Asztrológia segítségével sok mindent megállapíthatunk az emberekről és az eseményekről.

Segítségével meghatározhatjuk az emberek egyéni tulajdonságait és az eseményeket, amelyeket valószínűleg átélhetnek. Segíthet továbbá meghatározni a különböző helyzetek lehetséges kimenetelét, a partnerek kompatibilitását és a kapcsolatok hosszú élettartamát, valamint sok más kérdést.

Az asztrológia sajnos értéke ellenére még mindig nem kapja meg az őt megillető elismerést.

Bolygók a házakban egyéni horoszkópok és szinasztria jelentése

A születési horoszkóp a bolygók helyzetének képét mutatja egy bizonyos időpontra, általában egy személy születésére vonatkozóan.

A születési horoszkóp 12 házból áll, és az ezekben a házakban elhelyezkedő bolygók megmutatják az élet azon területeit, amelyekre a bennük lévő bolygók energiája valószínűleg hatással lesz.

A szinasztriában az egyik partner bolygói, amelyek a másik partner bizonyos házaiban helyezkednek el, megmutatják, hogy az adott személy életének mely területeit befolyásolhatja a kapcsolat.

A születési horoszkóp házai az élet különböző területeinek uralkodói; ők irányítják fizikai megjelenésünket, jellemünket, kapcsolatainkat, szüleinket, őseinket, testvéreinket, gyermekeinket, oktatásunkat, környezetünket, barátainkat, szomszédainkat, társadalmi életünket, egészségünket, utazásainkat stb.

Minden ház különböző területeket irányít. A horoszkóp 12 háza két csoportra osztható: személyes és személyközi házakra. Az első hat házat (1-6) személyesnek, a másik hatot (7-12) pedig személyközi háznak tekintjük.

Az 1-3. házak az ember személyes identitásával kapcsolatosak. A 4-6. házak a környezetünkbe való beilleszkedés folyamatával kapcsolatosak. A 7 – 9. házak a személynek a többi emberrel kapcsolatos tudatosságához kapcsolódnak. A 10-12. házak a személy társadalmi kifejeződésével és a Társadalomba való beilleszkedés folyamatával kapcsolatosak.

A házak három csoportra is oszthatók: szögletes vagy kardinális, állandó és változékony.

Az 1., 4., 7. és 10. házak a szögletes vagy kardinális csoportba tartoznak, a 2., 5., 8. és 11. házak a szukedens vagy fix csoportba, a 3., 6., 9. és 12. házak pedig a kadens vagy változékony csoportba.

Hold – alapvető tulajdonságok

A Hold olyan csillagászati égitest, amelynek nagy jelentősége van földi életünk szempontjából. Ez az égitest tulajdonképpen a Föld természetes műholdja. Úgy tartják, hogy a Föld és valamilyen aszteroida mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtti ütközése következtében alakult ki, az ütközésből visszamaradt törmelékből.

Egy részük nem hiszi, hogy a Hold természetes objektum, és úgy gondolják, hogy mesterségesen, idegenek által létrehozott. A Hold nagyon fényes, és ez a legfényesebb éjszakai objektum az égbolton.

Ez az égitest gyorsan mozog, és 27,5 nap alatt kerüli meg a Földet. Ez idő alatt áthalad mind a 12 állatövi jegyen. A Rák jegyében uralkodik, a Bikában pedig kiemelkedik.

Asztrológiában a Hold a tudatalattink, belső lényünk, érzékenységünk, érzelmeink, emlékeink, intuíciónk, életünkben a nők, anyánk, anyai ösztöneink, női oldalunk stb. uralkodója.

A Hold által befolyásolt emberek nagyon érzékenyek és könnyen megbántódhatnak. Hajlamosak ragaszkodni az emlékeikhez és a múltbéli sérelmekhez, ami megakadályozza őket abban, hogy a jelenre koncentráljanak és a jövő felé haladjanak.

