Főbb üzenetek

 • A “peszticidek” kifejezés több száz szintetikus és természetesen előforduló vegyi anyagot (i.azaz a növények által termelteket), amelyeket a rovarok és más mezőgazdasági kártevők, köztük a gyomok elriasztására terveztek vagy természetes úton állítanak elő. A peszticidek tág fogalma magában foglalja mind a gyomirtó, mind a rovarirtó szereket. A szintetikus és természetesen előforduló kémiai peszticidek széles skálája megnehezíti, hogy pontosan meg lehessen ítélni, hogy az emberekben rákot okozhatnak-e.
 • A peszticid-expozíció és a rák közötti kapcsolatot vizsgáló ausztrál bizonyítékok nagyon korlátozottak. Ennek oka, hogy a) nagyon kevés tanulmányt végeztek, b) az egyes peszticideknek való kitettségből eredő rákkockázatot vizsgáló tanulmányokat korlátozza a vizsgálatokban részt vevő személyek kis száma, c) a peszticidekben használt vegyi anyagok széles skálája, és d) a peszticideket esetleg szintén használó munkavállalók más lehetséges rákkeltő anyagoknak való kitettsége. E tényezők miatt jelenleg nem lehet közvetlen kapcsolatot megállapítani az Ausztráliában használt peszticidek és a rák között.
 • A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) által az 1. csoportba tartozó rákkeltő, azaz a rákot egyértelműen okozó anyagok közé sorolt három peszticidként használt vegyi anyag – az arzén, az etilén-oxid és a lindán -, valamint a 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin (TCDD) vegyi anyag, amely egyes peszticidekben szennyező anyagként előfordulhat. Az arzént és arzénvegyületeket Ausztráliában már nem használják peszticidekben; az etilén-oxidot 2012 júliusáig három, Ausztráliában engedélyezett peszticidben használják.
 • Hat konkrét peszticid – a kaptafol, az etilén-dibromid, a glifozát, a malation, a diazinon és a diklórfenil-triklór-etán (DDT) – a rák valószínűsíthető okozójának (2A csoport) minősül.
 • Hét peszticid: a tetraklórvinfosz, a paration, a metolaklór, a pendimetalin, a permetrin, a trifluralin és a 2,4-diklórfenoxi-ecetsav (2,4-D) a rák lehetséges okozójának (2B csoport) minősült. Nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték annak megállapítására, hogy ezek a vegyi anyagok rákot okoznak-e, ezért további kutatások javasoltak.
 • A háztartási peszticidek, például a rovarirtók használata az embereket peszticidmaradványoknak teheti ki a lakásban. Nincs azonban egyértelmű bizonyíték arra, hogy a háztartási peszticidek használata Ausztráliában összefüggésbe hozható lenne a rák kialakulásával.
 • Meta-elemzések (azaz több nemzetközi tanulmány elemzése) összefüggést mutattak ki a terhesség alatt rovarirtószereknek kitett nők és a gyermekeik leukémiájának fokozott kockázata között. Ezek a vizsgálatok korlátozottak voltak; az okozati összefüggést nem lehetett megerősíteni. Több és jobb minőségű kutatásra van szükség a szülés előtti rovarirtószer-expozíció és a gyermekkori leukémia közötti lehetséges kapcsolatról.
 • Nincs bizonyíték arra, hogy az Ausztráliában fogyasztott élelmiszerekben található peszticid-szermaradványok rákot okoznának. (Valójában a peszticidhasználattal leggyakrabban összefüggésbe hozott élelmiszerek – friss zöldségek és gyümölcsök – fogyasztása segíthet a rák megelőzésében.) Az Ausztráliában értékesített élelmiszereken található peszticid-szermaradványok szintjét a kormányzati szervek rendszeresen ellenőrzik, hogy a szintek a megállapított biztonsági határértékeken belül maradjanak.
 • Ahol bizonyos peszticidek bizonyítottan növelik a rák kockázatát az embereknél, ott a legnagyobb valószínűséggel azok az emberek szenvednek károsodást, akik a legnagyobb mértékben vannak kitéve. Valószínűleg azok az emberek, akik munkájuk során rutinszerűen dolgoznak ezekkel a peszticidekkel.
 • Összességében a peszticidek rákot okoznak-e, a fentiekben ismertetett okok miatt a bizonyítékok korlátozottak, így nem lehet következtetni arra, hogy van-e kapcsolat a peszticideknek való kitettség és a rák között.

Vissza a tetejére

Áttekintés

A növényvédő szereket széles körben használják a mezőgazdaságban, más munkahelyeken és a háztartásokban. A peszticidekben használt egyes vegyi anyagokat laboratóriumi és epidemiológiai kutatások alapján összefüggésbe hoztak a rák kialakulásával. Nincs azonban meggyőző bizonyíték arra, hogy a peszticidek használata általánosságban összefüggésbe hozható lenne a rákos megbetegedésekkel.

A peszticidekben használt vegyi anyagok széles skálája és a peszticideknek kitett embereknél a rák kialakulásához vezető lehetséges társfaktorok miatt nem lehet közvetlen kapcsolatot megállapítani az Ausztráliában használt peszticidek és a rák között. Ugyanakkor arra sincs elegendő bizonyíték, hogy meggyőzően bizonyítani lehessen, hogy nincs kapcsolat a peszticideknek akár a közvetlen vegyszerrel, akár a maradványokkal való érintkezés révén történő expozíció és a rák között.

Ez az állásfoglalás áttekintést nyújt a peszticideknek való foglalkozási, étrendi és maradék/környezeti expozíció rákkeltő potenciáljára vonatkozó bizonyítékokról.

Vissza a tetejére

Specifikus peszticidkomponensek

A “peszticidek” kifejezés több száz egyedi vegyi anyagot foglal magában; az expozíció ezért a termékek széles körével való érintkezést jelenti.

