Månen i 7:e huset

dec 13, 2021

Sist uppdaterad den 29 juli 2020 klockan 12:59

Månen i 7:e huset förenas med energierna i den Venusstyrda Vågen. Energierna i det 7:e huset och Vågen är inriktade på att uppnå balans och harmoni i partnerskap, både entreprenöriella och äktenskapliga, genom kompromisser och ömsesidig förståelse.

Det 7:e huset relaterar till (genom betydelser) Venus, den naturliga härskaren av det 7:e zodiaktecknet Vågen, som betecknar balans, harmoni och partnerskap i allmänhet.

Mer om månen

Mer om det 7:e huset

Det är viktigt att notera att den positiva placeringen av Venus och herren i det 7:e huset bär en viktig roll när det gäller att förstärka de gynnsamma effekterna eller rädda från negativa resultat av månen i det 7:e huset. Dessutom bestäms majoriteten av resultaten också av det stjärntecken i vilket månen befinner sig i det 7:e huset.

Därtill är månens fas mycket viktig att ta hänsyn till när man bestämmer ytterligare resultat av den här kombinationen. Det vill säga, vaxande och fullmåne ger gynnsamma resultat medan avtagande och mörk måne gör raka motsatsen.

Resultat av månen i 7:e huset

Fysik

Månen i 7:e huset kastar en direkt aspekt på 1:a huset (ascendenten) av jaget vilket indikerar en vacker, proportionerlig, frisk och sensuell kropp.

Till detta kommer att kombinationen av Månen också indikerar att man har medvetenhet om sitt beteende och utseende vilket gör att man lägger extra stor vikt vid sitt utseende, sitt sociala beteende och sin klädstil i det offentliga livet.

Gifte

Det 7:e huset tillhör äktenskapet och Månens placering i det givna huset indikerar en mycket stilig, snäll, kärleksfull, hängiven och mycket kärleksfull livskamrat.

Det är faktiskt viktigt för infödda med den här kombinationen att förena sig med sin livspartner eller själsfrände vilket ger sinnesfrid och känslomässig trygghet vilket gör äktenskapet till grunden för deras lycka i livet.

De söker ständigt efter någon (tills de hittar dem) med vilken de kan dela ömsesidigt stöd för att nå högt i livet.

Till yttermera visso tillhör det 7:e huset begärstriangeln eller Kama Trikona, där månens placering indikerar en mycket passionerad make/maka med vilken riklig mängd sensuell njutning indikeras. Om Månen är dåligt placerad i det sjunde huset indikerar det att man är involverad i utomäktenskapliga affärer.

Måne i det sjunde huset som aspekterar det första huset indikerar också en överbeskyddande och dominerande natur hos livspartnern.

Måne är en ljus, upplyftande planet som i det sjunde huset indikerar ett vackert utseende hos makan.

Sensuell &Romantisk

Det 7:e huset är huset för önskningar (inklusive sexuella) och Månen som den milda och tillgivna planeten i det övervägda huset förstärker önskan om sensuella önskningar i hög grad.

Den här kombinationen indikerar följaktligen njutning av flera sexuella partners. Om månen är vaxande, full och/eller i sitt gynnsamma tecken (egen, upphöjd) indikerar det att man är trogen sin make/maka efter äktenskapet.

I annat fall, om Månen är skadad i det 7:e huset, det vill säga befinner sig i ogynnsamt tecken (försvagad) och/eller är involverad med en funktionell illasinnad planet, indikerar det problem i det äktenskapliga livet på grund av att man har svårt att hitta kompromisser med livspartnern.

Fruktsamhet

Månen, den vattniga planeten i det 7:e huset, bestämmer potensen. Följaktligen, om månen är vaxande, full och/eller välplacerad i sitt gynnsamma tecken i det aktuella huset välsignar det med god fertilitet medan försvagad måne i det aktuella huset minskar potensen och den allmänna hälsan med det.

För övrigt indikerar gynnsam, välplacerad och stark måne i det 7:e huset en kärlek till ren och välsmakande mat av hög kvalitet vilket också stärker hälsan hos reproduktionsorganen.

Utlandsresor

Måne är en snabbrörlig planet och 7:e huset betecknar utlandsresor och kombinationen av dessa indikerar en stark passion och önskan om frekventa resor.