Ezeknek az embereknek meg kell tanulniuk, hogyan engedjék el a múltat, különben életük nagy részét (rosszabb esetben az egész életüket) azzal tölthetik, hogy a múlton rágódnak, vagy haragot táplálnak valaki iránt. Tisztában kell lenniük negatív érzelmeik káros hatásaival.

Gyakran zárkózottak és félénkek. Jobban szeretnek a szűk családtagok és barátok körében maradni. Meg kell ismerniük valakit, mielőtt ellazulnának és megnyílnának. Nagyon érzelmesek, de hajlamosak az érzelmeiket megtartani maguknak.

A Hold-emberek gondoskodó és gondoskodó lények, és szeretnek gondoskodni azokról az emberekről, akiket szeretnek.

Tendencia, hogy gyakran változik a hangulatuk, gyakran minden ok nélkül. Rászorulók is lehetnek, és hajlamosak az emberekhez való ragaszkodásra, ami olyan tulajdonság, amelyet sokan fojtogatónak tartanak.

Ezek az emberek erős intuícióval rendelkezhetnek, és képesek megérezni az emberek érzéseit, és megjósolni a bekövetkező eseményeket.

A Hold elhelyezése a születési horoszkópban megmutatja azokat a területeket, ahol a személy a legjobban érzi magát. Azt is elárulja, hogy mekkora kényelemre van szükségünk; leírja az otthonunkat és az otthonunkhoz való viszonyunkat is.”

Hetedik ház jelentése

A hetedik ház a kapcsolatok és mindenféle párkapcsolat házi ura. Ezt a házat a Vénusz uralja, és a Mérleg jegyének felel meg.

Az állapota és az ebben a házban lévő bolygók elárulják, hogy kielégítő szerelmi életet és egyéb partnerségeket élhetünk-e meg, vagy mindig konfliktusokat és szakításokat tapasztalhatunk a kapcsolatainkban.

A hetedik ház elárulja, hogyan viselkedik az ember mindenféle partnerségben, nem csak szerelmi kapcsolatokban. Ez az ellenségeink és riválisaink háza is. Leírja, hogyan illeszkedik a személyiséged a másokkal való kapcsolatba.

Ez a ház megmutatja, hogy természetedből adódóan hajlamos vagy-e a partnerségre, vagy természetedből adódóan magányos vagy.

A hetedik házban elhelyezett bolygók és a csúcson lévő jegy elárulja, hogy ez a személy valószínűleg milyen partnerekhez vonzódik, és milyen sajátosságai vannak a kapcsolataiknak.

Ha például a Jupiter a hetedik házban áll, a partner arra inspirálja a születési horoszkóp tulajdonosát, hogy távoli utazások révén tágítsa a látókörét, ahová együtt indulhatnak el.

A Szaturnusz ebben a házban gyakran kapcsolódik az idősebb partnerekhez vagy a későbbi házasságkötéshez; az Uránusz különc partnereket és kapcsolatokat, válást stb. hoz.

A bolygók ebben a házban nem csak a romantikus partnerségről árulnak el részleteket, hanem az üzleti partnerségről és másfajta partneri vállalkozásokról is. Ez az üzleti partnerek háza is.

A hetedik ház szabályozza a házasságot, a válást, a házastársakat, a nyilvánosságot, a nyilvánossággal való foglalkozást stb. is.

Hold a hetedik házban jelentése az egyéni horoszkópokban

Amikor a Hold a születési horoszkóp hetedik házában áll, ez az elhelyezkedés általában erős érzelmi igényt jelez a párkapcsolatra. A Hold az érzelmeinket uralja, a hetedik ház pedig a kapcsolatok háza, és ez ennek a pozíciónak a leggyakoribb értelmezése.

Aki Holddal a hetedik házban áll, hiányosnak érezheti magát, ha egyedül van. Szükségük van egy társra, gyakran az elégtelenség érzése és a bizonytalanság miatt, amit akkor éreznek, amikor egyedül vannak.

