De moderne hop is ontwikkeld uit een wilde plant die zo oud is als de geschiedenis zelf. Reeds in de eerste eeuw na Christus werd hop beschreven als een saladeplant en men neemt aan dat de plant uit Egypte afkomstig is.

Heden ten dage betekenen de woorden bier en ale ongeveer hetzelfde, maar het woord ‘ale’ was oorspronkelijk gereserveerd voor brouwsels op basis van mout zonder hop. Dit was de oorspronkelijke drank van de Angelsaksen en Engelsen, terwijl “bier”, een brouwsel met hop, waarschijnlijk in Duitsland is ontstaan. Vanaf de 13e eeuw werd hop geteeld in de Lage Landen (het huidige België en Nederland).

De hopteelt werd waarschijnlijk aan het eind van de 15e eeuw vanuit Vlaanderen in Engeland geïntroduceerd in het Maidstone-gebied in Kent. Onze nationale drank was tot dan toe ongehopte ale, soms gearomatiseerd met kruiden zoals alsem. De brouwers begonnen gedroogde Vlaamse hop in te voeren, maar die bevatte zoveel vreemde stoffen dat in 1603 een wet van het Parlement werd uitgevaardigd waarbij boetes werden opgelegd aan handelaars en brouwers die hop verhandelden die was versneden met “bladeren, stengels, poeder, zand, stro en met houtresten”. In die begindagen was de enige reden om hop te gebruiken de goede bewaring van het bier: het bitterende effect werd door de Engelsen met tegenzin aanvaard.

Tegen de 17e eeuw was ale (d.w.z.: ongehopt bier) niet langer populair en was bier de gevestigde drank; tegen 1655 groeide de hopteelt snel in veertien graafschappen. In een succesvol jaar kon een hectare goede hop meer opbrengen dan vijftig hectare bouwland, maar sommige boeren wilden geen hop telen wegens de onregelmatige opbrengsten als gevolg van droogte, natte perioden en meeldauw. In 1710 werd een heffing ingesteld en de wet verbood het gebruik van andere verbeteringsmiddelen dan hop in bier, aangezien hop veel gezonder was. De heffing varieerde van jaar tot jaar en speculatie op de heffing werd een populaire vorm van weddenschappen.

De klanten begonnen te vragen om een drank die was gemengd uit twee of meer vaten. Dit was een traag proces en in 1722 werd een nieuw bier gebrouwen dat een combinatie was van drie bieren. Het was onmiddellijk een succes en werd bekend als “porter” wegens zijn populariteit bij Londense arbeiders en dragers. Dit was het eerste bier dat ideaal was voor massaproductie en er waren enorme investeringen nodig. Er konden enorme winsten worden gemaakt en het brouwen van porter verspreidde zich over het hele land. In 1750 kwam bleker bier in de mode bij de middenklasse en om fraude te voorkomen werd nog een wet aangenomen die voorschreef dat de zakken of “pockets” waarin de hop werd verpakt, moesten worden gestencild met het jaar, de groeiplaats en de naam van de teler; een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

In de 19e eeuw was het de gouden eeuw van de hopindustrie. Het hopareaal bleef toenemen tot 1878, toen het met 77.000 hectare zijn hoogtepunt bereikte. Smaken veranderden en de vraag naar porter nam af en de vraag naar een lichter bier, bekend als Indian Ale of Pale Ale, nam toe. Aan het eind van de jaren 1870 kwam de pasteurisatie op gang en was er minder hop nodig als conserveringsmiddel. Er kwam meer zuiver water beschikbaar en dit kan de vraag naar bier hebben doen afnemen. Tegen 1909 was er nog slechts 32.000 acres hopland en werd er opnieuw hop uit het buitenland ingevoerd. Dit was te wijten aan het feit dat brouwerijen een licentie kregen om buitenlands bier te brouwen en dus verplicht waren de hop te gebruiken die in het oorspronkelijke recept was voorgeschreven.

