Validační terapii vyvinula Naomi Feilová pro starší osoby s kognitivními poruchami a demencí. Feilová ve svém vlastním přístupu klasifikuje osoby s kognitivními poruchami jako osoby, které mají jedno ze čtyř stadií v kontinuu demence. Těmito stádii jsou:

  • Malá orientace
  • Zmatení času
  • Repetitivní pohyb
  • Vegetativní stav.

Základním principem terapie je koncept validace neboli recipročního sdělení respektu, který sděluje, že názory druhého jsou uznány, respektovány, vyslechnuty a (bez ohledu na to, zda posluchač s jejich obsahem skutečně souhlasí či nikoliv) je s nimi zacházeno s opravdovým respektem jako s legitimním vyjádřením jeho pocitů, nikoliv s marginalizací či odmítnutím.

Validační terapie používá různé specifické techniky a vyvolala kritiku ze strany výzkumníků, kteří zpochybňují důkazy pro některá přesvědčení a hodnoty validační terapie a vhodnost technik; neexistuje totiž dostatek kvalitních důkazů prokazujících účinnost této metody pro osoby s demencí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.