Nehéz meghatározni, hogy egy adott egészségügyi hatásért mely konkrét peszticid vegyi anyagok felelősek. Az emberekre vonatkozó rákkeltő hatás bizonyítása nehéz, mivel a vizsgálatokhoz nagyon nagy számú ember évtizedeken át történő követése szükséges, részletes információkkal a konkrét peszticid-expozícióról, beleértve a peszticid mennyiségét és az expozíció időtartamát. Az állatkísérletek adhatnak némi támpontot a peszticidek potenciális rákkeltő hatásáról, de eredményeik nem mindig alkalmazhatók az emberekre. A mechanisztikus bizonyítékokat is fontos figyelembe venni, annak biztosítása érdekében, hogy az a mechanizmus, amellyel egy szer a sejtekben rákot okoz, magyarázatot adjon arra, hogy a szer (pl. a vegyi anyag) valószínűleg hogyan működik az emberekben. Például az IARC eredetileg patkánykísérletek alapján az atrazin nevű gyomirtót lehetséges emberi rákkeltő anyagnak (2B csoport) minősítette. A mechanizmusokról azonban kiderült, hogy az emberekre nézve irrelevánsak, a vegyi anyagot visszaminősítették a 3. csoportba (nem besorolható), és a későbbi epidemiológiai vizsgálatok nem mutattak ki kapcsolatot az atrazin és a rák között. Az IARC 2015-ös értékelése a glifozát gyomirtót erős mechanisztikus bizonyítékok alapján lehetséges (2B csoport) helyett valószínűsíthető emberi rákkeltő anyaggá (2A csoport) minősítette át.

Az arzénvegyületek a tüdőrák ismert okozói, és az IARC az 1. csoportba sorolta őket, ami azt jelenti, hogy az emberekben bizonyítottan rákot okoznak (lásd az 1. függeléket).

Az etilén-oxid az 1. csoportba tartozik, és öt füstölőszer összetevőjeként engedélyezett, legalább 2013 júliusáig. 2015-ben az IARC a lindán nevű rovarölő szert az 1. csoportba sorolta, mivel epidemiológiai vizsgálatok a lindánnak való foglalkozási expozíció növekedésével a non-Hodgkin limfóma kockázatának jelentős növekedéséről számoltak be. Ezektől az egyértelmű kivételektől eltekintve egyetlen konkrét peszticidet sem hoztak egyértelműen összefüggésbe egy adott rákos megbetegedéssel, és a feltételezett kapcsolatok nem csoportosíthatók a peszticidek osztálya vagy típusa szerint.

Az IARC a “nem arzenikus rovarölő szerek permetezését és alkalmazását” is a rák valószínűsíthető okai közé sorolta. Azonban csak hat konkrét peszticid – a kaptafol, az etilén-dibromid, a glifozát, a malation, a diazinon és a diklór-difenil-triklór-etán (DDT) – tartozik ebbe a kategóriába. Míg az emberekre vonatkozó rákkeltő hatásra korlátozott bizonyítékot találtak, a glifozát, a malation és a diazinon rákkeltő hatását erős mechanisztikus bizonyítékok támasztották alá, mivel mindhárom szer emberi és állati sejtekben in vitro DNS- és/vagy kromoszómakárosodást idézett elő. Számos növényvédő szert a rák lehetséges okozójaként soroltak be (2B csoport).

A fenoxigyomirtó szerek, a klórtalonil, a diklórfosz és a nátrium-orto-fenilfenát engedélyezettek mezőgazdasági felhasználásra, bár néhányuk felülvizsgálata folyamatban van. A para-diklórbenzolt nem használják mezőgazdasági növényvédő szerként, de molyirtókban és vizeletpogácsákban használják. 2015 márciusában az IARC a tetraklórvinfosz és a paration rovarölő szereket az emberre nézve valószínűleg rákkeltőnek (2B csoport) minősítette, mivel meggyőző bizonyíték van arra, hogy ezek a növényvédő szerek laboratóriumi állatokban rákot okoznak (lásd az 1. függeléket). 2015 júniusában a 2,4-diklórfenoxi-ecetsav (2,4-D) gyomirtó szert a 2B csoportba sorolták, kísérleti állatokon szerzett korlátozott bizonyítékok és erős mechanisztikus bizonyítékok alapján, amelyek szerint a 2,4-D oxidatív stresszt idéz elő, amely mechanizmus az emberben is működhet.

A US Agricultural Health Study a legnagyobb prospektív vizsgálat, amely a növényvédőszer-expozíció és a rák közötti kapcsolatot vizsgálja. Több mint 57 000 növényvédőszer-alkalmazót (többnyire férfiakat) és 32 000 növényvédőszer-alkalmazó házastársát (többnyire nőket) vontak be a vizsgálatba. 2010-ben a tanulmány 28 publikációjának felülvizsgálata megállapította, hogy a 32 peszticidből 19 összefüggésbe hozható legalább egy ráktípussal, beleértve a tüdő-, hasnyálmirigy-, bél- (vastag- és végbél-), prosztata-, agy- és hólyagrákot, melanómát, leukémiát, non-Hodgkin limfómát és myeloma multiplexet. A legtöbb peszticid esetében azonban a “legmagasabb expozíciós” kategóriákba kevesebb mint 12 eset tartozott, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kevés következtetést lehetett levonni ezen összefüggések okozati jellegére vonatkozóan. További kutatásokra van szükség.

A Mezőgazdasági Egészségügyi Tanulmányban a 19 peszticid közül, amelyek összefüggésbe hozhatók a rákos megbetegedésekkel, hatot emeltek ki a jövőbeni vizsgálatra a megfelelő állati toxicitási adatok alapján. E hat közül az alaklór használata Ausztráliában nem engedélyezett; a karbaril felülvizsgálata folyamatban van, a metolaklór, a pendimetalin, a permetrin és a trifluralin pedig használatban van. Az IARC a permetrint és a trifluralint a 3. csoportba sorolta (nem megfelelő bizonyítékok), a metolaklórt és a pendimetalint azonban nem értékelte. Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége a permetrint “valószínű” rákkeltőnek, a másik ötöt pedig “lehetséges” rákkeltőnek minősíti.

