Księżyc w 7 domu

gru 13, 2021

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2020, 12:59 pm

Księżyc w 7 domu łączy się z energiami rządzonej przez Wenus Libry. Energie siódmego domu i Libry są ukierunkowane na osiągnięcie równowagi i harmonii w partnerstwie, zarówno biznesowym jak i małżeńskim, poprzez kompromis i wzajemne zrozumienie.

Siódmy dom odnosi się do (poprzez znaczenie) Wenus, naturalnej władczyni siódmego znaku zodiaku Libry, która oznacza równowagę, harmonię i partnerstwo w ogóle.

Więcej o Księżycu

Więcej o siódmym domu

Warto zauważyć, że pozytywne położenie Wenus i władcy siódmego domu odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu korzystnych efektów lub ratowaniu przed negatywnymi rezultatami Księżyca w siódmym domu. Dodatkowo, większość wyników jest również określona przez znak zodiaku, w którym Księżyc przebywa w 7 domu.

W dodatku, faza Księżyca jest bardzo ważna do rozważenia podczas określania dodatkowych wyników tej kombinacji. To znaczy, woskowanie i pełnia Księżyca daje korzystne wyniki podczas gdy słabnący i ciemny Księżyc robi dokładnie odwrotnie.

Wyniki Księżyca w 7 domu

Fizyka

Księżyc w 7 domu rzuca bezpośredni aspekt na 1 dom (ascendent) siebie co wskazuje na piękne, proporcjonalne, zdrowe i zmysłowe ciało.

Dodatkowo, kombinacja Księżyca wskazuje również na posiadanie świadomości swojego zachowania i wyglądu, co sprawia, że osoba kładzie dodatkowy nacisk na swój wygląd, zachowanie społeczne i styl ubioru w życiu publicznym.

Małżonek

Siódmy dom należy do małżeństwa i umieszczenie Księżyca w danym domu wskazuje na bardzo przystojnego, miłego, kochającego, oddanego i bardzo czułego partnera życiowego.

W rzeczywistości ważne jest dla tubylców z tą kombinacją aby zjednoczyć się z ich partnerem życiowym lub bratnią duszą, która zapewnia spokój umysłu i emocjonalne bezpieczeństwo czyniąc małżeństwo podstawą ich szczęścia w życiu.

Ciągle szukają kogoś (dopóki go nie znajdą), z kim mogą dzielić się wzajemnym wsparciem, aby osiągnąć wysoki poziom w życiu.

Dodatkowo 7 dom należy do trójkąta pragnień lub Kama Trikona, w którym umieszczenie Księżyca wskazuje na bardzo namiętnego małżonka, z którym wskazana jest obfita ilość zmysłowych przyjemności. Jeżeli Księżyc jest źle umieszczony w 7 domu, wskazuje to na bycie zaangażowanym w pozamałżeńskie sprawy.

Księżyc w 7 domu aspektując 1 dom wskazuje również na nadopiekuńczą i dominującą naturę partnera życiowego.

Księżyc jest jasną iluminacyjną planetą, która w 7 domu wskazuje na piękny wygląd współmałżonka.

Zmysłowy & Romantyczny

Siódmy dom jest domem pragnień (w tym seksualnych) i Księżyc jako łagodna i czuła planeta w rozważanym domu wzmacnia pragnienie zmysłowych pragnień w dużym stopniu.

Przypuszczalnie, ta kombinacja wskazuje na cieszenie się wieloma partnerami seksualnymi. Jeżeli Księżyc jest w fazie pełni, pełni i/lub w korzystnym znaku (własny, wywyższony) wskazuje to na bycie wiernym małżonkowi po ślubie.

Płodność

Księżyc, wodna planeta w siódmym domu, określa potencję. Odpowiednio, jeżeli Księżyc jest w fazie wschodu, pełni, i/lub dobrze umiejscowiony w swoim korzystnym znaku w rozważanym domu, błogosławi dobrą płodnością, podczas gdy osłabiony Księżyc w rozważanym domu zmniejsza potencję i ogólny stan zdrowia z nim.

Dodatkowo, korzystny, dobrze umiejscowiony i silny Księżyc w 7 domu wskazuje na miłość do czystego i smacznego jedzenia wysokiej jakości, które również wzmacnia zdrowie organów rozrodczych.

Podróże zagraniczne

Księżyc jest szybko poruszającą się planetą a 7 dom oznacza podróże zagraniczne i kombinacja tego wskazuje na silną pasję i pragnienie częstego podróżowania.

