Maan in 7e Huis

dec 13, 2021

Laatst bijgewerkt op 29 juli 2020 om 12:59 pm

Maan in het 7e Huis verenigt zich met de energieën van de door Venus geregeerde Weegschaal. De energieën van het 7e huis en Weegschaal zijn gericht op het bereiken van evenwicht en harmonie in partnerschappen, zowel zakelijk als echtelijk, door compromissen te sluiten en wederzijds begrip te kweken.

Het 7e huis houdt verband met (door betekenissen) Venus, de natuurlijke heerser van het 7e dierenriemteken Weegschaal, dat evenwicht, harmonie en partnerschappen in het algemeen betekent.

Meer over Maan

Meer over het 7e huis

Het is belangrijk op te merken dat de positieve plaatsing van Venus en de 7e huisheer een belangrijke rol spelen bij het versterken van de gunstige effecten of het behoeden voor negatieve resultaten van Maan in het 7e huis. Bovendien wordt het merendeel van de resultaten ook bepaald door het dierenriemteken waarin de Maan in het 7e huis verblijft.

Daarnaast is de maanstand heel belangrijk om te overwegen bij het bepalen van bijkomende uitkomsten van deze combinatie. Dat wil zeggen, wassende en volle maan geeft gunstige uitkomsten, terwijl afnemende en donkere maan precies het tegenovergestelde doet.

Uitkomsten van Maan in 7de Huis

Fysiek

Maan in 7de huis werpt een direct aspect op het 1ste huis (ascendant) van het zelf, wat duidt op een mooi, evenredig, gezond en sensueel lichaam.

Daarnaast geeft de combinatie van Maan ook aan dat men zich bewust is van zijn gedrag en uiterlijk, waardoor men extra nadruk legt op zijn uiterlijk, sociaal gedrag en kledingstijl in het openbare leven.

Partner

Het 7e huis behoort tot het huwelijk en de plaatsing van Maan in het betreffende huis duidt op een zeer knappe, aardige, liefhebbende, toegewijde en zeer aanhankelijke levenspartner.

In feite is het belangrijk voor inboorlingen met deze combinatie om zich te verenigen met hun levenspartner of zielsverwant die gemoedsrust en emotionele veiligheid biedt waardoor het huwelijk de basis is van hun levensgeluk.

Zij zijn voortdurend op zoek naar iemand (totdat zij die vinden) met wie zij wederzijdse steun kunnen delen om hoog in het leven te komen.

Daarnaast behoort het 7e huis tot de driehoek van verlangens of Kama Trikona, waarin de plaatsing van Maan wijst op een zeer hartstochtelijke echtgenoot met wie overvloedig zinnelijk genot wordt aangegeven. Als Maan slecht geplaatst is in het 7e huis, wijst dat op betrokkenheid bij buitenechtelijke affaires.

Maan in 7e huis aspect 1e huis wijst ook op een overbezorgde en dominante aard van de levenspartner.

Maan is een heldere verlichtende planeet die in het 7e huis wijst op een mooi uiterlijk van de echtgenoot.

Sensueel & Romantisch

Het 7e huis is het huis van de verlangens (ook seksueel) en Maan als de zachte en aanhankelijke planeet in het beschouwde huis versterkt het verlangen van sensuele verlangens in hoge mate.

Volgens geeft deze combinatie het genot van meerdere seksuele partners aan. Als de Maan wassend, vol en/of in het gunstige teken (eigen, verheven) staat, wijst dit op trouw aan de echtgenoot na het huwelijk.

Als de Maan daarentegen beschadigd is in het 7e huis, d.w.z. in een ongunstig teken (verzwakt) staat en/of betrokken is bij een functioneel kwaadaardige planeet, dan duidt dit op moeilijkheden in het echtelijk leven omdat het moeilijk is compromissen te sluiten met de levenspartner.

Vruchtbaarheid

Maan, de waterplaneet in het 7e huis, bepaalt de potentie. Dienovereenkomstig, als de Maan wassend, vol, en/of goed geplaatst is in zijn gunstige teken in het betreffende huis zegent het met een goede vruchtbaarheid, terwijl een verzwakte Maan in het betreffende huis de potentie en de algehele gezondheid ermee vermindert.

Daarnaast duidt een gunstige, goed geplaatste, en sterke Maan in het 7e huis op een liefde voor zuiver en smakelijk kwaliteitsvoedsel dat ook de gezondheid van de voortplantingsorganen versterkt.

Buitenlandse reizen

Maan is een snel bewegende planeet en het 7e huis betekent buitenlandse reizen en de combinatie daarvan duidt op een sterke passie en verlangen naar veelvuldig reizen.

