S kaucí je to jako s jakoukoli jinou finanční transakcí. Co se stane, když spolupodepíšete kauci, je, že nyní ručíte za peněžní částku v případě, že primární podepisující osoba selže. Pokud se obviněný nedostaví k soudu, jste jako spolupodepisující osoba ze zákona povinni splnit požadavky kauce vůči soudu. V některých případech to může znamenat prodej vašeho majetku, abyste získali peníze. V jiných případech to může jednoduše znamenat, že budete muset svého přítele nebo osobu blízkou předat do vazby policii nebo šerifovi. Každá z těchto možností nesplácení kauce je obtížnou situací.

Spolupodepsání kauce

Při prvním podpisu kauce jste museli zaplatit standardní poplatek za složení kauce (v Georgii je to 10-15 %) nebo jste museli zaplatit poplatek a poskytnout nějakou záruku. Ta mohla být ve formě majetku, ať už hmotného nebo jiného, nebo mohla být ve formě kauce, která vám bude vrácena po uzavření trestního případu. Po skončení soudního řízení byste nedostali zpět poplatek ručiteli, ale dostali byste zpět majetek, který jste složili jako původní záruku.

Co se stane, když někdo skočí na kauci a vy jste spoludlužníkem na záruce?

Platí se celá částka kauce. To znamená, že služba kauce, kterou jste si najali k propuštění vězně, se stává odpovědnou za celou částku kauce. Ne, ne určité procento. Celou částku kauce. Ta se může pohybovat od pouhých několika set dolarů až po několik tisíc. Co se stane, když spolupodepíšete kauci, je následující: stanete se odpovědnými za výši kauce namísto záruční společnosti. Připouštím, že kauci musí zaplatit soud, ale ten pak bude své ztráty vymáhat po vás. Proto se požadavky i na naše kauce v Atlantě ve vysoce rizikových případech mohou zdát vysoké.

Před spolupodepsáním kauce je důležité si uvědomit, že jako spolupodepisující osoba máte také další práva. Vzhledem k tomu, že v podstatě prohlašujete, že se postaráte o to, aby se obžalovaný dostavil k soudu k soudci ve všech předem dohodnutých soudních termínech, pak byste si měli být jisti, že tak učiní. S ohledem na tuto skutečnost se můžete se společností poskytující kauce dohodnout na splnění určitých podmínek v době, kdy je obviněný na svobodě. Například můžete jako spoludlužník stanovit, že obviněný bude navštěvovat protialkoholní nebo protidrogový léčebný program nebo se nechá vyšetřit lékařem zabývajícím se duševním zdravím. Pokud máte pocit, že se obviněný k soudu nedostaví, ale neutekl ze státu, můžete kauci informovat o místě jeho pobytu a požádat o zrušení kauce. Ti pak obviněného vyzvednou a odvezou do vězení. Tím zmírníte nežádoucí finanční stres na vaší straně.

Spolupodepsáním kauce neslibujete jen to, že se daná osoba dostaví k soudu, ale sázíte na to, že se dostaví. Pokud sázku prohrajete, musíte zaplatit. I když je obvinění staženo, stejně jste museli ručiteli zaplatit počáteční poplatek za službu. Pokud vám někde leží peníze navíc, určitě si dokážete představit lepší místo, kam je investovat, než do kauce. Zkrátka a dobře, nepodepisujte kauci za osobu, kterou dobře neznáte nebo o které se domníváte, že uteče ze státu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.