Jako że Księżyc jest planetą wody, pasja podróżowania jest szczególnie związana z wodnymi ciałami i miejscami. Tacy tubylcy uwielbiają przebywać w pobliżu morza, oceanów i innych zbiorników wodnych.

Handel

W dodatku 7 dom oznacza również handel i biznes gdzie Księżyc błogosławi szczęściem w handlu zagranicznym i biznesie. Rodzaj biznesu lub handlu jest pod wpływem znaczenia Księżyca.

To znaczy, kombinacja promuje zwiększone szczęście w biznesie (szczególnie kiedy jest połączona z inwestorem lub partnerem biznesowym) związanym z produktami wodnymi, opieką, zakwaterowaniem, przemysłem spożywczym, nieruchomościami i tak dalej.

Alternatywnie, woskowanie lub pełnia Księżyca w siódmym domu wskazuje na szczęście i sukces w przedsięwzięciach partnerskich.

Faworyzuje partnerstwo

Siódmy dom jest siłą napędową dziesiątego domu. Mianowicie, 10 dom z 10 domu jest 7 domem. To specjalne połączenie wskazuje na zwiększoną aktywność przedsiębiorczą i zdolności przywódcze, które promują sukces w biznesie, handlu lub przedsięwzięciach partnerskich.

Przypuszczalnie, Księżyc w 7 domu odzwierciedla wielki społeczny wizerunek i status z dobrą godnością z moralnego zachowania. To, z kolei, będzie promować wzrost wysokich osiągnięć (10 dom) i sukces w przedsięwzięciach (7 dom).

Bezpieczeństwo poprzez własność

Dodatkowo, 7 dom jest również potęgą 4 domu (4 dom od 4 jest 7 domem), który oznacza dom, nieruchomości, bezpieczeństwo i spokój umysłu. Księżyc w rozważanym domu tęskni za bezpieczeństwem poprzez posiadanie pięknego domu lub nieruchomości.

Co więcej, 4 dom jest naturalnym domem Księżyca i to połączenie pomiędzy tymi domami błogosławi szczęście poprzez nieruchomości ziemskie i związane z nimi biznesy (realtor, właściciel, inwestowanie, zakwaterowanie, itp).

Matka

Księżyc w 7 domu wskazuje na nadopiekuńczą, troskliwą, kochającą, czułą i dominującą matkę.

Jeżeli Księżyc jest w fazie wschodu, pełni i/lub znajduje się w korzystnym znaku, wskazuje to na wielką harmonię w związku z matką, podczas gdy osłabiony Księżyc wskazuje na bezkompromisową naturę matki, która powoduje dysharmonię.

Analiza Klasyczna

Bhrigu Sutry

Według Bhrigu Sutram, ta kombinacja powoduje bardzo łagodne zachowanie osoby z tym umiejscowieniem Księżyca w 7 domu.

Jest również wspomniane, że takie tubylce będą lubiły cieszyć się zmysłowymi przyjemnościami z płcią przeciwną.

Jest również wspomniane, że jeśli władca 7 domu jest bardzo silny w korzystnym znaku, wskazuje to na zainteresowanie posiadaniem wielu partnerów życiowych. Silny 7 dom i jego władca daje możliwość korzystania z przyjemności płynących z wielorakiego partnerstwa. Z Księżycem w 7 domu, ci tubylcy stają się naturalnie czarujący i atrakcyjni dla płci przeciwnej, co daje im mnóstwo partnerów.

Faza Księżyca również ma duże znaczenie według tego klasycznego źródła. Mianowicie, jeśli Księżyc jest słabnący lub ciemny, nie będzie satysfakcji i przyjemności od współmałżonka lub partnera życiowego.

Wskazuje również na opóźnienia w (satysfakcjonującym) małżeństwie, które może mieć miejsce w wieku 32 lat lub później. Jeśli wyjdą za mąż wcześniej, doświadczą pewnego niepokoju i poczują się pocieszeni w wieku 32 lat i później.

Jednakże, jeśli Księżyc jest w pełni lub woskuje w swoim własnym lub egzaltowanym znaku, tubylec będzie bardzo oddany jednemu i jedynemu ukochanemu partnerowi życiowemu.

Zrozumiałe jest, że ten korzystny stan Księżyca powoduje również czerpanie wielkiej przyjemności z partnerstwa życiowego i wielkiej satysfakcji z niego.

Dodatkowo, tubylec jest błogosławiony posiadaniem przy sobie srebrnej łyżki. To znaczy, że tacy tubylcy mają zawsze silne wsparcie finansowe i nie odczuwają żadnego niedostatku w życiu, bez względu na to czy mają obfite czy tylko obfite zasoby.

