává daný efekt.

Tato kombinace také způsobuje, že se stávají nadměrně chamtivými, jak naznačuje 7. dům tužeb. Jejich těla jsou spíše měkká, jemná a citlivá. Je to proto, že Luna je přirozeně blahodárná ženská planeta, která je ve své podstatě velmi měkká. Zároveň aspektuje 1. dům sebe sama a těla, což dává tomuto citlivému vlivu na narozené.“

Podívejte se na Lunu v různých znameních zvěrokruhu pro podrobnější výsledky.

Víte, že se tyto zmíněné účinky projevují v určitých obdobích?

 • Konkrétní období, kdy se plně projevují výsledky planet
 • Důstojnost planet s pětinásobnou tabulkou
 • Podrobný rozbor hlavních a vedlejších období planet na desítky let dopředu
 • Měsíční rozbor pěti příštích let
 • Speciální Panchang neboli Slunce-.Lunární jógová analýza
 • Váš výklad Nakšatry a Pády
 • Všechny divizní grafy
 • Matematická síla planet
 • Speciální výklad Lal Kitab
 • Mnoho obecných podrobných předpovědí
 • Šťastné drahokamy
 • A mnohem více ve více než 200stránkové zprávě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.