Jejich utrpení se nyní stává naším vlastním
Když lidé přemýšlejí o tom, odkud pochází jejich potraviny, často se jim vybaví stereotypní černobílé strakaté krávy pasoucí se na rozlehlých polích s červenou stodolou v pozadí, které prožívají své dny šťastné a zdravé. Tato staromódní představa je však daleko od pravdy; ve skutečnosti žijí zavřené v přeplněných zařízeních pokrytých vlastními výkaly. Tato zařízení se často označují jako tovární farmy. Tovární farma (jak ji popisuje slovník Merriam Webster) je „velká industrializovaná farma; zejména : farma, na které se chová velké množství hospodářských zvířat v uzavřených prostorách v podmínkách, jejichž cílem je maximalizovat produkci při minimálních nákladech“. Přestože tovární chov umožňuje, aby maso bylo levnější, …zobrazit další obsah…
Největší problém, který většina lidí zřejmě shledává v továrním chovu, je naprosto špatné zacházení se zvířaty v něm chovanými. Obrovským příkladem jsou „brojleři“. „Brojler“ je druh kuřat běžně chovaných v továrních chovech. Tovární chovy změnily anatomii kuřete na tvora „s nepřirozeně velkými prsy z „bílého masa“ a kostmi, které nemohou udržet jejich obézní a nesouměrná těla“,a žijí v příšerných podmínkách, kde „mnozí z těchto ptáků tráví většinu života poleháváním ve vlastním odpadu s otevřenými boláky a ranami, které fungují jako brány infekce“. Kvůli vysoké poptávce po bílém mase mají kuřata v továrních chovech tak velká prsa, že se nemohou udržet ve vzpřímené poloze, takže většinu času tráví ležením na zemi. Skutečným „domovem“ kuřat jsou dlouhé budovy přeplněné ptáky, v nichž není vůbec žádné světlo. Stejně jako u mnoha jiných zvířat, která jsou chována v takto stísněných prostorách, se kuřata často stávají agresivními. Aby se zabránilo kanibalismu, uříznou kuřatům bez umrtvení konec zobáku a prsty na nohou. Kvůli tomu mnoho kuřat není schopno přijímat potravu a nakonec umírají hlady. Totéž dělají prasatům, jen místo zobáků jim uřezávají kly a ocasy. Prasata a skot na rozdíl od kuřat zůstávají v klecích, které jsou tak malé, že jejich tělo naráží na stěny, dokud nejsou dostatečně velké, aby mohly být odvezeny a poraženy. Až do své smrti se žádné z těchto zvířat nikdy nenadechne čistého vzduchu; den po dni budou vdechovat pouze čpavek
.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.