W klasyce jest również powiedziane, że tubylcy z tym silnym Księżycem są pobłogosławieni wygodami, luksusami i środkami transportu. Mają spokój umysłu wiedząc, że są stale pocieszani. Powodem, dla którego wygody są zaangażowane w tę kombinację jest to, że 7 dom jest siłą napędową 4 domu własności, transportu, perły umysłu, szczęścia domowego, wygód, itp.

Brihat Jataka

W tym klasycznym źródle, ta kombinacja jest powiedziane, że powoduje dużo zazdrości i zawiści w umyśle ludzi z tym Księżycem.

To sprawia, że mają oko na sukces i bogactwo innych, co wzmacnia ich zazdrość. Są one nawet skłonne do prób osiągnięcia bogactwa poprzez nieetyczne czyny.

Ta kombinacja powoduje, że są one nadmiernie czułe i przywiązane do swoich partnerów, jak również.

Phaladeepika

W tym klasycznym źródle, pozytywny scenariusz silnego Księżyca jest podkreślony.

To znaczy, jeśli Księżyc jest woskowy, pełny, lub w korzystnym znaku, to czyni tubylca niezwykle czarującym, przyjemnym i pociągającym. To samo odnosi się do ich współmałżonka lub partnera życiowego, jak również, jak sugerują znaczenia 7 domu.

Wskazuje to również na małżeńską błogość, gdzie wiele ciepła, troski i uczucia są dzielone ze sobą. Jest to efekt bezwarunkowo kochającej natury Księżyca wpływającej na 7 dom małżeństwa i partnerstwa.

Saravali

Według Saravali, silny i dobrze umiejscowiony Księżyc w 7 domu czyni tubylca miłym, kochającym i dobrze wychowanym w ogóle.

Będą mieli szczęście i poczucie zadowolenia w życiu. Są również niezwykle namiętne i pożądliwe.

Jednakże jeśli Księżyc jest słaby, słabnący, ciemny lub niekorzystnie położony, wpływa negatywnie na witalność tubylca. Jest tak dlatego, że siódmy dom jest Maraka Bhava lub domem powodującym szkody, który może mieć negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie tubylca z jakimkolwiek ciężkim maleficznym stowarzyszeniem.

W obecnym przypadku, słaby Księżyc odnosi się do pierwszego domu jaźni, ogólnego zdrowia i witalności, co wpływa na te znaczenia osłabiając ogólną witalność i odporność ciała.

Chamatkara Chintamani

W tym klasycznym źródle, wszystkie pozytywne efekty silnego Księżyca są wymienione.

Jest tam wspomniane, że takie tubylce otrzymają obfite uczucie, ciepło, opiekę i wsparcie od swoich małżonków. Zapewnia to również dużo szczęścia w życiu w ogóle.

Jako że 7 dom oznacza handel, rynki i przedsiębiorczość, ta kombinacja zapewnia zyski poprzez handel i przedsiębiorczość, szczególnie w kraju ojczystym.

Dlaczego akurat w kraju ojczystym? To dlatego, że 4 dom oznacza ziemię ojczystą, podczas gdy 1 dom oznacza miejsce urodzenia. Księżyc w 7 domu wpływa na nich oboje poprzez aspekt i połączenie sił, co ostatecznie daje ten dany efekt.

Ta kombinacja powoduje również, że stają się oni nadmiernie chciwi, jak sugeruje 7 dom pragnień. Ich ciała są raczej miękkie, delikatne i wrażliwe. Dzieje się tak dlatego, że Księżyc jest naturalną dobroczynną planetą żeńską, która jest bardzo miękka w swojej naturze. Jednocześnie aspektuje on 1 dom jaźni i ciała, co daje ten wrażliwy wpływ na tubylca.

Odkryj Księżyc w różnych znakach zodiaku dla bardziej dogłębnych rezultatów.

Czy wiesz, że te wymienione efekty manifestują się w określonych okresach?

 • Szczególne okresy, w których rezultaty planet manifestują się w pełni
 • Wyróżnienia planet z pięciokrotną tabelą
 • Szczegółowa analiza planetarnych okresów głównych i podokresów dziesiątki lat do przodu
 • Miesięczna analiza 5 następnych lat
 • Specjalna Panchang lub Sun-Moon Yoga Analysis
 • Twoja Nakshatra i interpretacja Pada
 • Wszystkie wykresy dywizyjne
 • Matematyczne siły planetarne
 • Specjalne Interpretacje Lal Kitab
 • Wiele Ogólnych Szczegółowych Przewidywań
 • Szczęśliwe Kamienie Klejnotów
 • I wiele więcej w ponad 200 stronicowym raporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.