A Mezőgazdasági Egészségügyi Tanulmányon kívül kevés tanulmány értékelte a rák kockázatát az egyes peszticidek expozíciója szerint. Néhány eredményt Weichenthal et al. áttekint, azonban a teljes szisztematikus elemzés meghaladja ennek az állásfoglalásnak a kereteit. E tanulmányok közül sok hasonló gyengeséggel küzd – a peszticideknek való kitettséget általában önbevalláson keresztül mérik, ami a tanulmányokat érzékennyé teszi a visszaemlékezés torzításával szemben (azaz az emberek emlékezetének pontosságával kapcsolatban, hogy milyen peszticideknek és mennyi peszticidnek voltak kitéve). A validációs elemzések azt mutatják, hogy az önbevallás a legmagasabb és legalacsonyabb expozíciós szintek ésszerű mérését teszi lehetővé, de kevésbé hatékony a mérsékelt expozíció számszerűsítésében. Továbbá a peszticid-expozíció foglalkozásonként jelentősen eltér. Bizonyos feladatok során intenzív, de halmozottan alacsony lehet, mivel ezeket a feladatokat csak az év néhány napján végzik, és gyakran változik az évek során, ahogy a növényvédőszer-típusok és a kijuttatási módszerek változnak. A gazdálkodók és a családtagok további expozíciót szenvedhetnek el a véletlen érintkezés miatt, de a “kívülállók expozícióját” (azaz azoknak az embereknek az expozícióját, akik a közelben tartózkodtak a peszticidek kijuttatásának idején, de nem vettek részt a peszticidek kijuttatásában) nagyon nehéz mérni.

Vissza a tetejére

Munkahelyi peszticid-expozíció

Számos nemzetközi tanulmány magasabb előfordulási és halálozási arányt talált bizonyos rákos megbetegedésekben a peszticideknek foglalkozásszerűen kitett emberek körében, beleértve a mezőgazdasági termelőket és a peszticideket alkalmazókat, a peszticidgyártásban dolgozókat, a golfpálya-felügyelőket és a kertészeket vagy gyümölcsösöket gondozókat. A kártevőirtásban dolgozók (pl. kártevőirtók) körében azonban nem találtak növekedést e rákos megbetegedések előfordulási vagy halálozási arányában.

Meta-elemzések (több tanulmány összefoglalásai) az átlagosnál magasabb különböző rákos megbetegedésekről számoltak be a mezőgazdasági termelők és a peszticideket alkalmazók körében (lásd Blair és Freeman áttekintését). Ezek közé tartozik a non-Hodgkin limfóma, a leukémia, a myeloma multiplex, az agydaganat, a prosztatarák, az ajakrák és a bőrrák. A legtöbb összefüggés azonban viszonylag gyenge volt, a foglalkozási expozíció a rák típusától függően 10-40%-os kockázatnövekedést okozott. Kivételt képez: két metaanalízis, amely kétszer magasabb ajakrák kockázatot talált a mezőgazdasági termelők körében; és egy metaanalízis, amely kétszer magasabb leukémia kockázatot talált a peszticideket alkalmazók (peszticideket alkalmazó munkavállalók) körében és hatszor magasabb kockázatot a peszticideket gyártó munkavállalók körében.

Nem egyértelmű, hogy a peszticidek felelősek-e a megnövekedett előfordulási arányokért, mivel az ezekben az ágazatokban dolgozók számos más potenciális rákkeltő anyagnak is ki vannak téve. A mezőgazdasági dolgozók például rendszeresen ki vannak téve dízel kipufogógáznak, oldószereknek, fémeknek, gabonapornak, zoonózisos (állatokról emberre átvihető) vírusoknak és ultraibolya sugárzásnak, amelyek mind befolyásolhatják vagy “összezavarhatják” a peszticidek és a rák közötti kapcsolatot.

Egy nyugat-ausztráliai tanulmány továbbá megállapította, hogy a mezőgazdasági munkahelyek 78%-ánál “nincs valószínűsége a növényvédőszer-expozíciónak”. A tanulmány megjegyezte, hogy “az összes mezőgazdasági munkahely peszticid-expozíciónak való minősítése valószínűleg jelentősen túlbecsüli az expozíciónak kitett egyének számát.”

A környezeti expozíció és egyes rákbetegségek kialakulása között eltelt hosszú idő megnehezítheti a jelenlegi munkahelyi expozícióra vonatkozó következtetések levonását. Ez az időeltolódás azt is jelenti, hogy nehéz az új peszticidek tanulmányozása, mivel a kapcsolódó rákos megbetegedések sok évvel a bevezetésük után jelentkezhetnek. Például a mezőgazdasági dolgozóknál rákos megbetegedések alakulhatnak ki a sok évvel ezelőtt peszticidekben használt, de Ausztráliában már nem engedélyezett arzénnek és arzénvegyületeknek való kitettség miatt.

Vissza a tetejére

Peszticideknek való otthoni expozíció

A peszticideknek való otthoni expozíció magában foglalja a professzionális alkalmazásokat (pl. professzionális gázosítás és más kártevőirtó szolgáltatások), a háztartási permetszerek és más kiskereskedelmi peszticidek használatát, valamint a munkahelyekről a lakásba bevitt vegyi anyagokat.

A peszticidek megmaradhatnak a beltérben a szőnyegekből, ahol védve vannak a környezeti lebomlástól; ilyen maradványok mérhetők a szőnyegporból vett mintákban. A gyermekek nagyobb expozíciót és káros reakciókat tapasztalhatnak az ilyen peszticidmaradványokkal szemben, mivel a padlóhoz közelebb nagyobb a koncentrációjuk, és a gyermek anyagcseréje a felnőttekétől eltérő mennyiségű toxikus metabolitot épít fel.

Számos tanulmány értékelte a különböző rákos megbetegedések kockázatát mind a felnőttek, mind a gyermekek körében a lakossági peszticid-expozíciót követően. Az elszigetelt, kis vizsgálatok pozitív eredményeket hoztak a prosztatarák, a neuroblasztóma és a gyermekkori agydaganatok esetében; ellentmondásosak a bizonyítékok az emlőrák és a non-Hodgkin limfóma esetében; és nincs erős bizonyíték a Wilms-daganat vagy a csírasejtes daganatok esetében.

