• Natální trin mezi Marsem a Plutem je charakteristický pro jedince, který je sebevědomý, ambiciózní a do svých aktivit vždy vkládá odhodlání.
  • Při tranzitu Marsu trinem na Pluto budou lidé umět moudře využívat své moci a vlivu.
  • Mars nám pomáhá být průbojnější, přímočařejší a dobrodružnější, ale také nás tlačí k tomu, abychom byli příliš impulzivní, spíše rázní a prudcí.
  • Aspekt trinu nastává, když jsou dvě planety, sídlící ve znameních stejného živlu, od sebe vzdáleny přibližně 120 stupňů zvěrokruhu.
  • Pluto má v astrologii na starosti náš vztah k autoritám a vedení, wat děláme pro získání moci a jak reagujeme na změny.
  • Celé osobnosti:
  • Tranzitní data: Barbara Windsor, Mark Twain, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Shirley Temple, Dustin Hoffman, Joan Baez:

Pokračujte ve čtení pro natální význam tohoto aspektu nebo přejděte k výkladu tranzitu.

Mars trin Pluto Natal

Lidé narození v období Mars trin Pluto jsou svéhlaví a odhodlaní v životě uspět. Díky tomu jsou odvážnější a sebevědomější, stejně jako charismatičtí a sexuální.

Mohou být intenzivní a bojovat za mnohé společenské záležitosti, stejně jako prorocké a okultní. Jejich síla vůle je dobře vyvinutá, pronikavá, pronikavá, mocná ve svém jednání, s vůdčími vlastnostmi a vysoce energická. Mohou regenerovat svůj osobní život tím, že jsou rozhodní, konstruktivní a vytvářejí nové začátky.

Aspekt Mars trin Pluto je ze všech nejdynamičtější. Příslušníci s tímto trinem mají vlastnosti začleněné do aspektu své osobnosti a vyjadřují je přirozeným a důsledným způsobem.

Realističtí, odvážní, sebevědomí a pracovití s vášní, mohou být fascinováni magií a také vědou, šťastnější jsou, když se hluboce věnují nápravě společenských chyb. Budou chtít bezohledně bojovat za to, co považují za správné. Jsou-li velmi vyspělí, mohou využívat okultní síly k péči o lidstvo.

Tranzitující tranzitem Marsu přes Pluto si obvykle uvědomují toky energií ve svém okolí. Jejich fyzická konstituce je silná a mohou si dobíjet baterie vstřebáváním energie druhých. Nemohou mít strach z nebezpečí.

Tito nativové zřejmě disponují velkým množstvím energie, nemluvě o tom, že s ní umějí konstruktivně pracovat. Jejich silné ego musí být zhodnoceno stopou, kterou po sobě zanechávají.

Tato věc je pro ně zdravá a dokáží získat spolupráci ostatních, protože jsou dobrými vůdci. Partnerské vztahy jsou pro ně stejně důležité, ale potřebují se dávat dohromady s jedinci, kteří jsou velmi silní, sexy a důvěryhodní.

Jejich touhy jim mohou přinášet pocit naplnění, zatímco jejich libido je to, co je činí přitažlivými, což znamená, že jsou dobrými vůdci, bez ohledu na to, zda se jedná o oblast podnikání, sportu nebo společenství.

Asertivní a přímí, tito lidé jsou silní a vůbec ne ohrožující. Ve skutečnosti, když jsou vyprovokováni, vydrží mnoho útoků, dokud jejich nepřátelé zcela nezmizí.

Je velmi pravděpodobné, že se magie a jejich sexuální život stanou přehnanými. Ze sexuálních styků mohou mít stejný nával jako z okultismu, přesto jim jejich dobré úmysly mohou pomoci léčit druhé.

Lidé narození v době trinu Marsu s Plutem mohou využít veškerou svou energii k nejrůznějším pozitivním změnám ve svém životě i v životě svého okolí. Jsou spolehliví, odhodlaní uspět a plní vášně.

Tito lidé jsou rozhodní, ale také bezradní, spěchají s ostatními a nedokážou dělat věci napůl. Snadno se rozhodují a nedokážou se vzdát svých závazků. Jsou považováni za vášnivé a zapálené, protože jejich aura je velitelská.

Jsou si jistí, pokud jde o jejich schopnosti, pracují s dobrými strategiemi, když se snaží ušetřit část svého času a spoustu energie.

Jsou dokonale schopní přechytračit druhé lidi a jsou přirozenými psychology, bez ohledu na to, zda své schopnosti využívají, nebo ne, hodně záleží na jejich horoskopu narození. Mají přirozené zdroje a většinou jsou vytrvalí, když se snaží prosadit své cíle.

Tito lidé jsou v případě krize skvělými společníky. Není mnoho věcí, které by na ně zapůsobily, a jsou obzvláště produktivní, když po nich okolnosti žádají, aby byli vůdci.

Tranzit Mars trin Pluto

Tranzit Mars trin Pluto dává lidem cíle a dostatek energie, což znamená, že se mohou stát ambiciózními. Jsou asertivní a přímí, pokud chtějí dosáhnout svých cílů a udržet si rovnováhu. Díky takovému neprovokujícímu přístupu budou vítězit tím, že budou spolupracovat a zapůsobí na ostatní.

Dokud je Mars v trinu s Plutem, je pravděpodobnější, že dojde ke konfliktům, ale jsou sebevědomí a pokrokoví, zatímco v jejich životě může dojít k mnoha výzvám.