Aangezien Maan een waterplaneet is, is de passie voor reizen vooral gerelateerd aan waterige lichamen en plaatsen. Dergelijke inboorlingen zijn dol op de nabijheid van zee, oceanen en andere waterlichamen.

Handel

Daarnaast staat het 7e huis ook voor handel en zaken, waar Maan geluk zegent in buitenlandse handel en zaken. Het soort zaken of handel wordt beïnvloed door de betekenissen van de Maan.

Dat wil zeggen, de combinatie bevordert meer geluk in zaken (vooral wanneer samengewerkt met een investeerder of zakenpartner) met betrekking tot waterproducten, zorg, accommodatie, voedingsindustrie, onroerend goed, enzovoort.

Ofwel, wassende of volle maan in het 7e huis wijst op geluk en succes in partnerschapsondernemingen.

Voordelen Partnerschappen

Het 7e huis is de krachtcentrale van het 10e huis. Namelijk, het 10e huis van het 10e huis is het 7e huis. Deze speciale verbinding duidt op verhoogde ondernemersactiviteit en leiderschapscapaciteiten, wat succes in zaken, handel of partnerschappen bevordert.

Volgens de Maan in het 7e huis weerspiegelt dit een groot sociaal imago en status met een goede waardigheid vanuit moreel gedrag. Dit bevordert op zijn beurt een toename van hoge prestaties (10e huis) en succes in ondernemingen (7e huis).

Veiligheid door eigendom

Daarnaast is het 7e huis ook een krachtcentrale van het 4e huis (4e huis van 4e is het 7e huis), dat staat voor huis, onroerend goed, veiligheid en gemoedsrust. Maan in het overwogen huis verlangt naar geborgenheid door eigendom van een mooi huis of onroerend-goedbedrijf.

Daarnaast is het 4e huis het natuurlijke huis van Maan en deze verbinding tussen deze huizen zegen met fortuin via het landeigendom en aanverwante bedrijven (makelaar, huisbaas, beleggen, accommodatie, enz).

Moeder

Maan in het 7e huis duidt op een overbeschermende, zorgzame, liefhebbende, aanhankelijke en dominante moeder.

Als de Maan wassend, vol is en/of in haar gunstige teken staat, duidt dit op een grote harmonie in de relatie met moeder, terwijl een verzwakte Maan duidt op een compromisloze aard van moeder die resulteert in disharmonie.

Klassieke analyse

Bhrigu Sutras

Volgens Bhrigu Sutram veroorzaakt deze combinatie een zeer zachtaardig gedrag bij een persoon met deze plaatsing van Maan in het 7e huis.

Er wordt ook vermeld dat dergelijke inboorlingen dol zullen zijn op het genieten van zinnelijke genoegens met het andere geslacht.

Dit spreekt voor zich want het 7e huis behoort tot de driehoek van verlangens waardoor de zachte en aanhankelijke energieën van Maan gericht zijn op het genieten van gezelschap van het andere geslacht.

Er wordt ook vermeld dat als de heerser van het 7e huis zeer sterk is in een gunstig teken, dit duidt op interesse in het hebben van meerdere levenspartners. Een sterk 7e huis en zijn heerser geeft de mogelijkheid om te genieten van de geneugten van meerdere partnerschappen. Met de Maan in het 7e huis worden deze inboorlingen van nature charmant en aantrekkelijk voor het andere geslacht, wat hen een overvloed aan partners oplevert.

De maanstand is volgens deze klassieke bron ook van groot belang. Namelijk, als de Maan afnemend of donker is, zal er geen bevrediging en plezier zijn van een echtgenoot of levenspartner.

Het duidt ook op uitstel van een (bevredigend) huwelijk dat kan plaatsvinden op de leeftijd van 32 jaar of ouder. Als ze eerder trouwen, ervaren ze wat onrust en voelen ze zich getroost op de leeftijd van 32 jaar en ouder.

Als de Maan echter vol of wassend is in haar eigen of exaltatieteken, zal de inboorling zeer toegewijd zijn aan een enige en geliefde levenspartner.

Onbegrijpelijkerwijze veroorzaakt deze gunstige stand van de Maan ook het genot van groot genoegen in het levenspartnerschap en grote voldoening daaruit.

Daarnaast is de inboorling gezegend om een zilveren lepel bij zich te hebben. Dat wil zeggen, zulke inboorlingen hebben altijd sterke financiële steun en zij voelen geen tekort in het leven, ongeacht of zij overvloedige of slechts overvloedige middelen hebben.

In de klassieken wordt ook gezegd dat zulke inboorlingen met deze sterke Maan gezegend zijn met comfort, luxe en vervoermiddelen. Zij hebben gemoedsrust in de wetenschap dat zij voortdurend worden getroost. De reden waarom comfort een rol speelt in deze combinatie is dat het 7e huis de krachtbron is van het 4e huis van eigendom, vervoer, geestesparadijs, huiselijk geluk, comfort, enz.