Vissza a tetejére

Peszticideknek az étrenddel való kitettség

A növényvédő szereket a növényekre permetezik, és így az étrenddel az emberi szervezetbe kerülhetnek. Az ausztrál élelmiszer-szabványügyi hivatal és az ausztrál növényvédőszer- és állatgyógyászati hatóság ellenőrzi az ausztrál élelmiszerekben található növényvédőszer-maradékok szintjét annak biztosítása érdekében, hogy azok a jóváhagyott élelmiszer-biztonsági szinteken belül maradjanak. Ezek az ügynökségek minden egyes vegyi anyagra vonatkozóan meghatározzák az elfogadható napi bevitelt (ADI), amely azt a mennyiséget tükrözi, “amelyet egy életen át naponta be lehet venni anélkül, hogy az egészségre jelentős kockázatot jelentene”.

A 2003-ban (a legutóbbi felmérés) végzett 20. ausztrál teljes étrendi felmérés 65 élelmiszerfajtát vizsgált peszticidmaradványok szempontjából, beleértve klórozott szerves peszticideket, foszfororganikus peszticideket, szintetikus piretroidokat, karbamátokat és gombaölő szereket. A felmérés jelentése arra a következtetésre jutott, hogy “a peszticid-szermaradványok szintje… az élelmiszereinkben nagyon alacsony, és minden esetben az elfogadható biztonsági határértékeken belül van”.

A legtöbb aggodalomra okot adó peszticid esetében az ausztrálok az ADI kevesebb mint 0,2%-ának vannak kitéve az étrendjükön keresztül. A jelentés azt javasolta, hogy a peszticid-szermaradványok ellenőrzését ritkábban kellene végezni, bár azt ki kellene terjeszteni az Ausztráliában használatra bejegyzetteken kívüli vegyi anyagokra is (tekintettel bizonyos élelmiszerek importjára).

Az elemzés szerint a táplálékkal bevitt szintetikus peszticidek hatása a rákra minimális lenne, tekintettel arra, hogy a szintetikus peszticideknek a növények által a rovarok és más állatok elriasztására természetesen termeltekhez képest elenyésző az aránya. Becslések szerint az általunk elfogyasztott peszticidek több mint 99%-a természetes eredetű, mégis mind a szintetikus, mind a természetes peszticidek mintegy 60%-áról kimutatták, hogy rágcsálókísérletekben rákot okoz.

Az sem bizonyított, hogy a peszticidmaradványokat valószínűleg tartalmazó élelmiszerek – azaz a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék – fogyasztása növeli a rák kockázatát. Éppen ellenkezőleg, a bizonyítékok azt mutatják, hogy az ilyen élelmiszerek fogyasztása csökkentheti a rák kockázatát.

Vissza a tetejére

Környezeti peszticid-expozíció

Az emberek ki lehetnek téve olyan peszticideknek, amelyek beszivárognak a vízellátásba vagy az élelmiszerláncba, és hosszú ideig megmaradnak a környezetben. Az ilyen vegyületek perzisztens, maradék természetének köszönhetően az emberi szervezetben a vérben és az anyatejben mérhetőek.

Egy részük, mint például a szerves klórvegyületek, bizonyítottan endokrin diszruptorok, amelyek képesek utánozni vagy blokkolni a természetes hormonokat, például az ösztrogént és a tesztoszteront. Ezek a tulajdonságok feltételezhetően növelik a hormonális rákok, például az emlő- vagy prosztatarák kockázatát, bár nincs elég bizonyíték az okozati összefüggés alátámasztására.

Egy esettanulmányként a szerves klórvegyület DDT-t mint a mellrák kockázati tényezőjét alaposan tanulmányozták. Ma már betiltották Ausztráliában és a világ más részein, de az 1940-es és 1950-es években nagy mennyiségben használták rovarölő szerként. Az IARC a DDT-t a 2B csoportba (lehetséges rákkeltő) sorolta három értékelési forduló után, 1974-ben, 1987-ben és 1991-ben. A legutóbbi, 2015-ös IARC-értékelés a DDT-t a 2A csoportba (valószínűsíthetően rákkeltő) sorolta. A legtöbb epidemiológiai tanulmány, beleértve a Long Island-i beágyazott esettanulmányt is, nem támasztja alá a DDT és a rák közötti meggyőző kapcsolatot, bár van némi bizonyíték arra, hogy a korai életkorban vagy serdülőkorban történő expozíció növelheti a mellrák hosszabb távú kockázatát. Az epidemiológiai vizsgálatok hasonlóképpen nem támasztották alá a kapcsolatot a szerves klórpeszticideknek való általános környezeti expozíció és az emlőrák között. A non-Hodgkin limfómával, májrákkal és hererákkal kapcsolatos vizsgálatok azonban korlátozott bizonyítékot szolgáltattak a DDT rákkeltő hatására.

Vissza a tetejére

Gyermekkori rák és a szülői peszticid-expozíció

Van némi bizonyíték arra, hogy a szülői peszticid-expozíció növelheti a rák kockázatát a következő generációban. Egy 2011-es metaanalízis 40 tanulmányt vizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy a születés előtti anyai foglalkozási peszticid-expozíció a gyermekkori leukémia 48%-kal, a limfóma 53%-kal megnövekedett kockázatával, míg a születés előtti vagy utáni apai expozíció az agydaganat 49%-kal magasabb kockázatával hozható összefüggésbe.

Két másik metaanalízis megállapította, hogy a születés előtti anyai foglalkozási peszticid-expozíció a gyermekkori leukémia kockázatának 62%-kal, illetve 109%-kal magasabb kockázatával jár. Egyik vizsgálat sem talált összefüggést az apai expozíció és a gyermekkori leukémia között.

Egy 15 eset-kontroll vizsgálatot tartalmazó metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a terhesség alatti lakossági peszticid-expozíció 54%-kal növeli a gyermekkori leukémia kockázatát. Az összefüggés különösen erős volt a rovarölő szerek esetében – a kockázat megduplázódása -, és a legpontosabb expozíciós mérésekkel rendelkező, kiváló minőségű tanulmányok rétegzése és a zavaró tényezőkre történő kiigazítás után is szignifikáns maradt. Egy másik, 13 tanulmányt vizsgáló metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a lakossági peszticid-expozíció a gyermekkori leukémia 74%-kal magasabb kockázatával állt összefüggésben, a legerősebb kockázatot a terhesség alatti expozíció (2,2-szeres) és a rovarirtószer-expozíció (73%) jelentette.

