Schleswig Holstein

jan 18, 2022

Kiel er hovedstad og hovedhavn i Slesvig-Holsten. Lübeck, Flensburg og Neumünster er de større byer. Slesvig-Holsten optager den sydlige del af den jyske halvø og er afgrænset af Nordsøen i vest, Østersøen i øst, Danmark i nord og Elben i syd. Kielerkanalen forbinder Nordsøen og Østersøen. Eiderfloden danner den historiske grænse mellem de tidligere hertugdømmer Slesvig i nord og Holsten i syd.
Slesvig og Holsten har på forskellige tidspunkter helt eller delvist hørt til enten Danmark eller Tyskland, eller de har været stort set uafhængige af begge nationer. Undtagelsen er, at Slesvig aldrig har været en del af Tyskland før den anden slesvigske krig i 1864. I mange århundreder var kongen af Danmark både en dansk hertug af Slesvig og en tysk hertug af Holsten, hertugen af Sachsen. I det væsentlige var Slesvig enten integreret i Danmark eller var et dansk len, og Holsten var et tysk len og var engang for længe siden en suveræn stat. Begge var i flere århundreder regeret af de danske konger. I 1721 blev hele Slesvig forenet som et enkelt hertugdømme under den danske konge, og Europas stormagter bekræftede i en international traktat, at alle fremtidige konger af Danmark automatisk skulle blive hertuger af Slesvig, og at Slesvig derfor altid skulle følge den samme arvefølge som den, der var valgt i Kongeriget Danmark.
Mere om historien besøg følgende:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://www.infoplease.com/ce6/world/A0860964.html
http://www.answers.com/topic/schleswig-holstein
http://www.gottschfamily.net/duchy.html
Grænseændringer
http://www.tacitus.nu/historical-atlas/scandinavia/schleswig-holstein.htm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.