Oh moeders, wat een voorrecht hebben we om onze dochters op te voeden tot eer van God.

Hoewel het opvoeden geen geringe prestatie is, is het mogelijk door 4 gebeden voor onze dochters.

Toen onze dochter dit jaar 16 werd, trof het me als een baksteen. Ik realiseerde me het belang van een moeder’s gebed voor hun dochters.

Er is zoveel dat hun aandacht opeist. Van; make-up, jongens, de manier waarop ze zich kleden, de druk van leeftijdsgenoten, de vergelijkingen van hun lichaam, en het drama met vriendinnen. Genoeg voor elke moeder om zich af te vragen; oh Heer, wat moet ik doen?

Nou, dat was ik tenminste.

Als vrouw begrijp ik persoonlijk de strijd om al deze dingen, en ik ben een volwassene. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe groot de druk is op onze dierbare dochters, die opgroeien in hun tiener- of jongvolwassen jaren.

Hoewel ik ook inzag dat het enige training, geduld en gebed van mijn kant zou vergen om mijn dochter door deze dingen te leiden.

“Op dezelfde manier moet u de oudere vrouwen leren te leven op een manier die God eert. Zij mogen anderen niet belasteren of zware drinkers zijn. In plaats daarvan moeten zij anderen leren wat goed is. 4 Deze oudere vrouwen moeten de jongere vrouwen opvoeden om hun man en hun kinderen lief te hebben, 5 om verstandig te leven en rein te zijn, om in huis te werken, om goed te doen en om onderdanig te zijn aan hun man. Dan zullen zij het woord van God niet te schande maken.” ~ Titus 2: 3-5 (AMPC)

4 Gebeden Voor Dochters

Hoewel ik probeer het voorbeeld te zijn en mijn dochter de WEG te leren die ze zou moeten gaan; realiseerde ik me dat hoe ouder ze wordt, hoe meer ik haar moet toevertrouwen in de handen van onze Hemelse Vader.

Er zijn 4 gebieden waar de Heilige Geest mijn hart toe heeft veroordeeld om voor te bidden; haar hart, haar liefde voor God, haar liefde voor anderen en de liefde voor haarzelf.

“En gij zult de Here, uw God, liefhebben uit en met geheel uw hart en uit en met geheel uw ziel (uw leven) en uit en met geheel uw verstand (met uw denkvermogen en uw zedelijk inzicht) en uit en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en voornaamste gebod.”~ Markus 12:30 (AMPC)

Dit is hoe ik voor haar bid. (Opmerking: U kunt het Gebed voor mijn dochter vinden in onze GRATIS gemeenschapsbibliotheek onder de gebedssectie om te allen tijde te downloaden!)

Gebed Voor Haar Hart

Verwijzing in de Schrift

“Bewaak uw hart boven alles, want het bepaalt de loop van uw leven.” ~ Spreuken 4:23 NLT

Gebed

Hemelse Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus, en ik bid over (_________) hart. Dat zij haar hart zou bewaken uit liefde voor U door opmerkzaam te zijn op wat zij ziet of waarnaar zij luistert. Houd haar rein voor U, en haar hart vrij van boosheid of kwaadwilligheid.

Bed voor haar liefde voor God

Betekenis

“Jezus antwoordde: “Je moet de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand ~ Matteüs 22:37 NLT

Bed

Ik bid Vader God dat (_________) U leert kennen als haar God, en niet de God van haar ouders. Dat ze U liefheeft met haar hele hart, haar verstand en haar ziel. Dat ze U, Vader God, intiem en persoonlijk leert kennen, zodat het haar gedrag en manier van spreken beïnvloedt.

Bed voor haar liefde voor anderen

Scriptuurverwijzing

“Daarom geef ik jullie nu een nieuw gebod: Heb elkander lief. Zoals ik u heb liefgehad, moet u elkaar liefhebben.” ~John 13:34 NLT

Prayer

Oh Lord, I thank you for placing a heart of love, reverence and regard for others inside of (________). Dat zij een verlengstuk zou zijn van Uw liefde voor anderen. Ik bid Vader God dat zij een jonge vrouw van mededogen zal zijn, die in liefde wandelt en vrede nastreeft voor de mensen om haar heen.

Bed voor haar liefde voor zichzelf

Scriptuurverwijzing

“O ja, U hebt mij gevormd, eerst van binnen en toen van buiten; U hebt mij gevormd in de schoot van mijn moeder. Ik dank u, hoge God, u bent adembenemend! Lichaam en ziel, ik ben wonderbaarlijk gemaakt! Ik aanbid in aanbidding – wat een schepping! U kent mij van binnen en van buiten, U kent elk bot in mijn lichaam; U weet precies hoe ik gemaakt ben, stukje bij beetje, hoe ik van niets tot iets ben geboetseerd. Als een open boek hebt U mij zien groeien van de conceptie tot de geboorte; alle stadia van mijn leven waren voor U uitgespreid, de dagen van mijn leven waren al voorbereid voordat ik ook maar één dag geleefd had.” ~ Psalm 139:13-16 (The Message)

Gebed

Vader God ik bid om een geest van vrijmoedigheid en vertrouwen in (________). Dat zij erkent wie zij is in Christus, wetende dat zij een dochter is van de Allerhoogste; wonderbaarlijk en uniek geschapen, voor Uw glorie. En dat zij zichzelf mooi zal vinden zoals U haar gemaakt hebt, naar Uw beeld.

Vader, ik bid dat zij vriendelijk zal zijn en dat haar woorden met liefde gekruid zullen zijn. Dat zij zou spreken met een zachtmoedige en stille geest; niet ijdel roemrijk. Ik bind de geest van vergelijking met haar schoonheid of talenten met anderen.

Ik bid Vader God dat U haar zou beschermen; geest, ziel en lichaam; haar de kracht gevend om haar zuiverheid te bewaren. Dat haar geest gericht zal zijn op U en Uw woord, terwijl ze haar tiener- en jongvolwassen jaren doorbrengt. Omring haar Vader met goed gezelschap; gelijkgestemde vrienden, die haar zullen bemoedigen wanneer ze herinnerd moet worden aan Uw liefde voor haar.

Ik vraag Vader God dat U mij de wijsheid wilt blijven geven om lief te hebben, te bemoedigen, en een voorbeeld te zijn van de godvruchtige vrouw die U wenst dat zij is. Ik vraag dit alles in Jezus naam, AMEN.

In The End

Onze dochters zijn zo kostbaar voor God dat Hij ons heeft toevertrouwd haar voor Hem op te voeden!

Met dit ontzagwekkende voorrecht komt ook de verantwoordelijkheid om haar op te dragen en haar op te heffen in het gebed. Deze openbaring kwam tot me toen ik me realiseerde dat ik niet alleen mijn dochter opvoed; ik voed een toekomstige echtgenote en moeder op wier eerste liefde aan God toebehoort.

Met Gods hulp, door gebed, kan ik helpen haar op het juiste pad te leiden dat ze moet volgen.

Heeft God een specifiek gebed op uw hart gelegd voor uw dochter?

Download Gebeden Voor Dochters

Bidden Voor Mijn Dochter is beschikbaar om te downloaden in onze GRATIS community bibliotheek. Print het jouwe vandaag nog uit en voeg het toe aan je oorlogskamer of gebedsdagboek!

Dit bericht wordt gedeeld op Grace and Truth A Weekly Christian Link Up en hier getoond.

~ Timberley Gray

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.