A Childhood Leukemia International Consortium 2014-ben közzétett eredményei szerint fontos lehet a foglalkozási peszticid-expozíció vizsgálata a leukémia altípusai szerint. Ez a tanulmány 13 eset-kontroll vizsgálat adatait foglalta össze, és az akut limfoblasztos leukémiára (ALL) vonatkozó megállapítások különböztek az akut myeloid leukémiára (AML) vonatkozóaktól. A terhesség alatti anyai foglalkozási peszticid-expozíció esetében szignifikánsan megnövekedett kockázatot találtak az AML, de nem az ALL esetében. Az apai foglalkozási peszticid-expozíció esetében a fogantatás idején szignifikánsan megnövekedett kockázatot találtak az ALL, de nem az AML esetében.

A közelmúltban végzett vizsgálatok azt sugallták, hogy a szülői peszticid-expozíció is összefüggésbe hozható az agydaganattal. 2013-ban egy 1974 és 2010 között végzett 20 tanulmány metaanalízise alátámasztotta a szülői foglalkozási peszticid-expozíció és a gyermekek és fiatal felnőttek agydaganata közötti összefüggést.

Egy 2011-es metaanalízis szerint az apai peszticid-expozíció a születés előtt vagy után 50-65%-kal növeli a gyermekeknél az agydaganat kockázatát. A tanulmány nem talált bizonyítékot arra, hogy az anyai peszticid-expozíció a születés előtt vagy után összefüggésbe hozható lenne az agydaganat megnövekedett kockázatával.

Egy szintén 2013-ban közzétett ausztrál eset-kontroll vizsgálat szerint a fogantatás előtti peszticid-expozíció, és valószínűleg a terhesség alatti expozíció is összefügg a gyermekkori agydaganat megnövekedett kockázatával.

A 2010-ig elemzett valamennyi tanulmány hajlamos volt a jelentéstételi torzítás különböző formáira. A tanulmányok például eset-kontroll vizsgálatok voltak – azaz az expozíciós szintekre vonatkozó adatokon alapultak, amelyeket egy adott daganatos betegségben szenvedő egyének szolgáltattak az adott daganatos betegségben nem szenvedő egyénekkel összehasonlítva. A korábbi expozícióra vonatkozó önbevallásos adatok gyakran megbízhatatlanok, különösen akkor, ha olyan személyektől származnak, akiknek olyan rákja van, amelyről úgy gondolják, hogy összefüggésbe hozható egy lehetséges okkal (ez az úgynevezett “visszaemlékezési torzítás”).

A legtöbb tanulmány kis mintanagyságú volt, és nem tudtak egyetlen konkrét, aggodalomra okot adó peszticidet sem kiemelni. Van Maele-Fabry és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy “túl kevés az adat” ahhoz, hogy ok-okozati összefüggést lehessen megállapítani a lakossági peszticid-expozíció és a leukémia között. Az egyének genetikai hajlamai és a környezeti expozíció közötti kölcsönhatások további vizsgálatára szólítottak fel, miközben azt javasolták, hogy “célszerű lehet megfontolni a megelőző intézkedéseket, beleértve az oktatási intézkedéseket is, hogy növeljék a lakosság és különösen a terhes nők tudatosságát a peszticideknek a gyermekek egészségére gyakorolt lehetséges káros hatásáról.”

A vizsgálatok mérete, minősége és következetessége (pl. az adatsorok) közötti eltérések megnehezítették a következtetések levonását. Bár e tanulmányok korlátai és hiányosságai gyengítették az általános bizonyítékot, a lakóhelyi peszticidek és a leukémia között mégis volt összefüggés.

Meg kell jegyezni, hogy az összefüggés lehetséges kapcsolatot jelez, és nem meggyőző bizonyíték az okozati összefüggésre.

Vissza a tetejére

1. függelék. A peszticidek karcinogenitási osztályozásának áttekintése

Az IARC a különböző peszticideket karcinogén potenciáljuk szerint osztályozta (a teljes listát lásd Siemiatycki et al.) Az IARC-monográfiák által osztályozott szerek teljes listája elérhető az IARC honlapján.

1. táblázat. Peszticidek karcinogenitási besorolása és engedélyezése Ausztráliában

.

IARC-csoport Peszticid Humán bizonyítékok Állati evidence Use in Australia
Group 1 (carcinogenic in humans) Arsenic and arsenic compounds Sufficient (lung, bőr, máj) Nem használják már növényvédő szerként. Az arzéntrioxid faanyagvédő szerként való használata megengedett, ha a kezelt fát a kijuttatás után lefedik; a rézkróm-arzén ugyanerre a célra történő felhasználása 2005 óta erősen korlátozott
Ethilén-oxid Korlátozottan (leukémia) Elégséges Öt füstölőszer összetevőjeként engedélyezett, 2013 júliusáig
TCDD korlátozott (általános rák) elégséges nem kifejezetten növényvédőszerként használták, de néha szennyező anyagként megtalálható a klórfenoxi gyomirtó szerekben
Lindán Elégséges (nem rákkeltő)Hodgkin-limfóma) Elégséges A mezőgazdasági rovarirtásban és az emberi ektoparaziták (rüh és tetvek)
2A csoport (valószínűleg rákkeltő az emberben) Nem arzenikus rovarölő szerek permetezése és alkalmazása Korlátozott (a legerősebb bizonyíték a tüdőrákra; gyengébb az agyrákra, leukémiára, non-Hodgkin limfómára, myeloma multiplex) Nem áll rendelkezésre
Ethilén-dibromid Nem megfelelő Elégséges Nem engedélyezett peszticidként való használat Ausztráliában 1998 óta
Kaptafol Nem áll rendelkezésre Elégtelen Nem engedélyezi egyetlen ország sem a kaptafol használatát
Malation Korlátozott (nem-Hodgkin limfóma, prosztatarák) Elégséges A mezőgazdaságban és állatgyógyászati termékekben használják
Diazinon Korlátozottan (non-Hodgkin limfóma, leukémia, tüdőrák) Korlátozottan A mezőgazdaságban használják
Glifozát Korlátozottan (non-Hodgkin limfóma) Elégséges Széles körben használják Ausztráliában. A legnagyobb globális termelési volumenű gyomirtó szer
Diklór-difenil-triklór-etán (DDT) Korlátozottan (non-Hodgkin limfóma, máj, hererák) Elégséges Rovarok elleni védekezésre használják.által terjesztett betegségek ellen, valamint a mezőgazdaságban is használják
2B csoport (emberben valószínűleg rákkeltő) Aramit
Chlordan
Chlordecone
Chlorophenoxy herbicdes
Chlorothalonil