Drieëntwintig jaar later was het areaal gedaald tot 16.500. De door de producenten gecontroleerde Hops Marketing Board werd opgericht om de kwakkelende industrie onder controle te houden. De Board onderhandelde met de telers over een gegarandeerde prijs en de brouwers gaven hun verwachte vraag door aan de Board, wat resulteerde in toegewezen quota voor elke teler. Dit bracht stabiliteit en tegen 1968 was het areaal langzaam toegenomen tot 17.900 hectare. In 1982 leidde de EEG-regelgeving echter tot de opheffing van de Board en de invoering van onafhankelijke producentengroeperingen voor de afzet van Engelse hop.

De hopindustrie kreeg al snel met verdere problemen te kampen toen de populariteit van Lager toenam en er minder hop nodig was. Bovendien werd door concurrerende landen beweerd dat de in het VK geproduceerde zaadhop van inferieure kwaliteit was. Deze mythe is inmiddels weerlegd, maar heeft de Britse hopindustrie aanzienlijke schade berokkend.

Vroeger werd in bijna alle regio’s van het VK hop verbouwd, maar nu is dat grotendeels beperkt tot de West Midlands en de zuidoostelijke graafschappen van Engeland. Omdat er veel rondtrekkende arbeiders nodig waren om de oogst met de hand te plukken, werd de productie geconcentreerd in de buurt van de industriegebieden van Londen, Zuid-Wales en de West Midlands, waar de arbeidersgezinnen blij waren dat ze hun jaarlijkse vakantie op het platteland konden doorbrengen.

Klik op de link, om een korte film te zien over gezinnen van hoparbeiders in 1959 die de zomer op vakantie waren en op de hopvelden werkten. Dankzij de vooruitgang in de productie en de mechanische oogst in de twintigste eeuw zijn grote aantallen seizoenarbeiders overbodig geworden.

In 1922 werd de eerste hopoogstmachine die in dit land werd gebruikt, door een teler uit Worcester uit Amerika ingevoerd. Het machinaal plukken zou pas aan het eind van de jaren vijftig op grote schaal worden toegepast, omdat de Amerikaanse machines niet geschikt waren voor de omstandigheden in Engeland en er nog steeds handplukkers beschikbaar waren. Maar toen de verandering kwam, waren het de telers van de West Midlands die het voortouw namen. De eerste in Engeland vervaardigde plukmachine werd in 1934 in Martley geproduceerd en de twee belangrijkste merken werden in Suckley en Malvern vervaardigd.

De Britse brouwers van de 21e eeuw hebben behoefte aan een uitgebreid hopassortiment, gaande van hop met een laag alfazuurgehalte van ongeveer 4% tot hop met een hoger alfazuurgehalte van bijna 20%; zij hebben ook steeds meer belangstelling voor de individuele aroma’s van elke hopsoort. Er zal ook steeds meer belangstelling zijn voor de individuele aroma’s van elk hopras en er zal behoefte zijn aan de ontwikkeling van zuinige hop die beter bestand is tegen ziekten en minder chemische inputs vergt.

Horticulture Research International van het Wye College in Kent heeft in de jaren tachtig samen met de hoptelers van Engeland op deze behoefte geanticipeerd en de nieuwe categorie hop, Hedgerows genaamd, ontwikkeld. Deze bieden een oplossing voor veel van de bovenvermelde problemen, aangezien haaghop slechts 1,5 meter hoog wordt in plaats van de “traditionele” 1,5 meter, goedkoper is om aan te planten, machinaal snel kan worden geoogst, minder chemische input vereist en een prachtige speelplaats vormt voor nuttige insecten en insecten.

Heden ten dage gaat de ontwikkeling van nieuwe rassen met rasse schreden verder, bijna zonder steun van de regering. In 2007, toen het hopontwikkelingsprogramma van het Wye College werd stopgezet, heeft de British Hop Association (voorheen National Hop Association) een dochterbedrijf opgericht onder de naam Wye Hops om de Britse hopindustrie te blijven stimuleren.

Voor andere informatie over de geschiedenis van hop en de ontwikkeling ervan, neem een kijkje op de website van The Brewing Society.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.