Lieff Cabraser företräder unga män som fått läkemedlet Risperdal utskrivet och som utvecklat onormala bröst. Personskadestämningarna anklagar Risperdal för att vara ett defekt och farligt receptbelagt läkemedel och söker monetärt skadestånd för den psykiska ångest och de fysiska skador som de unga männen lidit.

Risperdal kopplat till att pojkar och unga män får bröst

Gynekomasti är tillväxten av onormal bröstvävnad hos män. Det rör sig inte bara om fettdepåer i bröstmusklerna på bröstet utan om riktiga bröst som ser ut som kvinnobröst. Risperdal och dess kompanjonläkemedel Invega har kopplats till att orsaka gynekomasti.

Advokat Wendy Fleishman ger information om Risperdal och gynekomastibiverkningar hos unga män

Risperdal stämningar och förlikning med regeringen

I den första Risperdal-rättegången fann en jury i februari 2015 att J&J var ansvarig för att ha underlåtit att varna för att Risperdal kunde orsaka gynekomasti. Stämningen väcktes av familjen till en autistisk pojke som tog läkemedlet 2002 och senare utvecklade DD-bröst i storlek 46, enligt en advokat för familjen.

2013 ingick Johnson & Johnson och dess dotterbolag Janssen Pharmaceuticals, som tillverkar Risperdal och Invega, en uppgörelse på 2,2 miljarder dollar med det amerikanska justitiedepartementet för att ha överreklamerat läkemedlen. Förlikningspengarna betalades enbart till staten.

Lieff Cabraser söker ekonomisk kompensation för de pojkar och unga män vars kroppar har utvecklat kvinnobröst. Risperdal stämningarna anklagar J&J och nya Risperdal utlöste stimulerade manlig bröstutveckling och underlät att på ett adekvat sätt varna läkare, föräldrar och de ungdomar som ordinerats Risperdal för denna biverkning.

Rättsliga rättigheter för Risperdal-användare

Herställare av receptbelagda läkemedel har en skyldighet att producera säkra produkter. Läkemedelstillverkare är också skyldiga enligt federal lag att fullt ut varna patienter – och deras föräldrar om patienterna är barn – och deras läkare om eventuella negativa hälsoeffekter. Vuxna män som ordinerats Risperdal antingen som barn eller som unga vuxna kan lämna in stämningsansökningar om personskador mot J&J och Janssen och söka ersättning för sina skador samt tidigare och framtida medicinska kostnader för behandling av gynekomasti.

Märkesinformation

Risperdal och Invega är varumärken som ägs av Johnson & Johnson och dotterbolaget Janssen Pharmaceuticals, och används endast för att identifiera produkten. Lieff Cabraser är inte ansluten till dessa företag. Denna webbplats har inte fått stöd eller godkänts av Johnson & Johnson och Janssen Pharmaceuticals.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.