Och, matky, jakou výsadu máme vychovávat své dcery k Boží slávě.

Ačkoli jejich výchova není žádný malý výkon; je to možné díky 4 modlitbám za naše dcery.

Když naší dceři bylo letos 16 let, zasáhlo mě to jako tuna cihel. Uvědomila jsem si, jak důležitá je modlitba matek za jejich dcery.

Je toho tolik, co si žádá jejich pozornost. Od; líčení, chlapců, způsobu oblékání, tlaku vrstevníků, srovnávání jejich těl a dramat s přítelkyněmi. Dost na to, aby si každá matka říkala; panebože, co mám dělat?“

No, alespoň tak jsem to dělala já.

Jako žena osobně chápu boj se všemi těmito věcmi, a to jsem dospělá. Mohu si jen představit tlak na naše drahocenné dcery, které vyrůstají a usilují o dospívání nebo mladou dospělost.

Uznala jsem však, že provést svou dceru těmito věcmi bude vyžadovat určitý výcvik, trpělivost a několik modliteb z mé strany.

„Podobně učte starší ženy žít tak, aby ctily Boha. Nesmějí pomlouvat druhé ani být těžkými pijany. Místo toho by měly učit druhé, co je dobré. 4 Tyto starší ženy musí vychovávat mladší ženy, aby milovaly své muže a své děti, 5aby žily moudře a byly čisté, aby pracovaly ve svých domovech, konaly dobro a byly podřízené svým mužům. Pak nebudou dělat ostudu Božímu slovu.“ ~ Titovi 2, 3-5 (AMPC)

4 Modlitby za dcery

Ačkoli se snažím jít své dceři příkladem a učit ji, kudy by měla jít; uvědomila jsem si, že čím je starší, tím více ji musím svěřit do rukou našeho nebeského Otce.

Existují čtyři oblasti, za které Duch svatý usvědčil mé srdce, abych se modlila: za její srdce, lásku k Bohu, lásku k druhým a lásku k sobě samé.

„A budeš milovat Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše (svého života), z celé své mysli (schopnosti myšlení a mravního chápání) a z celé své síly. To je první a hlavní přikázání.“ ~ Marek 12,30 (AMPC)

Takto se za ni modlím já. (Poznámka: Modlitbu za mou dceru najdete v naší komunitní knihovně ZDARMA v sekci Modlitby ke stažení kdykoli!)

Modlitba za její srdce

Odkaz na Písmo

„Střež své srdce nade vše, neboť ono určuje běh tvého života.“ ~ Přísloví 4,23 NLT

Modlitba

Nebeský Otče, přicházím k tobě ve jménu Ježíše a modlím se nad (_________) srdcem. Aby z lásky k Tobě střežila své srdce tím, že si bude dávat pozor na to, co vidí nebo poslouchá. Uchovej ji před sebou čistou a její srdce bez hněvu a zloby.

Modlitba za její lásku k Bohu

Odkaz na Písmo

„Ježíš odpověděl: „‚Musíš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí ~ Mt 22,37 NLT

Modlitba

Modlím se, Otče Bože, aby (_________) poznala Tebe jako svého Boha, ne Boha svých rodičů. Aby tě milovala celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší. Aby tě, Otče Bože, poznala důvěrně a osobně, aby to ovlivnilo její chování a způsob, jakým mluví.

Modlitba za její lásku k druhým

Odkaz na Písmo

„Nyní vám tedy dávám nové přikázání: Milujte se navzájem. Jako jsem já miloval vás, tak se i vy milujte navzájem“. ~Jan 13,34 NLT

Modlitba

Pane, děkuji ti, že jsi do (________) vložil srdce plné lásky, úcty a respektu k druhým. Aby byla prodloužením tvé lásky k druhým. Modlím se, Otče Bože, aby byla mladou soucitnou ženou, která kráčí v lásce a usiluje o pokoj lidí kolem sebe.“

Modlitba za její lásku k sobě samé

Odkaz na Písmo

„Ach ano, ty jsi mě utvářel nejprve uvnitř, pak navenek; formoval jsi mě v lůně mé matky. Děkuji ti, vznešený Bože – ty jsi úchvatný! Tělem i duší jsem podivuhodně stvořen! Klaním se v obdivu – jaké stvoření! Znáš mě zevnitř i zvenčí, znáš každou kost v mém těle; přesně víš, jak jsem byl stvořen, kousek po kousku, jak jsem byl z ničeho vytesán v něco. Jako otevřenou knihu jsi sledoval můj růst od početí až po narození; všechny etapy mého života se před tebou rozprostíraly, Všechny dny mého života byly připraveny, ještě než jsem prožil jediný den.“ ~ Žalm 139,13-16 (The Message)

Modlitba

Otče Bože, prosím o ducha odvahy a důvěry v (________). Aby poznala, kým je v Kristu, a věděla, že je dcerou Nejvyššího; podivuhodně a jedinečně stvořenou k Tvé slávě. A aby se viděla krásnou právě tak, jak jsi ji stvořil, podle svého obrazu.

Otče, modlím se, aby byla laskavá a její slova byla okořeněna láskou. Aby mluvila v duchu pokorném a tichém; aby nebyla domýšlivou chloubou. Svazuji ducha srovnávání se s její krásou nebo nadáním s ostatními.

Modlím se, Otče Bože, abys ji chránil; ducha, duši i tělo; dával jí sílu zachovat si čistotu. Aby se její mysl soustředila na tebe a tvé slovo, až bude prožívat své dospívání a mladou dospělost. Obklop ji, Otče, dobrou společností; rovnocennými přáteli, kteří ji povzbudí, když bude potřebovat připomenout tvou lásku k ní.

Prosím, Otče Bože, abys mi i nadále dával moudrost milovat, povzbuzovat a být příkladem zbožné ženy, jakou si přeješ, aby byla. O to všechno tě prosím ve jménu Ježíše, AMEN.

Nakonec

Naše dcery jsou Bohu tak vzácné, že nám ji svěřil, abychom ji pro něj vychovávali!“

S touto úžasnou výsadou přichází i zodpovědnost věnovat ji a pozvedat ji v modlitbě. Toto zjevení ke mně přišlo, když jsem si uvědomila, že nevychovávám jen svou dceru; vychovávám budoucí manželku a matku, jejíž první láska patří Bohu.

S Boží pomocí, skrze modlitbu, ji mohu pomoci vést po správné cestě, kterou má následovat.

Vložil vám Bůh na srdce nějakou konkrétní modlitbu za vaši dceru? Podělte se o ni s námi v komentáři níže.

Modlitby pro dcery ke stažení

Modlitba pro mou dceru je k dispozici ke stažení v naší komunitní knihovně ZDARMA. Vytiskněte si ji ještě dnes a přidejte si ji do své válečné místnosti nebo modlitebního deníku!

Tento příspěvek je sdílen na Grace and Truth A Weekly Christian Link Up a je zde uveden.

~ Timberley Gray

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.