Twee van de meest verwarrende woorden om goed te spellen zijn de woorden iba en iva.

“Iva por la avenida cuando se cruzó un coche” of “iba por la avenida cuando se cruzó un coche”?

Schrijven op de juiste manier helpt niet alleen om de boodschap correct over te brengen, het bevestigt ook dat de schrijver kennis heeft van het lexicon en de spellingsregels, wat meer wijsheid betekent. Met andere woorden, spelfouten verraden dat het de schrijver aan cultuur ontbreekt, en daarom wordt elke tekst die hij of zij schrijft gediskwalificeerd door de spelfouten in de tekst zelf.

Hoe schrijf je de woorden iba, hiba, iva en hiva op de juiste manier?

Gebruiken van iba

We schrijven iba (met “b”) als we verwijzen naar het werkwoord ir in de eerste of derde persoon. In dit geval wordt het gebruikt wanneer het werkwoord ir moet worden vervoegd in de onvoltooid verleden tijd. Dit werkwoord wordt gebruikt als synoniem voor nemen, iemand ergens heen leiden, rondgaan of lopen. Bijvoorbeeld: ik zou straks naar je huis gaan.

Gebruik van iva

Meer correct zou het als volgt geschreven moeten worden: i.v.a of IVA omdat het een acroniem is van het acroniem: impuesto al valor agregado. Het is een fiscaal aggregaat dat wordt toegevoegd aan consumptie en diensten. Met andere woorden, elk voorwerp of goed dat wordt gekocht, betaalt een belasting die B.T.W. wordt genoemd. Bijvoorbeeld: De bank zal de kosten voor de bankrekening verhogen. Het kost nu $345 + B.T.W.

Gebruik van hiba of hiva

Deze worden niet als betekenisvolle woorden beschouwd en zijn daarom niet correct om in welke context dan ook te schrijven.

30 Voorbeeldzinnen met woorden met iba en iva

15 Voorbeeldzinnen met woorden met iba

 1. Ik ging fruit kopen op de markt…
 2. Ik liep verstrooid over straat in het midden van de sterrennacht, toen een zwarte kat voorbij kwam en mij verraste.
 3. Gisteren werd ik met een schok wakker omdat ik dacht dat ik te laat op mijn werk zou komen
 4. Iedere keer als mijn grootvader op reis ging, bracht hij me een ansichtkaart mee.
 5. Mijn neef ging elke ochtend naar zijn werk in de stad.
 6. Ze wilde net ophangen toen ze haar moeders stem aan de andere kant hoorde.
 7. Antonio ging naar de winkel om boodschappen te doen toen hij in de stromende regen terecht kwam.
 8. Toen ik een kind was, ging ik met mijn vrienden naar het park. We hadden er veel plezier.
 9. Ze ging elke middag naar het ziekenhuis om haar in het ziekenhuis opgenomen broer te bezoeken.
 10. Juan kondigde aan dat hij in augustus op reis ging.
 11. Op de achtergrond van dat grote team stond de coach.
 12. Was Mariela niet mee naar het feest?
 13. Susana wist dat haar vriendje wegging, maar ze wist niet wanneer.
 14. Dit besluit was tegen onze principes en daarom hebben we het voorstel van de bond niet geaccepteerd.
 15. Hij zou tegen Marcos komen spelen, maar hij is nog niet gearriveerd.

15 Voorbeeldzinnen met BTW-woorden

 1. De regering heeft besloten om 5% BTW terug te geven voor het verbruik van aankopen met de pinpas.
 2. De BTW wordt uitgedrukt in een percentage, maar elk land heeft een ander percentage.
 3. Als we op woensdag naar de bioscoop gaan, is er een korting op de waarde van het kaartje. Op deze dag is een dergelijke aankoop namelijk vrijgesteld van BTW.
 4. De werknemer overhandigde het aankoopbewijs. Daar specificeerde hij de totale BTW voor de aankoop.
 5. Er zijn producten en diensten die vrijgesteld zijn van BTW….
 6. Als je deze computer wilt kopen, kost hij 100 usd, maar je moet de waarde van de BTW toevoegen.
 7. Alle producten in deze winkel hebben al BTW inbegrepen in de uiteindelijke prijs.
 8. De algemene BTW in Portugal in 2016 is 24% op de toegevoegde waarde.
 9. De regering kondigde een BTW-verhoging aan voor volgend jaar.
 10. Sommige voorstellen hebben gedacht aan het afschaffen van de BTW op basisproducten.
 11. De BTW is in de afgelopen 5 jaar met 44% gestegen.
 12. De afschaffing van de BTW op eerste levensbehoeften is een overheidsmaatregel om de consumptie door de lagere sociale klassen aan te moedigen.
 13. Vele financiële diensten in Panama zijn vrijgesteld van BTW.
 14. In Roemenië is een BTW-vrijstelling aangekondigd voor landbouw- en veeteeltproducten.
 15. Door te vragen naar de kassabon of het aankoopbewijs van een geconsumeerd product of dienst, is de winkelier verplicht BTW te betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.