WooCommerce zapewnia shortcodes, aby łatwo wstawić serię elementów na stronach ecommerce.

Zobaczmy, czym są i co pozwalają wyświetlać na swojej stronie. Przedstawione shortcodes muszą być wstawione w obrębie strony lub artykułu, za pomocą edytora wizualnego.

Cart

Wyświetlany jest koszyk sklepu.

Kasa

Wyświetlana jest strona kasy z formularzem informacji rozliczeniowej i wysyłkowej, podsumowaniem zamówienia zawierającym koszty produktu, stawki i koszty wysyłki, listę akceptowanych metod płatności oraz przycisk do zakończenia zamówienia.

Moje konto

Jest to strona zarządzania kontem użytkownika, na której wyświetlane są zamówienia, pobierane są pliki i faktury, zarządzane jest konto, dane rozliczeniowe i wysyłkowe, a użytkownik się wylogowuje.

Śledzenie zamówienia

Klienci uzyskują dostęp do formularza śledzenia zamówienia, w którym mogą wprowadzić szczegóły zamówienia i sprawdzić jego status (np. czy zostało wysłane lub jest w trakcie realizacji).

Najnowsze produkty

Najnowsze produkty dodane do sklepu są wyświetlane na stronie.

Możemy dalej dostosować shortcode za pomocą niektórych atrybutów:

  • per_page : wskazujemy liczbę elementów (produktów), które mają być wyświetlane na stronie;
  • columns : wskazujemy liczbę kolumn;
  • orderby : określa kryteria sortowania wyświetlanych produktów (parametry, których można użyć, są dostępne po kliknięciu tutaj);
  • order : wybiera, czy produkty mają być wyświetlane w kolejności rosnącej czy malejącej.

Na przykład:

Pokaże to 6 produktów na stronie, podzielonych na trzy kolumny (więc mamy 3 produkty w dwóch rzędach) i posortowanych według tytułu w porządku rosnącym.

Podświetlone produkty

Pokazane są produkty, które wyróżniliśmy.

Przypisane atrybuty mogą być również użyte tutaj do określenia liczby produktów do pokazania na stronie, liczby kolumn i rodzaju sortowania.

E.g.:

To pokazuje 3 produkty na stronie, podzielone na trzy kolumny i posortowane rosnąco według tytułu.

Pojedynczy produkt

Podgląd pojedynczego produktu jest pokazywany na stronie (tak jak byśmy go widzieli w archiwum produktów). Za pomocą id podajemy numer ID produktu, który ma zostać wyświetlony. ID produktu na liście produktów możemy wyświetlić klikając na tytuł produktu.

W alternatywie do ID możemy wyświetlić kod produktu (nadany przez administratora sklepu w zakładce dane produktu).

Przykładowy kod („DD345”) jest oczywiście zastąpiony rzeczywistym kodem produktu.

Więcej produktów

Ten shortcode pozwala na wyświetlenie listy kilku produktów na stronie. Używamy identyfikatorów (ids) do wskazania ID produktów, które chcemy wyświetlić, oddzielonych przecinkami.

Atrybuty, które widzieliśmy powyżej, mogą być użyte do określenia liczby kolumn oraz do uporządkowania produktów.

Na przykład:

Jako alternatywę dla identyfikatorów, możemy wstawiać produkty poprzez wskazanie ich kodów. Atrybut skus musi być użyty w tym przypadku.

Strona produktu

Ten shortcode wyświetla stronę produktu: obraz, cenę, krótki opis, pełny opis i zakładki recenzji oraz wszelkie powiązane produkty.

Możliwe jest również zastąpienie kodu dla ID, używając atrybutu sku.

Produkty z kategorii

Ten shortcode pozwala na wyświetlenie na stronie produktów z określonej kategorii, wskazanej przez atrybut category. Wpisana wartość musi być slugiem kategorii, którą chcemy wyświetlić (w przykładzie jest to „dvd”).

Możemy zdefiniować ilość produktów do wyświetlenia, ilość kolumn i sortowanie, używając parametrów już widzianych.

Przykłady:

Kategorie produktów

Ten shortcode wyświetla listę kategorii produktów na stronie.

Jeśli chcemy pokazać tylko kilka kategorii, możemy wskazać ich ID. Aby dowiedzieć się o id kategorii musimy wyświetlić permalink administracyjny kategorii.

Oprócz wymienionych już parametrów per_page, columns, orderby, order, możliwe jest użycie dwóch innych parametrów specyficznych dla tego shortcode:

  • hide_empty: pozwala na ukrycie kategorii bez produktów;
  • parent: pozwala na pokazanie tylko kategorii nadrzędnych, a nie kategorii dziecięcych czy podkategorii (wartość do użycia to 0).

Exs.

W tym przypadku pokazujemy tylko główne kategorie, a nie podkategorie produktów.

Sprzedawane produkty

Ten shortcode pozwala pokazać najlepiej sprzedające się produkty w sklepie.

Najpopularniejsze produkty

Ten shortcode pokazuje listę produktów, na które głosowali użytkownicy.

Produkty z określonymi atrybutami

Ten shortcode pokazuje produkty, które mają wartość wskazaną w shortcode dla określonego atrybutu. Za pomocą atrybutu podajemy atrybut, dla którego ma być filtrowane wyświetlanie produktów, a za pomocą filtra podajemy wartość atrybutu: W przykładzie wyświetlane są produkty, które mają atrybut „pamięć” (np. pamięć smartfona) o wartości „48GB”.

Dodaj do koszyka

Wstawiany jest przycisk do zakupu (dodania do koszyka) określonego produktu, wskazanego przez ID.

Alternatywnie możliwe jest wskazanie produktu po kodzie zamiast ID.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.