När du vill installera ett programvarupaket i ditt Ubuntu-system hänvisar du först till det officiella Ubuntu-arkiv som anges i ditt systems sources.list-fil. Om programvaran inte finns där kan du installera den via något PPA-förråd som den finns tillgänglig på. PPA-arkiv är inofficiella arkiv för de programvarupaket som görs tillgängliga för användare via Launchpad. Launchpad, en plattform som utvecklats av Canonical, låter utvecklare ladda upp sin kod där .deb-paket görs tillgängliga för användare att installera programvaran från.

I den här artikeln kommer vi att beskriva hur man använder Ubuntus kommandorad och det grafiska användargränssnittet för att:

  • Lista de PPA-arkiv som lagts till i ditt system
  • Lägg till ett PPA-arkiv till ditt system för att ladda ner programvara från
  • Ta bort ett tillagt PPA-arkiv från ditt system

Vi har kört de kommandon och procedurer som nämns i den här artikeln på en Ubuntu 18.04 LTS-system.

Hantering av PPA-arkiv via kommandoraden

Om du är som jag som föredrar att använda kommandoraden för att utföra alla administrativa operationer på Linux, så kan du här se hur du kan utföra grundläggande hantering av arkiv på Ubuntu.

Du kan öppna Ubuntus kommandorad, Terminalen, antingen via systemets Dash eller via genvägen Ctrl+Alt+T.

List Added PPA Repositories

Om du vill lista alla de arkiv som finns tillgängliga på ditt Ubuntusystem anger du följande kommando i terminalen:

$ apt policy

En annan metod för att lista alla tillagda PPA-repositories är att skriva ut innehållet i katalogen /etc/apt/sources.list.d. Denna katalog innehåller en lista över alla förråd som finns tillgängliga på ditt system.

Här är hur du använder kommandot:

$ ls /etc/apt/sources.list.d

Add a PPA Repository

Endast en behörig användare kan lägga till/ta bort och konfigurera programvara och förråd i Ubuntu. Här är kommandosyntaxen som du kan använda som sudo för att lägga till en PPA i ditt system:

$ add-apt-repository ppa:ppa_name

Och installera sedan det önskade paketet från det tillagda förrådet som sudo enligt följande:

$ apt install package_name

I Ubuntu 18.04 behöver du inte använda kommandot apt-get update efter att ha lagt till ett nytt arkiv eftersom systemet automatiskt utför denna operation. I tidigare versioner av Ubuntu behövde du köra följande kommando innan du installerade ett paket så att du kunde installera den senaste tillgängliga versionen av en programvara:

$ sudo apt-get update

Exempel:

Låt oss presentera ett exempel där vi lägger till Thomas Schiex PPA-förrådet till vårt system som vi senare kommer att använda för att installera Blender, en svit för 3D-skapande.

Vi kommer att lägga till PPA genom följande kommando som sudo:

$ sudo add-apt-repository ppa:thomas-schiex/blender

Nu när PPA har lagts till är det lika enkelt som att skriva in följande kommando för att installera den senaste Blender-applikationen:

$ sudo apt-get install blender

För att ta bort ett PPA-arkiv

Om du vill ta bort ett tillagt PPA-arkiv från ditt system kan du använda följande kommandosyntax som sudo:

$ add-apt-repository -remove ppa:ppa_name

Ovanstående kommando tar bara bort PPA:n från ditt system och inte mjukvarupaketet som du installerat genom det.

För att till exempel ta bort det arkiv jag lade till i föregående avsnitt kör jag följande kommando i terminalen:

$ add-apt-repository --remove ppa:thomas-schiex/blender

Rensning av ett arkiv

Rensning av ett arkiv innebär att du tar bort det från ditt system och även att du nedgraderar de programvarupaket som du har laddat ner via det. Det finns ett verktyg som heter PPA Purge som du kan använda för detta ändamål.

Du kan installera det här verktyget via Ubuntus officiella arkiv enligt följande:

$ sudo apt-get install ppa-purge

Du kan sedan använda följande kommandosyntax för att rensa ett tillagt arkiv:

$ ppa-purge ppa:ppa_name

Exempel:

$ ppa-purge ppa:thomas-schiex/blender

Manuellt borttagning av ett arkiv

Som nämnts ovan kan ditt tillagda arkivs .list-filer sparas i katalogen /etc/apt/sources.list.d. Du kan manuellt ta bort en PPA från den här katalogen genom att använda kommandot rm enligt följande:

$ rm /etc/apt/sources.list.d/ppa_list_file

Exempel:

$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/thomas-schiex-ubuntu-blender-bionic.list

Hantering av PPA-repositorier via användargränssnittet

Ett verktyg i Ubuntus användargränssnitt, kallat Software and Updates, hjälper dig att hantera både Ubuntus officiella och dina PPA-repositorier. Så här kan du använda det:

Lista över tillagda PPA-arkiv

För att öppna verktyget Programvara och uppdateringar skriver du in relevanta nyckelord i Dash-sökningen enligt följande, annars kan du öppna det direkt från listan Program.

Som standard öppnas verktyget Programvara och uppdateringar på fliken Ubuntu Software. För att visa de PPA-förråd som lagts till i ditt system väljer du fliken Annan programvara.

Lägg till ett PPA-förråd

För att lägga till ett nytt PPA-förråd klickar du på knappen Lägg till i vyn Annan programvara. Följande dialogruta öppnas:

I fältet APT line skriver du namnet på det PPA som du vill lägga till och klickar sedan på knappen Add Source. Systemet kommer då att be dig om autentisering eftersom endast en auktoriserad användare kan lägga till ett arkiv till Ubuntu. Ange lösenordet för sudo och klicka sedan på Autentisera.

Ditt nya arkiv läggs till i ditt system och visas i listan Annan programvara i det här verktyget.

Ta bort ett PPA-arkiv

Du kan ta bort ett tillagt PPA genom att först välja det i listan Annan programvara i verktyget Programvara och uppdateringar och sedan klicka på knappen Ta bort.

Nu kan du hantera PPA-arkiv för att utforska mycket mer än vad som finns i Ubuntus officiella arkiv.

Hur man lägger till/tar bort PPA-arkiv i Ubuntu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.