Ottawa Tribe of Oklahoma

Ottawa Tribe of Oklahoma je jedním ze čtyř federálně uznaných kmenů Odawů v USA. Další tři kmeny se nacházejí v Michiganu. Oklahomský kmen Ottawa sídlí v Miami ve státě Oklahoma a jeho kmenovou jurisdikcí je okres Ottawa v Oklahomě. Kmen zakládá členství na přímém příbuzenském původu. https://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Tribe_of_Oklahoma

Jméno Ottawa pochází z indiánského slova „adawe“, což znamená obchodovat. Tento název byl vhodný vzhledem k rozsáhlému obchodování s jinými kmeny a jejich případnému spojení s Francouzi. V roce 1615 Francouzi zaznamenali setkání s Ottawou poblíž řeky French River v Kanadě. Ottavové se stali velmi důležitými pro obchod s kožešinami. Ottavové se vydávali na cesty a obchodovali s jinými kmeny za jejich kožešiny, které pak na oplátku předávali Francouzům. Ottavové byli během francouzské a indiánské války obecně považováni za spojence Huronů a Francouzů.

Jeden z našich největších indiánských náčelníků, který se objevil na americkém kontinentu, byl náčelník Pontiac. Pontiac stál v čele volné konfederace složené z Ottawů, Odžibvejů a Pottawatomie.

Oklahomský kmen Ottawů tvoří potomci Ottawů, kteří se po migraci z Kanady do Michiganu dohodli, že budou žít v oblasti kolem Fort Detroitu a řeky Maumee v Ohiu. Po přijetí zákona o stěhování indiánů v roce 1830 byli vystěhováni do vesnic v Ohiu, Illinois a Michiganu. V roce 1833 pak tyto pozemky přepsali. Se stěhováním velmi váhali a teprve v dubnu 1837 Ottavové z Blanchard’s Fork Roche de Boeuf a vesnice Oquanoxies souhlasili s přistěhováním na nové místo v Kansasu. Do pěti let po přestěhování téměř polovina Ottawů zemřela.

Ottawové věděli, že aby přežili, musí se jejich děti vzdělávat. V roce 1862 bylo Ottawům přiděleno 74 000 akrů půdy, která měla být použita a prodána k získání peněz na stavbu baptistické školy pro vzdělávání bělochů a indiánů. Tato univerzita byla pojmenována podle Ottawů. Indiáni se s univerzitou dohodli, že ottawské děti budou mít vzdělání zdarma. Z rezervace, kde Ottawové žili, se stalo městečko pojmenované po nich. Žili tam až do roku 1867.

V roce 1867 Ottavové prodali svou půdu v Kansasu a přestěhovali se do Indiánského teritoria v Oklahomě. V té době již více Ottawů vymřelo a zůstalo jich jen asi 200. V Oklahomě uzavřeli smlouvu s kmenem Shawnee o koupi přibližně 14 863 akrů, které byly součástí rezervace Shawnee.

V roce 1956 USA rozhodly, že Ottawové neslouží svému účelu, a ukončily jejich činnost. To bylo dlouhé temné období v historii Ottawů, ale ti se nevzdali a 15. května 1978 byl kmen Ottawů obnoven jako federálně uznaná vláda.

Vládní struktura kmene Ottawů v Oklahomě byla tvořena náčelníky skupin, kteří tvořili vládní radu s hlavním náčelníkem. Každá skupina volila svého náčelníka a tito náčelníci pak volili hlavního náčelníka. Nyní máme náčelníka, druhého náčelníka, tajemníka/pokladníka, prvního člena rady a druhého člena rady. Tito lidé jsou voleni z každého člena kmene Ottawa v Oklahomě staršího 18 let.

http://www.ottawatribe.org/history-archives-library/

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.