Hun ellende wordt nu de onze
Wanneer mensen denken aan waar hun voedsel vandaan komt, denken ze vaak aan het stereotype zwart-wit gevlekte koeien die grazen in uitgestrekte velden, met een rode stal op de achtergrond, gelukkig en gezond hun dagen slijtend. Maar dit ouderwetse beeld is ver bezijden de waarheid; in werkelijkheid leven zij opgesloten in overbevolkte inrichtingen die bedekt zijn met hun eigen uitwerpselen. Deze faciliteiten worden vaak aangeduid als fabrieksboerderijen. Een fabrieksboerderij (zoals beschreven in het Merriam Webster woordenboek) is “een grote geïndustrialiseerde boerderij; vooral: een boerderij waar grote aantallen dieren binnen worden gehouden onder omstandigheden die bedoeld zijn om de productie te maximaliseren tegen minimale kosten”. Hoewel de fabriekslandbouw het mogelijk maakt vlees goedkoper te maken, …show more content…
Het grootste probleem dat de meerderheid van de mensen schijnt te vinden met de fabriekslandbouw is de complete mishandeling van de dieren die er worden gefokt. Een groot voorbeeld daarvan is de “vleeskuiken”. De “vleeskuiken” is het type kip dat gewoonlijk wordt gefokt in fabrieksboerderijen. De fabrieksboerderijen hebben de anatomie van de kip veranderd in een wezen “met onnatuurlijk grote borsten van wit vlees en botten die hun zwaarlijvige en buitenproportionele lichamen niet kunnen dragen”, en leven in afschuwelijke omstandigheden waar, “veel van deze vogels het grootste deel van hun leven in hun eigen afval liggen met open zweren en wonden die fungeren als poorten voor infecties”. Vanwege de grote vraag naar wit vlees hebben fabrieksboerderijen de kippen zulke grote borsten gegeven dat de kippen niet rechtop kunnen staan en dus een groot deel van hun tijd op de grond liggen. Het eigenlijke “thuis” van de kippen, zijn lange gebouwen vol met vogels, zonder enig licht. Zoals bij veel dieren die in zo’n kleine ruimte worden gehouden, worden de kippen vaak agressief. Om kannibalisme te voorkomen snijdt men zonder verdoving het uiteinde van de snavel en de tenen van de kip af. Hierdoor zijn veel kippen niet in staat te eten en sterven ze van de honger. Ze doen hetzelfde met varkens, maar in plaats van snavels af te snijden, snijden ze slagtanden en staarten af. Varkens en runderen blijven, in tegenstelling tot kippen, in kooien die zo klein zijn dat hun lichaam de zijkanten raakt, totdat ze groot genoeg zijn om weggehaald en geslacht te worden. Tot aan hun dood zal geen van deze dieren ooit zuivere lucht kunnen inademen; zij zullen slechts dag na dag ammoniak inademen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.