Acest capitol se referă în principal la principalele subiecte asociate cu conversia cărbunelui în cocs. Numai o gamă limitată de cărbuni, și anume cărbunii bituminoși, produc cocs metalurgici acceptabili. Istoria fabricării cocsului este trecută în revistă pe scurt, urmată de descrierea unei baterii de cocs și a subproduselor de cocsare. Teoriile carbonizării sunt numeroase, dar cunoștințele actuale ale teoriei cristalelor lichide au contribuit mult la o mai bună înțelegere a originii cocsurilor și a proprietăților acestora. Rangul, tipul și clasa cărbunelui sunt proprietăți utilizate în clasificarea cărbunelui pentru fabricarea cocsului. Este descrisă cocsificarea unei singure particule de cărbune și dezvoltarea cenosferei de cocs. Se evidențiază importanța stratului plastic (fluid), dezvoltat în interiorul încărcăturii de cărbune din cuptorul de cocsare cu fantă, inclusiv transformarea termică a maceratelor de cărbune în componente de cocs. În practica industrială, capacitatea de a prezice rezistența cocsului sau stabilitatea mecanică din proprietățile amestecurilor de cărbune este de o importanță evidentă. S-au făcut multe eforturi pentru a analiza structura cocsului prin microscopia optică a secțiunilor lustruite, adică petrografia cocsului. Aceasta evidențiază diferitele componente izotrope și anizotrope ale structurii cocsului. Cocs din diferite amestecuri de cărbune au conținuturi diferite de forme anizotrope, cu dimensiuni cuprinse între 0,5 și >25,0 μm, care rezultă din natura eterogenă a fazei plastice (fluide) de carbonizare din care se dezvoltă structurile de cristale lichide. Sunt enumerate clasificări ale anizotropiei. Capitolul continuă cu descrierea porozității și a structurilor pereților porilor din cocs. Variabilele de carbonizare se referă la proprietățile finale ale cocsului. Comportamentul cocsului în furnal, inclusiv discuții privind reactivitatea, aspecte ale cocsului format, preîncălzirea și co-carbonizarea încheie capitolul.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.