Toto období je vhodné pro to, aby se lidé postavili na vlastní nohy a byli spolehliví, a také pro odstranění všech věcí, které jim stály v cestě a bránily jim v dosažení úspěchu.

To platí i pro jejich psychiku, kdy mohou provést změny v jakékoli oblasti svého života, zejména v těch, které jim nefungovaly. V jejich sexuálních vztazích s největší pravděpodobností vzroste vášeň.

Během tranzitu Marsu přes trigon na Pluto budou lidé vědět, jak moudře využívat svou moc a vliv. Ostatní lidé budou přitahováni jejich magnetismem, takže si musí dávat pozor na to, jak ovlivňují druhé, kteří jsou obvykle slabší než oni sami.

Pamatují-li na to, mohou si užívat nové románky a uskutečnit tak mnoho proměn pro svůj vlastní život. Rok po tomto tranzitu nemusí jednat podle ambicí a agresivity, které by si rádi užívali. To se může změnit, protože planety se začínají řadit tak, aby bylo možné vyprovokovat jejich podněty, ale jemně, aby se nikdo necítil ohrožen.

Dokud je Mars v trinu s Plutem, budou mít lidé lepší možnosti zahájit transformaci, na kterou celý život čekali. Jakákoli z těchto změn na ně bude čekat všude a oni budou mít hladký a snadný život.

V průběhu následujícího měsíce byli pravděpodobně informováni, aby si věřili a byli upřímnější.

Z tohoto důvodu by měli důvěřovat tomu, co jim diktuje jejich tělo, ale měli by věřit sami sobě, protože pro ně může být obtížné interpretovat věci přesně a neskákat do jakéhokoli ohně, který jim zkříží cestu.

Mohou se také cítit povzbuzeni ohledně své profese, tímto způsobem je jejich vůdčí talent nejlepší. Měli by veškerou svou energii směřovat ke kariéře a jakémukoli plánu, který jim přinese výhody.

To se děje až poté, co pomohou mnoha jiným, byť v nepřímém režimu, že získají všechny výhody z astrálního umístění, které se děje. Vědí, co chtějí, a jsou odhodláni to získat.

I když se jim do cesty může postavit mnoho překážek, mohou se stát silnějšími a velmi schopnými uskutečnit své sny. Toto období je ideální pro zahájení zásadních změn v jejich životě v případě, že jsou na ně připraveni.

Pokud se rozhodnou věnovat se činnostem, které motivují jejich hluboké emoce. Měli by hledat svou vášeň a uvědomit si, jaké jsou jejich vášně.

Jejich fyzická energie je velmi vysoká, nemluvě o tom, že mají mnoho ambicí, které se projevují velmi jasně a silně po celou dobu trvání týdnů tohoto tranzitu.

Během tranzitu Marsu přes trigon na Pluto se mnozí lidé více soustředí na své cíle, nemluvě o tom, že mohou mít dostatek energie na to, aby se posunuli vpřed navazováním různých spojení a aby provedli co nejlepší změny.

Měli by se tedy na nějakou dobu soustředit na své cíle a na proměny, které se mohou objevit. Ať už fantazírují o čemkoli, honí se za povýšením, mohli by vyzkoušet mnoho nových postupů, připojit se ke sportovnímu týmu a dělat cokoli, co by si přáli.

Také se mohou stát prudšími a dynamičtějšími, když se budou snažit o změny ve svém životě.

Jejich vztahy a život se nakonec mohou změnit, ale jen pokud budou dostatečně tvrdohlaví, aby se nevzdali. Mají hodně energie, jsou patřičně cílevědomí, jejich kreativita se může proměnit v něco dobrého, což jsou nejdůležitější změny, které snesou běh času.

Měli by si zachovat svou pracovitou energii a pracovat pro sebe, stejně jako dělat cokoli, co jim nabízí dobrou pomoc pro mnohé, jen aby se ostatní cítili spokojeni.

Při aspektu Mars trin Pluto se mohou zvýšit vášně lidí a mohou objevit mnoho záhad týkajících se života. Výzkum a okultismus jim mohou pomoci stát se duchovnějšími a mohou se dokonce uzdravovat rychleji než ostatní.

Mají úžasné schopnosti a jsou odhodlaní, vytrvalí, dokud tento aspekt trvá, a do svých projektů mohou vložit mnoho fyzična.

Tito lidé jsou soustředěnější a nejspíše i posedlí, když chtějí na něčem pracovat, nemluvě o tom, že je nikdo nemůže rozptýlit.

Jsou také efektivní, když se snaží přesvědčit ostatní svým nadšením a sebevědomím. Tito lidé chtějí vydělávat peníze a mají na to talent a velmi dobře si vyberou projekty, na kterých budou pracovat a které mají superpotenciál uspět a mohou přilákat mnoho obchodních partnerů nebo využít jiné. Jsou velmi fyzicky zdatní, nemluvě o tom, že jsou silní a mají velkou vytrvalost.

V době tranzitu Marsu přes trigon na Pluto budou všichni zrozenci zvěrokruhu pracovat více a déle, takže budou muset více pečovat o své tělo a vyhnout se tomu, aby se tolik spotřebovávali, aby si neuvědomovali energii, kterou vyzařují.

Může se vám také líbit

  • .

Joy Carter

Astrologická nadšenkyně od útlého věku, je v Joy Carterové mnohem víc, než se na první pohled zdá. Je to zkušená praktická lékařka, která se snaží zpřístupnit svou práci co největšímu počtu lidí. instagram, twitter nebo facebook

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.