1,2-Dibróm-3-klór-propan (DBCP)
para-diklór-benzol
Diklórfosz
Hexaklór-benzol
Hexaklór-ciklohexánok (beleértve a lindánt)
Mirex
Nitrofen
Nátrium-orto-fenilfenát
Toxafén (poliklórozott kámfének)

Klórfenoxigyomirtó szerek esetében korlátozott; nem megfelelő vagy nem áll rendelkezésre minden másra Nem megfelelő a klórfenoxi-gyomirtó szerekre; elegendő minden másra A klórdán, klórdekon, hexaklórbenzol, hexaklór-ciklohexánok, mirex, nitrofen, toxafén, mind tiltott. Az aramitot és a DCBP-t nem használják Ausztráliában.

A fenoxigyomirtó szerek használata engedélyezett, bár néhány konkrét vegyszer felülvizsgálata folyamatban van.

A klórtalonil és a diklórfosz (nemrégiben felülvizsgálva) engedélyezett.

A nátrium-orto-fenil-fenátot citrusfélék fertőtlenítésére használják.

A paradiklór-benzolt nem mezőgazdasági növényvédőszerként, hanem molyirtókban és vizeletpogácsákban használják.

Parathion Nem megfelelő Elégséges Nem engedélyezett a peszticidként való felhasználás Ausztráliában, mivel. 2013
Tetraklórvinfosz nem megfelelő elégséges állatgyógyászati termékekben használják
2,4-diklórfenoxi-ecetsav (2,4-D) Nem megfelelő Korlátozottan Gyomirtás a mezőgazdaságban, városi és lakossági környezetben

