O perštině je dnes těžké uvažovat jako o indickém jazyce. Přesto se perština po stovky let držela jako jazyk správy a vysoké kultury na celém subkontinentu. Přinesli ji sem perskofilští Středoasijci ve 12. století a hrála velmi podobnou roli, jakou v současné Indii hraje angličtina. Když tedy v 17. století chtěl maráthský Šivádží komunikovat s rádžasthánským Džaj Singhem, generálem mughalské armády v Dekkánu, použili perštinu.

Elita Bengálska 19. století byla dvojjazyčná v perštině (perština v angličtině) a bangle. Rádža Rammohan Roy redigoval a psal do perských novin a oblíbeným básníkem Debendranatha Tagoreho, Rabindranthova otce, byl Háfez, íránský básník ze 14. století. Perština hrála tak významnou roli, že dnešní největší indický jazyk, hindština, má svůj název odvozen od perského slova, které znamená „indický“. S příchodem vlády Rádžů nahradila perštinu angličtina, ale v Indii stále přežívají ohniska tohoto jazyka. Toto je výňatek z deníku učitele perštiny v Kalkatě:

Deník z Kalkaty

Je to moje třetí návštěva Kalkaty a stále mě přepadá radost, když vidím, jak město kulturně vzkvétá. Extrémní paradoxy Kalkaty, intelektuální prostředí existující vedle nouze, vytvářejí kombinaci radosti a boje. Moji nejvzdělanější indičtí přátelé pocházejí z Bengálska. Na ulicích Kalkaty vidím mnoho podobně vzdělaných lidí. Každý den cestou do práce tito intelektuálové procházejí kolem davů podomních obchodníků a lidí, kteří se myjí pod kohoutky s městskou vodou. V monzunu je všechno mokré, přesto je voda pro lidi žijící na ulici úlevou.

Kolkata neukazuje svou realitu turistovi, který jde jen k Victoria Memorial nebo Birla Mandir – skutečná Kalkata je na jejích ulicích. Část této reality je pohřbena také na hřbitově v South Park Street. Zde odpočívají lidé jako sir William Jones (1746-1794), zakladatel Asijské společnosti a otec orientalistiky, a Henry Louis Vivian Derozio (1809-1831).

Na tento hřbitov v centru města jsem se vydal o víkendu spolu se skupinou studentů perského jazyka, kteří se účastnili letní školy pořádané v Lady Brabourne College. Studenti se shromáždili vedle hrobu sira Williama Jonese a poslouchali svého profesora, který jim vysvětloval, jak se Jones během svého krátkého života zasloužil o orientalistiku ve městě.

Maryam Papi

Peršané a Bengálci

Pátrajíce po perském odkazu města, stejná skupina studentů našla cestu ke kostelu svatého Jana, na jehož stavbě jsou vyryty perské nápisy. Vyprávějí o životě a smrti lidí, jako byl Willian Hamilton, chirurg, který sloužil mughalskému císaři Farrukhu Sijárovi v Dillí. Perština byla na subkontinentu po několik set let hlavním jazykem. Přestože bengálština má s perštinou mnoho společných slov, v Bengálsku již není žádný rodilý mluvčí perštiny.

V několika školách v Kalkatě se stále vyučuje jako nepovinný předmět. Některé vysoké školy, například Lady Brabourne a Maulana Azad, mají katedry perštiny. Když slyšíme perská slova vycházející z jejich učeben, zdá se, jako by bengálský jazyk zapomněl, jak se perská slova vyslovují. Studenti nedokázali přečíst nápisy na kostele svatého Jana, přestože většina z nich byli muslimové, znalí urdštiny.

Na dvoutýdenní letní škole v Lady Brabourne College, kterou pořádal Institut indo-perských studií, mělo 54 studentů z různých vysokých škol v Kalkatě poprvé možnost učit se perštinu od rodilých mluvčích. Někteří studenti dokázali recitovat perské básně, ale jako rodilý mluvčí perštiny jsem nedokázal pochopit nic z toho, co říkali. Studenti bakalářského programu i někteří končící magisterské studium se museli vrátit k perské abecedě, naučit se její správnou zvukovou podobu a rozlišit písmena jako „f“ a „p“, která se kvůli jejich nářečnímu přízvuku vyslovovala podobně.

Maryam Papi

Dále přešli k tvoření a používání jednoduchých a složitých perských slov a k předčítání perského textu se správným perským přízvukem. Čtvrtý den se začali učit nazpaměť ghazaly od Háfeze a Chusra a Iqbala. Nahlédli také do velkolepých světů Firdausiho, Rúmího, Háfize, Chusra a dalších.

Přemýšlel jsem, jak by tato poezie mohla změnit jejich životy. Vytvořilo by pochopení súfismu v perské poezii lepší lidské bytosti? Tato literatura by mohla změnit jejich pohled na svět. Ale co je pevnější? Gramatika jazyka, nebo pravidla společnosti?“

Tagorská souvislost

Vyučoval jsem perštinu prostřednictvím filmů, abych studenty seznámil s každodenním životem Íránu a zlepšil jejich poslechové dovednosti. Ke svému překvapení jsem zjistil, že studenti perštiny toho o íránské kultuře moc nevědí. Dokonce ani neznali známé filmové režiséry z této země.

Některé mé otázky byly zodpovězeny v domě Rabindranatha Tagoreho, dalším místě, které studenti perštiny navštívili v rámci mimoškolního programu zajišťovaného letní školou. Dům byl přeměněn na muzeum a v některých místnostech byla znázorněna kulturní interakce mezi Tagoreho rodnou zemí a některými zeměmi, které navštívil. Každá z těchto místností slouží jako reflexe kulturních vazeb mezi Indií a zemí, kterou navštívil. Žádná místnost však není věnována Tagoreho indicko-íránským kulturním vazbám – přestože do Íránu cestoval dvakrát během dvou let. Vzhledem k takovému zanedbávání indicko-íránského dědictví není divu, že íránské velvyslanectví a Íránské kulturní centrum v Dillí přispěly na letní školu perštiny v Kalkatě jen minimálním finančním příspěvkem.

Maryam Papi

Propagace versus zachování

Irán je sice domovem perštiny, ale mluví se jí také v zemích jako Afghánistán a Tádžikistán. Přestože má íránská vláda na perštinu nárok, dělá jen málo pro propagaci tohoto jazyka v zahraničí. V místě, jako je Indie, není třeba perštinu propagovat – je třeba ji pouze zachovat. Většina perských rukopisů leží nevyužitá a zamčená v indických knihovnách a archivech. Úkol zdokumentovat, digitalizovat a uchovat tyto rukopisy je nad možnosti perských studijních center v Indii.

Budoucnost perštiny v Indii je nejednoznačná. Prezident IIPS, profesor Syed Akhtar Husain, vyvíjí úsilí o oživení jazyka i indo-perské kultury. Husain odkazuje na slavnou éru perštiny na subkontinentu, během níž vznikaly cenné knihy, záznamy a dokumenty. Řekl: „Je škoda, že se současné generace drží stranou od obrovských pokladnic perské literatury uchovávaných v různých bengálských knihovnách a archivech.“

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.