Een Egyptische fruitvleermuis (Rousettus aegyptiacus). Fruitvleermuizen vormen een groep die bekend staat als de “megabats” of Megachiroptera. – Credit: Marc Baldwin

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn vleermuizen geen “vliegende ratten”. Vleermuizen behoren zelfs niet tot de orde van de knaagdieren, maar tot de orde van de chiroptera. Wereldwijd omvat de orde Chiroptera, van het Latijnse woord “handvleugel”, thans 18 families, ongeveer 174 geslachten en meer dan 900 soorten. Chiroptera worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen, die onderorden worden genoemd: de Megachiroptera, die de fruitvleermuizen uit de Oude Wereld omvat, die soms “vliegende vossen” worden genoemd; en de Microchiroptera, die in wezen elke vleermuis omvat die geen fruitvleermuis is. Er zijn ongeveer 164 soorten fruitvleermuizen, gegroepeerd in 41 geslachten in één enkele familie, de Pteropodidae. De Microchiroptera is de grootste van de onderordes, bestaande uit de overige 17 families, 133 geslachten en ergens in de buurt van de 743 soorten. Van de microchiroptera is de meest diverse familie waarschijnlijk de Phyllostomidae, of de bladneusvleermuizen van de Nieuwe Wereld, met 49 geslachten, terwijl de grootste familie de Vespertilionidae (vesper- of “avond “vleermuizen) is, met een indrukwekkende 308 soorten verdeeld over 34 geslachten.

De taxonomie van de vleermuizen is verre van universeel overeengekomen en er zijn verscheidene verschillende voorgestelde taxonomieën. In recentere jaren heeft de vooruitgang van moleculaire sequencing technieken een duidelijker beeld gegeven over hoe verschillende vleermuissoorten verwant zijn, maar er is nog meer te doen. In het kader van dit artikel heb ik ervoor gekozen het schema te volgen dat David Macdonald in 2001 presenteerde in zijn herziening van The New Encyclopedia of Mammals.

Tot het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig was de meerderheid van de vleermuiscladisten van mening dat vleermuizen een monofyletische groep vormden (d.w.z. dat zij elkaars naaste verwanten zijn) en dit idee betekende dat de gemotoriseerde vlucht slechts één keer bij zoogdieren evolueerde. Studies van de hersenen van fruitvleermuizen in het midden van de jaren 1980 leidden ertoe dat John Pettigrew van het University of Queensland’s Neuroscience Lab suggereerde dat de mega- en microchiroptera onafhankelijk van elkaar evolueerden uit twee afzonderlijke groepen niet-vliegende zoogdieren – dit idee wordt vaak aangeduid als de diphyly hypothese.

Pettigrew ontdekte dat megavleermuizen zeer geavanceerde neurale paden hadden tussen de ogen en de hersenen, meer verwant aan die welke gezien worden bij primaten. Als Pettigrew gelijk heeft en vleermuizen werkelijk tweevleermuizen zijn (d.w.z. dat zij niet een enkele groep vormen die is geëvolueerd uit een gemeenschappelijke voorouder), dan moet het vliegen tweemaal zijn geëvolueerd; eenmaal in de megachrioptera (megabats) en dan nog eens in de microchiroptera (microbats). Hoe aanlokkelijk de hypothese van Pettigrew ook is, zij wordt, louter op basis van het beschikbare bewijsmateriaal, slechts door een handvol studies ondersteund (waaronder één naar het zenuwstelsel en één naar de morfologie van de penis), terwijl ten minste 30 studies het idee ondersteunen dat het om een monofyletische groep gaat. Hoewel het debat over monofylie/difylie nog niet is afgerond, is men het er wel over eens dat vleermuizen één groep vormen die is voortgekomen uit één gemeenschappelijke, niet-vliegende voorouder.

Een kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros). – Credit: Ján Svetlík

Het Verenigd Koninkrijk herbergt 16 soorten vleermuizen en in hun boek A Field Guide to British Bats noemen Frank Greenaway en Adam Hutson zeven soorten die zwervend leven. Nog maar 12 jaar geleden was er een zeventiende soort op de Britse vleermuisfaunalijst: de muisoorvleermuis (Myotis myotis). In twee jaar van vleermuis-tellingen werd geen enkel exemplaar gevonden en in januari 1990 werd deze charismatische kleine vleermuis het eerste zoogdier dat in het VK uitgestorven werd verklaard sinds de laatste wolf in 1745 werd doodgeschoten. Er was echter een sprankje hoop toen in de winter van 2002 een jonge muisoorvleermuis in winterslaap werd aangetroffen in de buurt van Chichester in West Sussex. Deze vondst alleen is niet voldoende om deze soort weer op onze lijst van nog bestaande fauna te plaatsen, vooral omdat talrijke pogingen om een individu te vinden tijdens de daaropvolgende zomer niets opleverden, maar het betekent wel een straaltje hoop voor de vleermuisbeschermers in Groot-Brittannië.

Het volgende voorbeeld geeft de basis taxonomische hiërarchie van de kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) weer en heeft als doel de plaatsing van vleermuizen onder de andere dieren te illustreren. Voor meer informatie en een beschrijving van hoe wij levende organismen indelen, zie mijn Taxonomie artikel.

Kingdom: Animalia (Dieren)
Phylum: Chordata (Bezitten een basale ‘ruggengraat’)
Klasse: Mammalia* (Zoogdieren)
Order: Chiroptera (Vleermuizen)
Sub-Order: Microchiroptera (Microvleermuizen)
Familie: Rhinolophidae (Hoefijzer- en Oudwereldvleermuizen)
Genus: Rhinolophus
Soorten: hipposideros

* Voor de meer taxonomisch denkenden onder u, sommige autoriteiten delen de Mammalia verder in, en plaatsen vleermuizen in de Infra-klasse Eutheria en de cohort Unguiculata. De precieze betekenis van deze extra groeperingen valt buiten het bestek van dit artikel, maar het volstaat te zeggen dat het een meer uitgebreide manier is om bepaalde zoogdieren te groeperen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.