Kiel je hlavní město a hlavní přístav Šlesvicka-Holštýnska. Hlavními městy jsou Lübeck, Flensburg a Neumünster. Šlesvicko-Holštýnsko zaujímá jižní část Jutského poloostrova a na západě hraničí se Severním mořem, na východě s Baltským mořem, na severu s Dánskem a na jihu s řekou Labe. Severní a Baltské moře spojuje Kielský průplav. Řeka Eider tvoří historickou hranici mezi bývalými vévodstvími Šlesvicko na severu a Holštýnsko na jihu.
Šlesvicko a Holštýnsko patřily v různých dobách částečně nebo zcela k Dánsku či Německu nebo byly na obou státech prakticky nezávislé. Výjimkou je, že Šlesvicko nikdy nebylo součástí Německa, a to až do druhé šlesvické války v roce 1864. Po mnoho staletí byl dánským králem jak dánský vévoda šlesvický, tak německý vévoda holštýnský, vévoda saský. Šlesvicko bylo v podstatě buď začleněno do Dánska, nebo bylo dánským lénem, a Holštýnsko bylo německým lénem a kdysi dávno suverénním státem. Oběma po několik staletí vládli dánští králové. V roce 1721 bylo celé Šlesvicko sjednoceno jako jediné vévodství pod dánským králem a evropské velmoci v mezinárodní smlouvě potvrdily, že všichni budoucí dánští králové se automaticky stanou šlesvickými vévody, a Šlesvicko se tudíž bude vždy řídit stejnou nástupnickou linií, jaká byla zvolena v Dánském království.
Více o historii se dozvíte na následujících stránkách:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://www.infoplease.com/ce6/world/A0860964.html
http://www.answers.com/topic/schleswig-holstein
http://www.gottschfamily.net/duchy.html
Změny hranic
http://www.tacitus.nu/historical-atlas/scandinavia/schleswig-holstein.htm

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.