As like other Windows applications, QuickBooks Desktop also encounters errors occasionally, and one of the most annoying errors that users encounter is the QuickBooks error 80029c4a that appears while launching the QuickBooks Desktop app on Windows. Ten błąd nie pozwala użytkownikowi na dostęp do aplikacji i daje komunikat o błędzie „Problem: Wystąpił nieoczekiwany błąd zgłoszony podczas próby uruchomienia programu QuickBooks z plikiem firmy „. Kiedy użytkownik kliknie przycisk OK wewnątrz okna wyskakującego błędu, na ekranie pojawia się kolejne okno wyskakujące z komunikatem błędu „QuickBooks nie mógł załadować komponentu systemowego. Ponowne uruchomienie komputera może rozwiązać problem. Typ błędu: 80029c4a – Can’t load dynamic link library (DLL)”.

Użytkownicy poszukujący pomocy eksperta w rozwiązaniu błędu 80029c4a mogą zadzwonić pod numer pomocy technicznej (844)-888-4666.

Co powoduje błąd 80029c4a w programie QuickBooks:

Kod błędu 80029c4a w programie QuickBooks

 1. Uszkodzony plik w katalogu instalacyjnym programu QuickBooks może spowodować ten błąd.
 2. Nieprawidłowa lub błędna instalacja aplikacji QB Desktop.
 3. Uszkodzone pliki systemu operacyjnego Windows lub błąd w rejestrze Windows to również niektóre z czynników powodujących błąd.
 4. Aplikacja bezpieczeństwa systemu Windows usunęła niektóre pliki instalacyjne programu QuickBooks z systemu Windows.

Steps to Fix Something’s not Right – Error 80029c4a

Z chwilą wydania najnowszych aktualizacji QuickBooks Desktop 2016, 2017, i 2018 ten błąd został już usunięty z aplikacji. W przypadku, gdy nadal napotykasz ten błąd, nawet po uzyskaniu najnowszych aktualizacji, spróbuj najpierw ponownie uruchomić komputer z systemem Windows, ponieważ w większości przypadków rozwiązuje to problem, ale jeśli to nie pomogło, wykonaj dalsze kroki rozwiązywania problemów wymienione poniżej w artykule:

Rozwiązywanie problemów Krok 1: Wykonaj aktualizację programu antywirusowego
 1. Otwórz program antywirusowy zainstalowany w systemie Windows i w ustawieniach znajdź i wybierz opcję aktualizacji definicji wirusów.

(UWAGA): Ponieważ każdy program antywirusowy ma unikalny interfejs, nie jest możliwe wymienienie jednej metody znalezienia ustawienia aktualizacji każdego programu antywirusowego. Musisz ręcznie znaleźć ustawienia aktualizacji programu antywirusowego, aby wykonać ten krok rozwiązywania problemów, w przypadku, gdy znajdziesz to trudne do znalezienia ustawienia aktualizacji można zadzwonić do naszego bezpośredniego numeru pomocy technicznej (844)-888-4666 o pomoc.

Rozwiązywanie problemów Krok 2: Sprawdź folder kwarantanny swojego programu antywirusowego
 1. Z pulpitu nawigacyjnego programu antywirusowego przejdź do folderu kwarantanny.
 2. Poszukaj wszelkich plików, które zostały poddane kwarantannie w katalogu instalacyjnym programu QuickBooks.
 3. Usuń wszelkie pliki QuickBooks i uruchom ponownie aplikację QuickBooks Desktop.
Rozwiązywanie problemów Krok 3: Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu pliku Reboot.bat
 1. Otwórz folder instalacji QuickBooks na komputerze.
 2. Znajdź i kliknij prawym przyciskiem myszy plik Reboot.bat i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 3. Gdy Reboot.bat zarejestruje wszystkie pliki w katalogu Windows, uruchom ponownie system Windows i otwórz aplikację QuickBooks Desktop.
Rozwiązywanie problemów Krok 4: Naprawianie aplikacji QuickBooks Desktop w systemie Windows
 1. Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisz Start systemu Windows oraz naciśnij jednocześnie klawisz litery R, aby otworzyć okno Uruchom.
 2. W polu tekstowym okna Uruchom wpisz Panel sterowania i naciśnij Enter na klawiaturze.
 3. Kliknij Programy i funkcje i wybierz QuickBooks z listy instalacji programu.
 4. Wybierz opcję Odinstaluj / Zmień, a następnie kliknij przycisk Dalej i wybierz opcję Napraw.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces naprawy.
 6. Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie system Windows i otwórz aplikację QuickBooks.
Rozwiązywanie problemów Krok 5: Ponowna instalacja programu QuickBooks przy użyciu narzędzia Czysta instalacja

Ściągnij i zainstaluj narzędzie QuickBooks Clean Install, aby uzyskać świeżą instalację programu QuickBooks w systemie Windows. Po zakończeniu instalacji kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Clean Install na pulpicie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Upewnij się, że wykonasz kopię zapasową swojego pliku firmowego przed wykonaniem tego kroku.

Mając nadzieję, że to rozwiązywanie problemów pomoże ci rozwiązać błąd 80029c4a w QuickBooks

Są przypadki, w których nawet po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów ten błąd nadal występuje i w takich przypadkach może być konieczne bardziej dogłębne przyjrzenie się problemowi. Zadzwoń pod nasz Numer Pomocy (844)-888-4666 i połącz się z jednym z naszych certyfikowanych ekspertów, którzy szybko usuną Błąd QuickBooks 80029c4a dla Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.