Back to top

 1. International Agency for Research on Cancer. IARC monográfiák az embert érintő rákkeltő kockázatok értékeléséről, 73. kötet. Néhány vegyi anyag, amely rágcsálókban a vese vagy a húgyhólyag daganatát okozza, és néhány más anyag. Lyon, Franciaország: IARC; 1999.
 2. Rusiecki JA, De Roos A, Lee WJ, Dosemeci M, Lubin JH, Hoppin JA, et al. Cancer incidence among pesticide applicators exposed to atrazine in the Agricultural Health Study. J Natl Cancer Inst 2004 Sep 15;96(18):1375-82 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15367570.
 3. Sathiakumar N, MacLennan PA, Mandel J, Delzell E. A review of epidemiologic studies of triazine herbicides and cancer. Crit Rev Toxicol 2011 Apr;41 Suppl 1:1-34 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21425949.
 4. 4.0 4.1 Guyton KZ, Loomis D, Grosse Y, El Ghissassi F, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, et al. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Lancet Oncol 2015 Mar 20 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25801782.
 5. 5.0 5.1 Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség. IARC monográfiák az embert érintő rákkeltő kockázatok értékeléséről, 100. kötet. Az emberi rákkeltő anyagok áttekintése. Lyon, Franciaország: IARC; 2012.
 6. Ausztrál Peszticidek és Állatgyógyászati Hatóság. Nyilvános kémiai regisztrációs információs rendszer – PUBCRIS. Canberra: Commonwealth of Australia; . Elérhető a következő címen: Elérhető online: http://services.apvma.gov.au/PubcrisWebClient/welcome.do.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Loomis D, Guyton K, Grosse Y, El Ghissasi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, et al. Carcinogenicity of lindane, DDT, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Lancet Oncol 2015 Aug;16(8):891-2 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111929.
 8. 8.0 8.1 8.2 Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség. IARC monográfiák az embert érintő rákkeltő kockázatok értékeléséről, 53. kötet. Foglalkozási expozíció a rovarölő szerek és egyes peszticidek alkalmazása során. Lyon, Franciaország: IARC; 1991.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Weichenthal S, Moase C, Chan P. A review of pesticide exposure and cancer incidence in the Agricultural Health Study cohort. Environ Health Perspect 2010 Aug;118(8):1117-25 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20444670.
 10. United States Environmental Protection Agency. Peszticidek kémiai keresése. USEPA; . Elérhető: http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status_page_p.htm.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Blair A, Freeman LB. Epidemiológiai vizsgálatok mezőgazdasági populációkban: megfigyelések és jövőbeli irányok. J Agromedicine 2009;14(2):125-31 Kivonat elérhető a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19437268 címen.
 12. 12.0 12.1 Van Maele-Fabry G, Duhayon S, Lison D. A myeloid leukémiák és a foglalkozási peszticid expozíció szisztematikus áttekintése. Cancer Causes Control 2007 Jun;18(5):457-78 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443416.
 13. 13.0 13.1 Van Maele-Fabry G, Duhayon S, Mertens C, Lison D. Leukémia kockázata peszticideket gyártó munkások körében: kohorszvizsgálatok áttekintése és metaanalízise. Environ Res 2008 Jan;106(1):121-37 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18028905.
 14. Kross BC, Burmeister LF, Ogilvie LK, Fuortes LJ, Fu CM. Golfpálya-felügyelők arányos halálozási vizsgálata. Am J Ind Med 1996 May;29(5):501-6 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8732923.
 15. Littorin M, Attewell R, Skerfving S, Horstmann V, Möller T. Mortality and tumor morbidity among Swedish market gardeners and orchardists. Int Arch Occup Environ Health 1993;65(3):163-9 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8282414.
 16. MacFarlane E, Benke G, Del Monaco A, Sim MR. Rák előfordulása és halálozás egy ausztrál kártevőirtó munkásokból álló történelmi kohorszban. Occup Environ Med 2009 Dec;66(12):818-23. Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19553229.
 17. Merhi M, Raynal H, Cahuzac E, Vinson F, Cravedi JP, Gamet-Payrastre L. Occupational exposure to pesticides and risk of hematopoietic cancers: meta-analysis of case-control studies. Cancer Causes Control 2007 Dec;18(10):1209-26 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17874193.
 18. 18.0 18.1 Keller-Byrne JE, Khuder SA, Schaub EA, McAfee O. A non-Hodgkin limfóma metaanalízise az Egyesült Államok középső részén gazdálkodók körében. Am J Ind Med 1997 Apr;31(4):442-4 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093659.
 19. Khuder SA, Schaub EA, Keller-Byrne JE. A non-Hodgkin limfóma és a gazdálkodás metaanalízisei. Scand J Work Environ Health 1998 Aug;24(4):255-61 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9754856.
 20. Boffetta P, de Vocht F. A foglalkozás és a non-Hodgkin limfóma kockázata. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007 Mar;16(3):369-72 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17372232.
 21. Keller-Byrne JE, Khuder SA, Schaub EA. A leukémia és a gazdálkodás metaanalízise. Environ Res 1995 Oct;71(1):1-10 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8757232.
 22. Khuder SA, Mutgi AB. A myeloma multiplex és a mezőgazdaság metaanalízisei. Am J Ind Med 1997 Nov;32(5):510-6 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9327075.
 23. Khuder SA, Mutgi AB, Schaub EA. Az agydaganat és a gazdálkodás metaanalízisei. Am J Ind Med 1998 Sep;34(3):252-60 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9698994.
 24. Van Maele-Fabry G, Libotte V, Willems J, Lison D. Review and meta-analysis of risk estimates for prostate cancer in pesticide manufacturing workers. Cancer Causes Control 2006 May;17(4):353-73 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16596288.
 25. Van Maele-Fabry G, Willems JL. Prosztatarák a peszticideket alkalmazók körében: metaanalízis. Int Arch Occup Environ Health 2004 Nov;77(8):559-70 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15688248.
 26. Van Maele-Fabry G, Willems JL. Foglalkozással összefüggő peszticid expozíció és prosztatarák: metaanalízis. Occup Environ Med 2003 Sep;60(9):634-42 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12937183.
 27. Coble J, Hoppin JA, Engel L, Elci OC, Dosemeci M, Lynch CF, et al. Prevalence of exposure to solvents, metals, grain dust, and other hazards among farmers in the Agricultural Health Study. J Expo Anal Environ Epidemiol 2002 Nov;12(6):418-26 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12415490.
 28. 28.0 28.1 MacFarlane E, Glass D, Fritschi L. Is farm-related job title an adequate surrogate for pesticide exposure in occupational cancer epidemiology? Occup Environ Med 2009 Aug;66(8):497-501 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221114.
 29. 29.0 29.1 Fenske RA, Kissel JC, Lu C, Kalman DA, Simcox NJ, Allen EH, et al. Biologically based pesticide dose estimates for children in an agricultural community. Environ Health Perspect 2000 Jun;108(6):515-20 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10856024.
 30. Colt JS, Lubin J, Camann D, Davis S, Cerhan J, Severson RK, et al. Comparison of pesticide levels in carpet dust and self-reported pestis treatment practices in four US sites. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004 Jan;14(1):74-83 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14726946.
 31. Gunier RB, Ward MH, Airola M, Bell EM, Colt J, Nishioka M, et al. Determinants of agricultural pesticide concentrations in carpet dust. Environ Health Perspect 2011 Jul;119(7):970-6 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21330232.
 32. Garry VF. Peszticidek és a gyermekek. Toxicol Appl Pharmacol 2004 Jul 15;198(2):152-63. Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15236951.
 33. Cockburn M, Mills P, Zhang X, Zadnick J, Goldberg D, Ritz B. Prosztatarák és környezeti peszticid expozíció Kalifornia mezőgazdasági szempontból intenzív területein. Am J Epidemiol 2011 Jun 1;173(11):1280-8 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21447478.
 34. Daniels JL, Olshan AF, Teschke K, Hertz-Picciotto I, Savitz DA, Blatt J, et al. Residential pesticide exposure and neuroblastoma. Epidemiology 2001 Jan;12(1):20-7 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11138814.