Då månen är en vattenplanet är passionen för att resa särskilt relaterad till vattenkroppar och platser. Sådana infödda avgudar att vara nära hav, oceaner och andra vattenkroppar.

Handel

Det 7:e huset betecknar dessutom även handel och affärer där Månen välsignar med lycka i utrikeshandel och affärer. Typen av affärer eller handel påverkas av månens betydelser.

Det vill säga, kombinationen främjar ökad lycka i affärer (särskilt när man samarbetar med en investerare eller affärspartner) relaterade till vattenprodukter, vaktmästeri, boende, livsmedelsindustri, fastigheter och så vidare.

Alternativt indikerar vaxande eller fullmåne i det 7:e huset att man har tur och är framgångsrik i partnerskapsföretag.

Fördelar partnerskap

Det 7:e huset är det 10:e husets kraftpaket. Det 10:e huset från det 10:e huset är nämligen det 7:e huset. Denna speciella förbindelse indikerar ökad entreprenörsaktivitet och ledarskapsförmåga vilket främjar framgång i affärer, handel eller partnerskapsföretag.

Det är alltså så att Månen i 7:e huset reflekterar en stor social image och status med god värdighet från moraliskt beteende. Detta kommer i sin tur att främja en ökning av höga prestationer (10:e huset) och framgång i företag (7:e huset).

Säkerhet genom egendom

Det 7:e huset är dessutom också ett kraftcentrum för 4:e huset (4:e huset från 4:e är 7:e huset), vilket betecknar hem, fastigheter, säkerhet och sinnesfrid. Månen i det övervägda huset längtar efter trygghet genom ägande av ett vackert hem eller fastighetsverksamhet.

För övrigt är det 4:e huset Månens naturliga hus och denna förbindelse mellan dessa hus välsignar med lycka genom landegendom och relaterade verksamheter (fastighetsmäklare, hyresvärdar, investeringar, boende, etc).

Moder

Måne i det 7:e huset indikerar en överbeskyddande, omhändertagande, kärleksfull, tillgiven och dominerande mor.

Om månen är vaxande, full och/eller positerad i sitt gynnsamma tecken indikerar det stor harmoni i relationen med modern medan försvagad måne betecknar moderns kompromisslösa natur vilket resulterar i disharmoni.

Klassisk analys

Bhrigu Sutras

Enligt Bhrigu Sutram orsakar den här kombinationen ett mycket mjukt beteende hos en person med den här placeringen av Månen i det 7:e huset.

Det nämns också att sådana infödda kommer att vara förtjusta i att njuta av sensuella njutningar med det motsatta könet.

Detta är självförklarande eftersom 7:e huset tillhör begärstriangeln vilket gör att månens mjuka och tillgivna energier riktas mot att njuta av sällskap med det motsatta könet.

Det nämns också att om härskaren i 7:e huset är mycket stark i gynnsamt tecken så indikerar det ett intresse för att ha flera livspartners. Ett starkt 7:e hus och dess härskare ger möjlighet att njuta av nöjen från flera partnerskap. Med månen i det sjunde huset blir dessa infödda naturligt charmiga och attraktiva för det motsatta könet vilket ger dem många partners.

Månens fas har också stor betydelse enligt denna klassiska källa. Om månen är avtagande eller mörk kommer man nämligen inte att få någon tillfredsställelse och njutning av en make eller livspartner.

Det indikerar också förseningar i ett (tillfredsställande) äktenskap som kan äga rum vid 32 års ålder eller senare. Om de gifter sig tidigare upplever de en viss rastlöshet och känner sig trygga vid 32 års ålder och framåt.

Och om månen är full eller växande i sitt eget eller exaltationstecken kommer den infödde att vara mycket hängiven till en enda älskad livspartner.

Underförståeligt nog orsakar detta gynnsamma tillstånd hos Månen också åtnjutande av stor glädje i livspartnerskapet och stor tillfredsställelse från det.

Den infödde är dessutom välsignad att ha en silversked med sig. Det vill säga, sådana infödda har alltid ett starkt ekonomiskt stöd och de känner ingen brist i livet, oavsett om de har rikliga eller bara gott om resurser.

