Hur behandlas återkommande respiratorisk papillomatos?

Tyvärr finns det för närvarande inget botemedel mot HPV eller RRP. Lesioner kan excideras med flera olika tekniker, men avlägsnas vanligtvis under en rigid laryngoskopi och bronkoskopi. Det finns flera olika instrument som kan användas för att avlägsna lesionerna, och din kirurg kommer att diskutera med dig riskerna och fördelarna med de tekniker som rekommenderas. Även om lesionerna avlägsnas så fullständigt som möjligt, stannar viruset kvar i kroppen och lesionerna kommer att växa tillbaka med tiden. Ibland sker detta mycket långsamt och ett barn behöver endast 1-2 ingrepp per år för att avlägsna lesionerna. I andra fall kan lesionerna växa mycket snabbt, och ett barn kan behöva ingrepp varje månad eller till och med oftare för att förhindra att luftvägarna blockeras. Som regel kommer varje barn med RRP att behöva flera ingrepp under hela livet för att avlägsna lesioner.

Växt av lesionerna kan variera under barnets hela livstid, så det är viktigt att vara uppmärksam på utvecklande symtom även om ditt barn har mått bra. För de barn som har mycket snabb tillväxt av lesionerna finns det ytterligare behandlingsalternativ som kan övervägas. Din kirurg kommer att diskutera dessa med dig om du vill, eller när han eller hon anser att mer aggressiva alternativ måste övervägas. De barnonkologiska kirurgerna vid Nationwide Children’s har fått ytterligare utbildning i tekniker för att hantera RRP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.