Únos Sabinek

Pro 1, 2021

Únos Sabinek je mramorová socha, snad jedno z nejslavnějších děl vystavených v Loggia dei Lanzi. Autorem je Giambologna, italským jménem Jean de Boulogne (1529-1603), vlámský sochař, který působil v Itálii, zejména ve Florencii.

Socha je vysoká 4,10 metru a byla umístěna – spolu s dalšími mistrovskými díly – v lodžii velkovévodou Cosimem I.. Velkovévoda vytvořil v prostoru určeném – v období republiky – pro shromáždění venkovní muzeum, aby ukázal jeho sílu a konec této zkušenosti.

Dílo zobrazuje dívku, která se snaží osvobodit, zatímco ji zvedá muž, u jehož nohou je zoufalý stařec. Představuje epizodu ze starořímských dějin, únos Sabinek: Romulus, král a zakladatel města, unášel sabinské ženy pro římské muže, aby se měli s kým rozmnožovat.

Dílo představuje, jak byl tento okamžik násilný a tragický. Socha má však i další vymezení: Tři věky života. Starší muž je totiž přemožen mužem, který drží dívku, ještě mladší než on.

Když na této soše pracoval, byl Giambologna, velký mistr manýrismu, oficiálním sochařem Medicejských.

Dílo několik let trpělo neustálým působením atmosférických vlivů. Vědci uvažují o možném převozu do Palazzo Vecchio nebo Uffizi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.