Det sägs också i klassikerna att sådana infödda med denna starka måne är välsignade med bekvämligheter, lyx och transportmedel. De har sinnesfrid i vetskap om att de ständigt är tröstade. Anledningen till att bekvämligheter är inblandade i denna kombination är att det 7:e huset är kraftpaketet till det 4:e huset för egendom, transportmedel, päron av sinnet, inhemsk lycka, bekvämligheter etc.

Brihat Jataka

I denna klassiska källa sägs denna kombination orsaka en hel del avundsjuka och avund i sinnet hos människor med denna måne.

Detta kan vara möjligt om Månen är avtagande, mörk, eller drabbad av naturliga illgärningar eller bosatt i ett fientligt tecken vilket gör dem överdrivet åtråvärda och mörka från sinnet.

Detta gör att de får upp ögonen för andras framgång och rikedomar vilket förstärker deras avundsjuka. De är till och med benägna att försöka uppnå rikedom genom oetiska handlingar.

Denna kombination gör att de också är överdrivet tillgivna och fästade vid sin partner.

Phaladeepika

I denna klassiska källa betonas det positiva fallet med en stark måne.

Det vill säga, om månen är växande, full eller i det gynnsamma tecknet, gör det den infödda extremt charmig, trevlig och tilltalande. Detsamma gäller även för deras make/maka eller livspartner, vilket 7:e husets betydelser antyder.

Det indikerar också äktenskaplig lycka där mycket värme, omsorg och tillgivenhet delas med varandra. Detta är effekten av månens villkorslöst kärleksfulla natur som påverkar det 7:e huset för äktenskap och partnerskap.

Saravali

Enligt Saravali gör en stark och välplacerad måne i det 7:e huset att den infödda blir snäll, kärleksfull och välartad i allmänhet.

De kommer att ha lycka och en känsla av tillfredsställelse i livet. De är också ytterst passionerade och begärliga.

Och om månen är svag, avtagande, mörk eller ogynnsamt placerad påverkar det den inföddes vitalitet negativt. Det beror på att det 7:e är ett Maraka Bhava eller skadegörande hus som kan påverka den inföddes välbefinnande och hälsa negativt med någon tung illasinnad association.

I det aktuella fallet aspekterar den svaga månen det 1:a huset för jaget, den allmänna hälsan och vitaliteten, vilket påverkar dessa betydelser genom att försvaga kroppens allmänna vitalitet och immunitet.

Chamatkara Chintamani

I denna klassiska källa listas alla positiva effekter från en stark måne.

Det nämns att sådana infödda kommer att få rikligt med tillgivenhet, värme, omsorg och stöd från sina makar. Det ger också mycket lycka i livet i allmänhet.

Då det sjunde huset betecknar handel, marknadsplatser och entreprenörskap, ger denna kombination vinster genom handel och entreprenörskap, särskilt i hemlandet.

Varför just i hemlandet? Det beror på att det fjärde huset betecknar inhemsk mark medan det första huset betecknar födelseplats. Månen i det 7:e huset påverkar dem båda genom aspekt och kraftsamlingsförbindelse vilket i slutändan ger denna givna effekt.

Denna kombination gör också att de blir överdrivet giriga, vilket det 7:e huset för önskningar antyder. Deras kroppar är ganska mjuka, delikata och känsliga. Det beror på att månen är en naturlig välgörande kvinnlig planet som är mycket mjuk till sin natur. Samtidigt aspekterar den 1:a huset för självet och kroppen vilket ger detta känsliga inflytande på den infödda.

Upptäck Månen i olika stjärntecken för mer djupgående resultat.

Vet du att dessa nämnda effekter manifesterar sig under specifika perioder?

 • Specifika perioder då planeternas resultat manifesterar sig fullt ut
 • Planeternas värdigheter med femfaldig tabell
 • Detaljerad analys av planeternas huvud- och underperioder tiotals år framåt i tiden
 • Månadsvis analys av de fem kommande åren
 • Speciell Panchang eller Sun-Moon Yoga Analysis
 • Din Nakshatra och Pada tolkning
 • Alla divisionsdiagram
 • Matematiska planetariska styrkor
 • Speciella Lal Kitab tolkningar
 • Många generella detaljerade förutsägelser
 • Luckliga ädelstenar
 • Och mycket mer i en rapport på över 200 sidor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.