 35. Pogoda JM, Preston-Martin S. Household pesticides and risk of pediatric brain tumors. Environ Health Perspect 1997 Nov;105(11):1214-20 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9370522.
 36. California Teachers Study, Reynolds P, Hurley SE, Goldberg DE, Yerabati S, Gunier RB, et al. Residential proximity to agricultural pesticide use and incidence of breast cancer in the California Teachers Study cohort. Environ Res 2004 Oct;96(2):206-18 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15325881.
 37. Reynolds P, Hurley SE, Gunier RB, Yerabati S, Quach T, Hertz A. Residential proximity to agricultural pesticide use and incidence of breast cancer in California, 1988-1997. Environ Health Perspect 2005 Aug;113(8):993-1000 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079069.
 38. Teitelbaum SL, Gammon MD, Britton JA, Neugut AI, Levin B, Stellman SD. A bejelentett lakossági peszticidhasználat és az emlőrák kockázata Long Islanden, New Yorkban. Am J Epidemiol 2007 Mar 15;165(6):643-51 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17166928.
 39. Farooq U, Joshi M, Nookala V, Cheriyath P, Fischman D, Graber NJ, et al. Self-reported exposure to pesticides in residential settings and risk of breast cancer: a case-control study. Environ Health 2010 Jun 25;9:30 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20579356.
 40. Meinert R, Schüz J, Kaletsch U, Kaatsch P, Michaelis J. Leukémia és non-Hodgkin limfóma gyermekkorban és a peszticideknek való kitettség: egy németországi regiszteralapú eset-kontroll vizsgálat eredményei. Am J Epidemiol 2000 Apr 1;151(7):639-46; discussion 647-50 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10752791.
 41. Hartge P, Colt JS, Severson RK, Cerhan JR, Cozen W, Camann D, et al. Residential herbicid use and risk of non-Hodgkin lymphoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Apr;14(4):934-7 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824166.
 42. Colt JS, Davis S, Severson RK, Lynch CF, Cozen W, Camann D, et al. Residential insecticide use and risk of non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006 Feb;15(2):251-7 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16492912.
 43. Tsai J, Kaye WE, Bove FJ. Wilms-tumor és a lakossági és munkahelyi veszélyes vegyi anyagoknak való kitettség. Int J Hyg Environ Health 2006 Jan;209(1):57-64 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373202.
 44. Cooney MA, Daniels JL, Ross JA, Breslow NE, Pollock BH, Olshan AF. Háztartási peszticidek és a Wilms-tumor kockázata. Environ Health Perspect 2007 Jan;115(1):134-7 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17366833.
 45. Chen Z, Robison L, Giller R, Krailo M, Davis M, Davies S, et al. Environmental exposure to residential pesticides, chemicals, dusts, fumes, and metals, and risk of childhood germ cell tumors. Int J Hyg Environ Health 2006 Jan;209(1):31-40 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373200.
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 Food Standards Australia New Zealand. Élelmiszer-szabványok – A 20. ausztrál teljes étrendi felmérés. Canberra: FSANZ; 2003 Elérhető: http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Final_20th_Total_Diet_Survey.pdf.
 47. 47.0 47.1 47.2 Gold LS, Slone TH, Ames BN, Manley NB. Peszticid-szermaradványok az élelmiszerekben és a rákkockázat: A critical analysis. In: Krieger R, editor. Handbook of pesticide toxicology, 2nd ed. San Diego, CA: Academic Press; 2001. p. 799-843.
 48. World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Politika és cselekvés a rák megelőzéséért. Élelmiszer, táplálkozás és testmozgás: globális perspektíva. Washington DC: AICR; 2009 Elérhető: http://www.dietandcancerreport.org/cancer_resource_center/downloads/chapters/pr/Introductory%20pages.pdf.
 49. Soto AM, Sonnenschein C. Environmental causes of cancer: endocrine disruptors as carcinogens. Nat Rev Endocrinol 2010 Jul;6(7):363-70. Absztrakt elérhető: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20498677.
 50. Salehi F, Turner MC, Phillips KP, Wigle DT, Krewski D, Aronson KJ. Az emlőrák etiológiájának áttekintése, különös tekintettel a szerves klórvegyületekre mint potenciális endokrin diszruptorokra. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2008 Mar;11(3-4):276-300 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18368557.
 51. Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség. IARC monográfiák az embert érintő rákkeltő kockázatok értékeléséről, 7. kiegészítés. A karcinogenitás átfogó értékelései: Az IARC-monográfiák 1-42. kötetének aktualizálása. Lyon, Franciaország: Elérhető: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/suppl7/Suppl7.pdf.
 52. Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség. IARC monográfiák az embert érintő rákkeltő kockázatok értékeléséről, 5. kötet. Néhány szerves klórpeszticid. Lyon, Franciaország: IARC; 1974.
 53. Australian Rural Health Research Collaboration, Beard J. DDT és az emberi egészség. Sci Total Environ 2006 Feb 15;355(1-3):78-89 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15894351.
 54. Gammon MD, Wolff MS, Neugut AI, Eng SM, Teitelbaum SL, Britton JA, et al. Environmental toxins and breast cancer on Long Island. II. Szerves klórvegyületek szintje a vérben. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002 Aug;11(8):686-97 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12163320.
 55. Cohn BA, Wolff MS, Cirillo PM, Sholtz RI. DDT és mellrák fiatal nőknél: új adatok az expozíciós életkor jelentőségéről. Environ Health Perspect 2007 Oct;115(10):1406-14 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17938728.
 56. Calle EE, Frumkin H, Henley SJ, Savitz DA, Thun MJ. Szerves klórvegyületek és az emlőrák kockázata. CA Cancer J Clin 2002 Sep;52(5):301-9 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12363327.
 57. 57.0 57.1 57.2 Vinson F, Merhi M, Baldi I, Raynal H, Gamet-Payrastre L. Exposure to pesticides and risk of childhood cancer: a meta-analysis of recent epidemiological studies. Occup Environ Med 2011 Sep;68(9):694-702 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21606468.
 58. 58.0 58.1 Wigle DT, Turner MC, Krewski D. A systematic review and meta-analysis of childhood leukemia and parental occupational pesticide exposure. Environ Health Perspect 2009 Oct;117(10):1505-13 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019898.
 59. 59,0 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5 Van Maele-Fabry G, Lantin AC, Hoet P, Lison D. Childhood leukaemia and parental occupational exposure to pesticides: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control 2010 Jun;21(6):787-809 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20467891.
 60. 60.0 60.1 Turner MC, Wigle DT, Krewski D. Residential pesticides and childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Perspect 2010 Jan;118(1):33-41 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20056585.
 61. Bailey HD, Fritschi L, Infante-Rivard C, Glass DC, Miligi L, Dockerty JD, et al. Parental occupational pesticide exposure and the risk of childhood leukemia in the offspring: Findings from the childhood leukemia international consortium. Int J Cancer 2014 Mar 19 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700406.
 62. Van Maele-Fabry G, Hoet P, Lison D. Parental occupational exposure to pesticides as risk factor for brain tumors in children and young adults: Egy szisztematikus áttekintés és metaanalízis. Environ Int 2013 Apr 5;56C:19-31 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23567326.
 63. Greenop KR, Peters S, Bailey HD, Fritschi L, Attia J, Scott RJ, et al. Exposure to pesticides and the risk of childhood brain tumors. Cancer Causes Control 2013 Apr 5 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558445.
 64. Rudant J, Clavel J, Infante-Rivard C. Selection bias in case-control studies on household exposure to pesticides and childhood acute leukemia. J Expo Sci Environ Epidemiol 2010 Jun;20(4):299-309 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010976.
 65. Siemiatycki J, Richardson L, Straif K, Latreille B, Lakhani R, Campbell S, et al. Listing occupational carcinogens. Environ Health Perspect 2004 Nov;112(15):1447-59 Abstract available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15531427.

Vissza a tetejére

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.