Alexandr Kerenskij se narodil 22. dubna 1881 v Simbirsku (dnešní Uljanovsk) jako syn učitele, který zároveň zastával funkci středního guberniálního úředníka. Nastoupil na Petrohradskou univerzitu (1899), kde studoval právní vědu, filologii a historii. V roce 1904 dokončil formální vzdělání a vstoupil do petrohradské advokacie. Získal si pověst veřejného kontroverzního advokáta a zastánce občanské svobody; mimo jiné spolupracoval se společností právní pomoci a působil jako obhájce v několika známých politických kauzách.

Kerenského formální politická kariéra začala, když v roce 1912 úspěšně kandidoval ve volbách do IV. dumy (zákonodárného sboru). Jako kandidát strany práce (Trudovik) pokračoval v obhajobě občanských práv. Do roku 1914 byl dvakrát uvězněn za činy, které vláda považovala za nepřátelské nebo pobuřující.

Po vypuknutí první světové války (1914) Kerenskij jako jeden z mála členů dumy vystoupil proti ní a ve veřejném projevu odsoudil „sžírající, bratrovražednou válku“. Jak ruská porážka následovala porážku, podpora vlády se zmenšovala a pak zmizela, což připravilo půdu pro revoluci v roce 1917, která Kerenského na krátkou dobu vynesla k moci.

V průběhu revolučních měsíců roku 1917 byla moc ve velkých ruských městech a na mnoha místech vojenského soustředění fakticky rozdělena mezi prozatímní vládu, která svou moc odvozovala od dumy, a sověty – zastupitelské sbory dělnických a vojenských poslanců. Mezi členy prozatímní vlády měl Kerenskij výjimečné postavení, protože na určitou dobu překlenul propast mezi těmito soupeřícími orgány revoluce. Ačkoli byl známým členem dumy, byl výmluvným mluvčím levice a členem výkonného výboru petrohradského sovětu.

Kerenskij byl ministrem spravedlnosti v první prozatímní vládě, kterou organizoval liberál kníže Lvov. Politika této vlády, která ctila válečné cíle a závazky carské vlády, se ukázala natolik nepopulární, že ministr zahraničních věcí (Pavel Miljukov) a ministr války a námořnictva (Alexandr Gučkov) byli nuceni odstoupit; Kerenskij nastoupil na posledně jmenovanou pozici. V této funkci se mu však dařilo jen o málo lépe než Gučkovovi. Přes počáteční úspěchy vyústila velká ofenzíva, kterou Kerenskij inspiroval, v nové vojenské katastrofy (červen 1917). A tak uprostřed vojenských neúspěchů a široce založených, rušivých demonstrací Lvov v červenci rezignoval na funkci premiéra a Kerenskij ho vystřídal.

Kerenskij se sám domníval, že v následujících týdnech ruská politická situace směřuje ke stabilitě. Radikální levicoví agitátoři (včetně Lenina a Trockého) byli uvězněni nebo nuceni uprchnout ze země a sám Kerenskij se těšil jisté popularitě. Navíc se zdálo, že se blíží doba, kdy bude možné svolat ústavodárné shromáždění, které by formálně zavedlo demokratický režim. Úder, který tyto naděje zhatil, přišel nečekaně zprava v podobě Kornilovova povstání (9.-14. září), které bylo pokusem o nastolení konzervativně podporované vojenské vlády. Kerenskému se podařilo pokus o převrat zastavit jen díky tomu, že požádal o podporu radikální levici. Stejně tak nemohl od této chvíle počítat s podporou vojenského vedení proti téže radikální levici. Brzy poté Lenin a Trockij, opět na svobodě, naplánovali vlastní převrat, bolševickou listopadovou revoluci. Když tento úder padl, Kerenskij byl mimo Petrohrad a hledal dostatečně loajální vojáky, kteří by bránili vládu proti bolševikům. Když se mu to nepodařilo, vrátil se do Petrohradu a pak do Moskvy a marně se pokoušel organizovat opozici proti revoluci.

Na jaře 1918 Kerenskij konečně uprchl z Ruska a krátce poté se snažil sjednotit mezinárodní opozici proti bolševické vládě. Když se mu to nepodařilo, začal psát a přednášet v Evropě o záležitostech své vlasti. V roce 1940 se přestěhoval do Spojených států, kde psal, přednášel a učil na Stanfordově univerzitě. Zemřel 11. června 1970 v New Yorku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.