Ha a Hold bántalmazva van, ez a partnerükhöz való ragaszkodásra hajlamos, rászoruló természet jele lehet. Nagyon igényesek lehetnek a kapcsolataikban, állandóan a partnerük figyelmét és jóváhagyását keresik.

Ez a személy érzelmileg a partnerükre összpontosít, amit a partnerük nehezen tud elfogadni, különösen, ha olyan típusú ember, aki sok személyes szabadságot és teret igényel.

Ez a személy a partnerük megszállottjává válhat, ami pusztító lehet a kapcsolatukra nézve, mert ez visszataszító hatással van a partnerükre, aki kezdi úgy érezni, hogy megfullad az egyesülésben.

Az a személy, akinek a Holdja a 7. házban áll, problémákat tapasztalhat az önértékeléssel és az önszeretettel kapcsolatban, és csak akkor érzi magát elégedettnek és boldognak, ha olyan valakivel van kapcsolatban, aki elismeri az értékét (akár úgy is, hogy kapcsolatban marad vele).

Ha a Hold érintett, akkor az önbizalommal és önmaga megbecsülésével kapcsolatos problémák lehetnek, amelyek megoldásán a személynek dolgoznia kell.

A személynek szüksége lehet arra, hogy másoknak megfeleljen, félretéve saját igényeit, ami gyakran az elutasítástól való félelmen alapuló vágy. Ez a személy a partnere reakcióit és viselkedését is félreértelmezheti, mindez pedig azon a félelmén alapul, hogy nem akarják és nem szeretik eléggé.

A fő dolog, amire ennek a személynek összpontosítania kell, az önbizalmának és az önszeretet és megbecsülés érzésének erősítése, valamint az ereje és képessége, hogy egyedül maradjon, amíg a megfelelő személy el nem jön.

Aki a Holddal a hetedik házban áll, az anyai viselkedést is kifejezhet a partnerével szemben, akinek szüksége van arra, hogy ápolja és gondoskodjon róla, mintha a gyermeke lenne.

A Holdnak ebben a házban való elhelyezkedése a partnerét szerető és gondoskodó emberként is jellemezheti, aki gondoskodó képességekkel és védelmező hozzáállással rendelkezik vele szemben.

Ez érzékeny és családias típusnak is jellemezheti a partnerét.

Hold a hetedik házban jelentése a szinasztriában

Az egyik partner Holdja a másik partner hetedik házába esik, ezt a jelet általában a házaspárok összehasonlító szinasztriaelemzésében látjuk.

Egyedül, ha a Hold a hetedik ház szögével vagy kezdetével áll kapcsolatban, a Hold tulajdonosa intuitív módon megérzi a másik érzelmi szükségleteit és vágyait, és ösztönösen tudja, hogyan válaszoljon rájuk.

Ez a személy a ház tulajdonosát nagy baráti és ismeretségi körrel ismertetheti meg, ami segítheti az illető nyilvános megítélését.

Ha a Hold bántja, a Hold partnere rászorulóan és érzelmileg igényesen viselkedhet.

Ebben a kombinációban mindkét partner tisztában van egymás érzéseivel és szükségleteivel, és tudja, hogyan kell azokat kielégíteni.

Ezek között általában erős érzelmi vonzalom van. Úgy érzik, hogy a másik fél megfelelően reagál az érzéseikre, és bátran ki tudják fejezni azokat nyíltan.

A ház tulajdonosának tetszhet, ahogyan a Hold személy kifejezi az érzelmeit. Ezek ketten ideális társuknak tekinthetik egymást.

Ez a kapcsolat általában azt jelzi, hogy a partnerek érzelmileg támogatják egymást, és megértik egymást és az igényeiket. Ez a kapcsolat általában a házasság vagy a hosszú távú elköteleződés, a közös otthonteremtés és a családalapítás felé tart.

Ez bizonyos esetekben gyorsan megtörténik, miután a két személy találkozik, mert ösztönösen tudják, hogy egymáshoz és az ilyen típusú elköteleződéshez illenek.