Brihat Jataka

In deze klassieke bron wordt van deze combinatie gezegd dat ze veel jaloezie en afgunst veroorzaakt in de geest van mensen met deze Maan.

Dit kan het geval zijn als de Maan afnemend, donker, of behept is met een natuurlijk kwaadaardig teken of zich in een ongunstig teken bevindt waardoor ze overdreven verlangend en duister van geest zijn.

Dit maakt dat ze een oogje hebben op het succes en de rijkdom van anderen waardoor hun jaloezie wordt versterkt. Ze zijn zelfs geneigd om te proberen rijkdom te verkrijgen door onethische daden.

Deze combinatie zorgt ervoor dat ze overdreven aanhankelijk zijn en ook gehecht aan hun partners.

Phaladeepika

In deze klassieke bron wordt het positieve scenario van een sterke Maan benadrukt.

Dat wil zeggen, als de Maan wassend, vol, of in het gunstige teken staat, maakt dit de inboorling uiterst charmant, aangenaam, en aantrekkelijk. Hetzelfde geldt ook voor hun echtgenoot of levenspartner, zoals de 7e huisbetekenissen suggereren.

Het duidt ook op echtelijke gelukzaligheid waar veel warmte, zorg en genegenheid met elkaar worden gedeeld. Dit is het effect van de onvoorwaardelijk liefdevolle aard van de Maan die het 7e huis van huwelijk en partnerschappen beïnvloedt.

Saravali

Volgens Saravali maakt een sterke en goed geplaatste Maan in het 7e huis de inboorling vriendelijk, liefdevol, en goed gedragen in het algemeen.

Zij zullen geluk en een gevoel van tevredenheid in het leven hebben. Zij zijn ook zeer hartstochtelijk en verlangend.

Als de Maan echter zwak, afnemend, donker, of ongunstig geplaatst is, beïnvloedt dit de vitaliteit van de inboorling ongunstig. Dat komt omdat het 7de een Maraka Bhava of schade toebrengend huis is, dat het welzijn en de gezondheid van de inboorling ongunstig kan beïnvloeden met elke zware malefische associatie.

In het huidige geval raakt de zwakke Maan het 1ste huis van zelf, algemene gezondheid en vitaliteit, wat deze betekenissen beïnvloedt door de algemene vitaliteit en immuniteit van het lichaam te verzwakken.

Chamatkara Chintamani

In deze klassieke bron worden alle positieve effecten van een sterke Maan opgesomd.

Er wordt vermeld dat zulke inboorlingen overvloedige genegenheid, warmte, zorg en steun van hun echtgenoten zullen ontvangen. Het zorgt ook voor veel geluk in het leven in het algemeen.

Aangezien het 7de huis staat voor handel, marktplaatsen en ondernemerschap, zorgt deze combinatie voor winst door handel en ondernemerschap, vooral in het thuisland.

Waarom specifiek in het thuisland? Dat komt omdat het 4e huis huisland betekent, terwijl het 1e huis geboorteplaats betekent. Maan in het 7e huis beïnvloedt hen beiden door aspect en krachtpatserverbinding wat uiteindelijk dit gegeven effect teweegbrengt.

Door deze combinatie worden ze ook buitensporig hebzuchtig zoals het 7e huis van verlangens suggereert. Hun lichamen zijn eerder zacht, delicaat en gevoelig. Dat komt omdat de Maan een natuurlijke weldadige vrouwelijke planeet is die zeer zacht van aard is. Tegelijkertijd raakt zij het 1e huis van zelf en lichaam, wat deze gevoelige invloed op de inboorling geeft.

Ontdek Maan in verschillende dierenriemtekens voor meer diepgaande resultaten.

Wist u dat deze genoemde effecten zich in specifieke perioden manifesteren?

 • Specifieke periodes wanneer de resultaten van planeten zich volledig manifesteren
 • Waardigheden van planeten met vijfvoudige tabel
 • Gedetailleerde analyse van planetaire hoofd- en subperiodes tientallen jaren vooruit
 • Maandelijkse analyse van 5 komende jaren
 • Speciale Panchang of Zon-Maan Yoga Analyse
 • Maandelijkse analyse van 5 komende jaren
 • Speciale Panchang of Zon-Maan Yoga Analyse
 • Maan Yoga Analyse
 • Uw Nakshatra en Pada interpretatie
 • Alle Divisiediagrammen
 • Mathematische planeetsterktes
 • Speciale Lal Kitab Interpretaties
 • Vele Algemene Gedetailleerde Voorspellingen
 • Geluksstenen
 • En nog veel meer in een 200+ pagina’s tellend rapport.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.