Läsarfeedback visar att en del människor är förvirrade över Lightrooms exportprocess. Jag tror att förvirringen beror på att man inte helt förstår hur Lightroom fungerar, särskilt när man behandlar Raw-filer. Så låt oss börja med att rekapitulera processen som en enskild Raw-fil går igenom när du importerar den till Lightroom.

Lightroom lägger till Raw-filerna i katalogen

Katalogen är en databas som innehåller information om alla fotofiler som du har importerat till Lightroom (för ytterligare förtydligande av den här processen, läs min artikel Hur man importerar foton till Lightroom). Lightroom håller reda på platsen (var den är sparad på din hårddisk) och metadata för varje importerad Raw-fil.

Öppna Raw-filen i Utvecklingsmodulen och bearbeta fotot

Det viktigaste att förstå här är att Lightroom håller reda på varje enskild redigering du gör i Utvecklingsmodulen genom att lagra dem som en serie textkommandon i Katalogen. Detta innebär att a) själva råfilen förblir oförändrad och framför allt att b) i detta skede, även om du kan se den på din datorskärm, har du ännu inte konverterat råfilen till ett annat format som andra program kan använda. Det är här exportfunktionen kommer in.

JPEG- och TIFF-filer

Förresten är det en liknande process om du behandlar en JPEG- eller TIFF-fil. Lightroom sparar de redigeringar du gör i Lightroom-katalogen och ändrar inte originalfilen på något sätt. Detta sker endast i exportstadiet, där du skapar en ny version av filen som innehåller ändringarna. Detta är viktigt att notera, eftersom det skiljer sig från hur Photoshop och Photoshop Elements fungerar.

Export av bildfiler

Allt detta innebär att om du vill visa eller använda dina foton i ett annat program än Lightroom måste du exportera dem först och spara dem i ett format som andra program förstår.

Det finns bara ett undantag från detta. Om du går till Kataloginställningar > Metadata och kryssar i rutan Skriv automatiskt in ändringar i XMP sparar Lightroom Utvecklingsinställningarna i en .xmp-fil i samma mapp som den ursprungliga filen. Dessa filer kan öppnas framgångsrikt med Adobe Camera Raw i Photoshop.

Anmärkning: Exportera i Lightroom betyder helt enkelt: Spara som! Precis som i MS Word eller något annat program.

Exportprocessen

När du nu förstår varför du måste exportera foton ska vi se hur du gör det.

Start med att välja det eller de foton som ska exporteras. Det är enklast att göra detta i rutnätsvyn. Gå sedan till File > Export (Arkiv > Exportera) för att starta exportprocessen och få upp fönstret Export (Exportera). Så här ser det ut.

Menyn Export to (Exportera till) längst upp är som standard hårddisk. Du kan också välja att exportera bilderna som e-postbilagor, bränna dem till en CD/DVD eller exportera dem till en plug-in. I den här artikeln utgår jag från att du har valt Hårddisk. Inställningarna ändras något om du väljer något av de andra alternativen.

Exportplats

Här talar du om för Lightroom var de exporterade filerna ska sparas. Välj ”Fråga vad du ska göra” eller ”Välj ett nytt namn” för den exporterade filen från menyn Existerande filer för att undvika att du av misstag skriver över befintliga filer med samma namn. Markera rutan Lägg till den här katalogen om du vill lägga till de exporterade bilderna i Lightroom-katalogen. Detta sparar tid som annars skulle gå åt till att återimportera de nya bilderna.

Filnamn

När du exporterar kan du välja att behålla de ursprungliga filnamnen eller skapa nya. Vad du väljer att göra här beror delvis på om du skapade nya filnamn vid import, eller om du behöll de ursprungliga namnen som gjordes av kameran. Den mest uppenbara användningen här är att skapa ett namnformat för bilder som ska skickas till kunder. Om du exporterar bilder för att skicka till ett lagerbibliotek, till exempel, kommer lagerbiblioteket att ha sina egna krav på filnamn som du måste hålla dig till. Du har möjlighet att välja en av Lightrooms förinställningar för namngivning, eller så kan du skapa en egen genom att välja Redigera från menyn Byt namn till.

Video

Gäller endast om du exporterar video.

Filinställningar

Det här är platsen där du väljer format, kvalitet och färgrymd för exporterade filer. Det är viktigt att dessa inställningar är korrekta, annars riskerar du att skapa filer som är olämpliga för det avsedda ändamålet. Det finns fem bildformatalternativ att välja mellan:

JPEG: Det här formatet är för att skapa små filer som du kan skicka till andra personer eller ladda upp till webbplatser.

