Aleksandr Kerenskij föddes den 22 april 1881 i Simbirsk (numera Uljanovsk) som son till en lärare som också var en provinstjänsteman på mellannivå. Han började vid S:t Petersburgs universitet (1899) där han studerade juridik, filologi och historia. År 1904 hade han avslutat sin formella utbildning och blev advokat i S:t Petersburg. Han skaffade sig ett rykte för offentliga kontroverser och medborgerlig frihet; bland annat arbetade han med ett rättshjälpssällskap och fungerade som försvarsadvokat i flera uppmärksammade politiska fall.

Kerenskijs formella politiska karriär inleddes när han med framgång ställde upp i valet till den fjärde duman (lagstiftande församlingen) 1912. Som kandidat för Arbetarpartiet (Trudovik) fortsatte han att förespråka medborgerliga rättigheter. År 1914 hade han fängslats två gånger för handlingar som regeringen betraktade som ovänliga eller uppviglande.

När första världskriget bröt ut (1914) var Kerenskij en av de få dumamedlemmar som uttalade sig mot det och fördömde i ett offentligt tal det ”slukande, broderskapskriget”. I takt med att de ryska nederlagen följde på varandra minskade stödet för regeringen och försvann sedan, vilket bäddade för revolutionen 1917 som för en kort tid förde Kerenskij till makten.

Under de revolutionära månaderna 1917 var makten i Rysslands storstäder och på många platser med militär koncentration i praktiken uppdelad mellan den provisoriska regeringen, som hämtade sin auktoritet från duman, och sovjeterna – eller de representativa råden – av arbetar- och soldatdeputerade. Bland medlemmarna i den provisoriska regeringen hade Kerenskij en unik ställning eftersom han under en tid överbryggade klyftan mellan dessa konkurrerande organ för revolutionen. Även om han var en välkänd medlem av duman, var han en välformulerad talesman för vänstern och medlem av Petrogradsovjetens exekutivkommitté.

Kerenskij var justitieminister i den första provisoriska regeringen, som organiserades av en liberal, prins Lvov. Denna regerings politik att hedra den tsaristiska regeringens krigsmål och krigsförpliktelser visade sig vara tillräckligt impopulär för att utrikesministern (Pavel Miliukov) och krigs- och marinministern (Aleksandr Guchkov) tvingades avgå; Kerenskij efterträdde på den sistnämnda posten. Han klarade sig dock inte mycket bättre på denna post än vad Guchkov hade gjort. Trots inledande framgångar ledde en stor offensiv, som Kerenskij inspirerade, till nya militära katastrofer (juni 1917). Mitt i ett militärt misslyckande och breda, störande demonstrationer avgick därför Lvov som premiärminister i juli och Kerenskij efterträdde honom.

Kerenskijs egen uppfattning var att det ryska politiska läget under de följande veckorna tenderade att bli stabilt. Radikala vänsteragitatorer (inklusive Lenin och Trotskij) hade fängslats eller tvingats fly landet, och Kerenskij själv åtnjöt en viss popularitet. Dessutom trodde man att tiden närmade sig när det skulle bli möjligt att sammankalla en konstituerande församling som formellt skulle upprätta en demokratisk regim. Det slag som förstörde dessa förhoppningar kom oväntat från höger i form av Kornilovupproret (9-14 september), som var ett försök att upprätta en konservativt stödd militärregering. Kerenskij lyckades stoppa kuppförsöket endast genom att kalla den radikala vänstern till stöd. På samma sätt kunde han från och med nu inte räkna med militärledningen för att få stöd mot samma radikala vänster. Kort därefter planerade Lenin och Trotskij, på fri fot igen, sin egen kupp, bolsjevikrevolutionen i november. När slaget föll var Kerenskij ute i Petrograd och letade efter trupper som var tillräckligt lojala för att försvara regeringen mot bolsjevikerna. Då han misslyckades med detta återvände han till Petrograd och sedan Moskva och försökte förgäves organisera oppositionen mot revolutionen.

Våren 1918 flydde Kerenskij slutligen från Ryssland, och under en kort tid därefter försökte han samla den internationella oppositionen mot bolsjevikregeringen. När detta misslyckades började han skriva och föreläsa i Europa om frågor som rörde hans hemland. År 1940 flyttade han till USA och skrev, föreläste och undervisade vid Stanford University. Han dog den 11 juni 1970 i New York.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.