Ha a Hold érintett, a Hold személy hajlamos lehet a viselkedésében bekövetkező változásokra, amit a hetedik ház tulajdonosa általában nem tolerál nehezen, kivéve, ha a hetedik ház uralkodója erősen érintett.

A Hold partner biztonságban érzi magát a hetedik ház tulajdonosa mellett. Úgy érzik, hogy elfogadják őket, és nem éreznek gátat az érzelmeik kifejezésére a partnerük felé. Nem félnek attól, hogy a 7. ház tulajdonosa elutasítja vagy elítéli őket, ami nagyon fontos az önbizalmuk szempontjából.

A 7. házban élő személy úgy szereti őket, ahogy vannak, és úgy érzik, hogy ennek köszönhetően teljesen megnyugodhatnak.

Ez a kapcsolat természetes, és mindkét partner így érzi. Lehet, hogy sok időt akarnak együtt tölteni, és bizonyos esetekben ritkán válnak el egymástól, mert akkor érzik magukat a legjobban és a legkényelmesebben, ha együtt vannak. A kapcsolatukat az otthonuknak tekintik.

Néha ez az elhelyezés arra utal, hogy a kettejük kapcsolata a családjuk erős befolyása alatt áll, gyakran azért, mert az egyik partner szüleivel egy házban laknak, és ha a Hold érintett, ez konfliktusok forrása lehet ebben a kapcsolatban.

Némely esetben a pár azért házasodik össze, mert együtt akarnak otthont teremteni és családot alapítani.

A Hold a 7. házban való elhelyezés a szinasztriában akkor a legerősebb, ha a Hold szorosan kapcsolódik a másik személy születési horoszkópjának Deszcendenséhez.

Összefoglaló

A Hold a 7. házban az egyéni horoszkópokban olyan személyre utal, aki érzelmes, és arra törekszik, hogy kapcsolatban legyen, hogy érzelmi biztonságban érezze magát. Gyakran van szükségük érzelmi megerősítésre a partnerüktől, hogy teljesnek és értékesnek érezzék magukat.

Ezeknek a személyeknek problémáik lehetnek az önértékeléssel és az önszeretettel, amelyek megoldásán dolgozniuk kell. Függhet a partnere jóváhagyásától, és hajlamos lehet arra, hogy mindent megtegyen azért, hogy a partnere kedvében járjon, mert fél az elhagyástól és az elutasítástól.

Ez a személy olyan tulajdonságokat is kifejezhet, mint a ragaszkodó és rászoruló viselkedés a kapcsolatokban, ami gyakran okoz problémákat a partnerével. Az említett tulajdonságok a partnerük tulajdonságai is lehetnek.

Amikor a Hold a szinasztriában a partner hetedik házában áll, ez gyakran egy nagyon érzelmes kapcsolat jele, ahol mindkét partner ösztönösen érzi egymás érzéseit, és nagy megértést tanúsítanak egymás iránt. Támogatják egymást, és nyíltan kifejezik egymás iránti érzéseiket.

Ha a Hold bántja a Holdas személy olyan vonásokat fejezhet ki, mint a szeszélyesség, a rászoruló viselkedés vagy a ragaszkodás, amit a 7. házban élő személy általában tolerál, sőt, akár aranyosnak is tarthatja ezt a viselkedést. Ez általában egy könnyed kapcsolat, amely természetesen folyik.

A partnerek szeretnek egymás jelenlétében lenni, és sok időt töltenek együtt. Bizonyos esetekben ez jelezheti a családjuk jelentős bevonását a kapcsolatba.

Ez a kombináció gyakran olyan kapcsolat, amely elköteleződéshez és házassághoz vezet, otthont és családot alapít.

Az elhelyezés akkor fejti ki a legerősebb hatást, amikor a Hold a 7. ház csúcsával áll konjút.

report this ad

Loading…

Még több érdekes cikk:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.