För användning på webben: Ställ in kvalitet på mellan 60 och 80 och färgrymd på sRGB. Du kanske också vill kryssa i rutan Begränsad filstorlek för att se till att filerna är under en viss storlek. Om du exporterar foton för att använda dem på en webbsida kan du begränsa filstorleken till mindre än 150 kb så att sidan laddas snabbare i en webbläsare. Du måste också ställa in pixelstorleken för de exporterade filerna under rubriken Bildstorlek.

För bilder i full storlek: Ställ in Quality till 100 och Color Space till sRGB. Du bör endast välja ett annat färgutrymme än sRGB om du har instruktioner att göra det (till exempel om du skickar filerna till en tidningsutgivare som vill ha dem i färgrymden AdobeRGB (1998)).

PSD: Detta är för att skapa PSD-filer som du kan arbeta vidare med i Photoshop. För maximal kvalitet ställer du in färgrymden till ProPhoto RGB och bitdjupet till 16 bitar/komponent. Detta ger Photoshop all tillgänglig information för bilden och högsta möjliga kvalitet.

TIFF: Dessa filer är stora 16-bitarsfiler som liknar PSD-filer. För maximal kvalitet ställer du in Komprimering till Ingen, Färgrymd till ProPhoto RGB och Bitdjup till 16 bitar/komponent. Antagandet här är att du skapar filen för att arbeta med den i Photoshop eller en annan plug-in.

Notera att anledningen till att jag rekommenderar att du använder ProPhoto RGB för både TIFF- och PSD-filer är att jag utgår från att när du är klar med redigeringen av fotot kommer du sedan att konvertera det till antingen sRGB eller AdobeRGB (1998) i efterhand. Om du inte är säker på vad färgrymder är eller hur de fungerar kan min artikel Everything You Need to Know About Lightroom and Colour Space hjälpa dig.

DNG: Använd den här inställningen för att konvertera Raw-filer till DNG-formatet (Digital Negative). Markera rutan Embed Fast Load Data för att skapa DNG-filer som laddas snabbare i Lightroom.

Original: Behåller det ursprungliga fotofilformatet. Om originalet är en Raw-fil exporterar Lightroom det oförändrade originalet, med en sidecar .XMP-fil som innehåller de ändringar som gjorts i Lightroom.

Bildstorlek

Med det här alternativet kan du ändra storleken på bilden och ställa in upplösningen. Använd det här för att uppgradera fotot för utskrift eller för att skapa en mindre fil för uppladdning till en webbplats. Om du bara vill exportera en fullstor version av fotot behöver du inte ändra några inställningar här.

Output Sharpening

Har du möjlighet att lägga till skärpning för visning (skärm) eller utskrift (matt papper och glansigt papper). Välj mellan tre nivåer: Låg, Standard och Hög. Du behöver inte skärpa om du exporterar foton för att redigera dem i ett annat program, till exempel Photoshop.

Metadata

Här väljer du om du vill inkludera alla metadata i den exporterade bilden, eller bara en del av dem. Du kanske vill utelämna personinformation (nyckelord som innehåller personers namn) av integritetsskäl och platsinformation av säkerhets- eller integritetsskäl (till exempel om du lägger ut ett foto av ditt hem på nätet).

Vattenstämpel

Kryssa i rutan Vattenstämpel om du vill lägga till en vattenstämpel till dina bilder. Välj Redigera vattenmärken i menyn för att skapa ett eget vattenmärke. Huvudsyftet med detta är att lägga till en upphovsrättslogotyp till foton som ska publiceras på nätet.

Post-bearbetning

Informera Lightroom om vad det ska göra efter att ha exporterat bilderna. Gör ingenting är den lämpligaste inställningen för det mesta, men du kan finna de andra alternativen användbara från tid till annan.

Exportförinställningar

Om du upptäcker att du använder samma exportinställningar ofta kan du spara dem som en användarförinställning. Klicka på knappen Lägg till i det nedre vänstra hörnet av exportfönstret för att göra det. Du uppmanas att ange ett namn för förinställningen och att välja vilken mapp den ska sparas i (standardinställningen är Användarförinställningar).

Som du kan se är exportprocessen i Lightroom ganska enkel. Om du har några frågor om den, eller faktiskt några frågor om Lightroom, får du gärna höra av dig i kommentarerna.

The Mastering Lightroom Collection

Mina e-böcker om Mastering Lightroom hjälper dig att få ut det mesta av Lightroom. De täcker varje aspekt av programmet från biblioteksmodulen till att skapa vackra bilder i utvecklingsmodulen. Klicka på länken för att läsa mer eller köpa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.