• Marsin ja Pluton välinen syntymäaikainen trinki on ominaista yksilölle, joka on itsevarma, kunnianhimoinen ja joka aina omistautuu toiminnalleen.
  • Marsin trinon Pluton transitiossa ihmiset osaavat käyttää valtaansa ja vaikutusvaltaansa viisaasti.
  • Mars auttaa meitä olemaan itsevarmempia, suorapuheisempia ja seikkailunhaluisempia, mutta se myös työntää meitä olemaan liian impulsiivisia, melko voimakkaita ja impulsiivisia.
  • Trinoaspekti syntyy, kun kaksi planeettaa, jotka asuvat saman elementin merkeissä, ovat noin 120 eläinradan asteen päässä toisistaan.
  • Astrologiassa Pluto vastaa suhteestamme auktoriteettihenkilöihin ja johtajuuteen, wat teemme saadaksemme valtaa ja miten reagoimme muutoksiin.
  • Julkkikset: Barbara Windsor, Mark Twain, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Shirley Temple, Dustin Hoffman, Joan Baez.
  • Transitiopäivät:

Jatka lukemista tämän aspektin synnynnäiseen merkitykseen tai hyppää transittitulkintaan.

Mars trini Pluto Natal

Mars trini Pluto Natal

Mars trini Pluto -tilanteen aikana syntyneet ihmiset ovat tahdonhaluisia ja päättäväisiä menestymään elämässä. Se tekee heistä rohkeampia ja itsevarmempia sekä karismaattisia ja seksuaalisia.

He voivat olla kiihkeitä ja taistella monien yhteiskunnallisten asioiden puolesta sekä olla profeetallisia ja okkultistisia. Heidän tahdonvoimansa on hyvin kehittynyttä, läpitunkevaa, oivaltavaa, tekemisessään voimakasta, johtajan ominaisuuksia omaavaa ja erittäin energistä. He voivat uudistaa henkilökohtaista elämäänsä olemalla päättäväisiä, rakentavia ja luomalla uusia alkuja.

Marsin kolmio Pluto -aspekti on kaikista dynaamisin. Tämän trinin omaavilla syntyperäisillä on aspektin sisältämät piirteet sisällytetty persoonallisuuteensa ja he ilmaisevat niitä luonnollisella ja johdonmukaisella tavalla.

Realistiset, rohkeat, itsevarmat ja intohimoisesti ahkerat, he voivat innostua myös magiasta ja tieteestä ja olla onnellisempia, kun he ovat syvästi sitoutuneet yhteiskunnallisten virheiden korjaamiseen. He haluavat taistella häikäilemättömästi sen puolesta, mikä heidän mielestään on oikein. Jos he ovat hyvin kehittyneitä, he voivat käyttää okkulttisia voimia ihmiskunnasta huolehtimiseen.

Marsin kolmio Pluton transitiossa syntyperäiset ovat tavallisesti tietoisia ympäristönsä energiavirroista. Heidän fyysinen ruumiinrakenteensa on vahva, ja he voivat ladata akkujaan imemällä muiden energiaa. Heillä ei voi olla vaaran pelkoa.

Näillä natiiveilla näyttää olevan paljon energiaa, puhumattakaan siitä, että he osaavat työskennellä sen kanssa rakentavasti. Heidän vahvan egonsa on saatava arvoonsa jättämänsä jäljen avulla.

Tämä asia on heille terveellistä, ja he voivat saada muiden yhteistyön, sillä he ovat hyviä johtajia. Kumppanuussuhteet ovat heille niin ikään tärkeitä, mutta heidän on päästävä yhteen sellaisten yksilöiden kanssa, jotka ovat hyvin vahvoja, seksikkäitä ja luotettavia.

Heidän halunsa voivat saada heidät tuntemaan itsensä tyydytetyksi, kun taas heidän libidonsa tekee heistä viehättäviä, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat hyviä johtajia, olipa kyse sitten liike-elämän alasta, urheilusta tai yhteisöistä.

Vaikuttelevia ja suoraviivaisia nämä ihmiset ovat voimakkaita, mutta eivät suinkaan uhkaavia. Itse asiassa, kun heitä provosoidaan, he voivat kestää monia hyökkäyksiä, kunnes heidän vihollisensa ovat kokonaan poissa.

On hyvin todennäköistä, että taika ja heidän seksielämänsä liioitellaan. He saattavat saada seksikohtaamisista samanlaista riemua kuin okkultismista, mutta heidän hyvät aikomuksensa voivat kuitenkin auttaa heitä parantamaan muita.

Mars-trion Pluton aikana syntyneet voivat käyttää kaiken energiansa kaikenlaisten myönteisten muutosten tekemiseen omassa elämässään ja ympärillä olevissa ihmisissä. He ovat luotettavia, päättäväisiä menestymään ja täynnä intohimoa.

Nämä ihmiset ovat päättäväisiä sekä hämmentyneitä, kiireisiä toisten kanssa eivätkä voi tehdä asioita puolitiehen. Heidän on helppo päättää eivätkä voi luopua sitoumuksistaan. Heitä pidetään intohimoisina ja kiihkeinä, koska heidän auransa on komentava.

Varmoina taitojensa suhteen he työskentelevät hyvien strategioiden parissa yrittäessään säästää omaa aikaansa ja paljon energiaa.

Vaikka he kykenevät täydellisesti huijaamaan muita ihmisiä ja ovat luontaisia psykologeja, riippumatta siitä, käyttävätkö he taitojaan hyväkseen vai eivät, riippuu paljon heidän syntymäkartastaan. Heillä on luontaisia voimavaroja ja he ovat useimmiten sinnikkäitä pyrkiessään tavoittelemaan tavoitteitaan.

Nämä ihmiset ovat loistavia ihmisiä, joiden kanssa voi olla kriisitilanteissa. Ei ole liikaa asioita, jotka tekisivät heihin vaikutuksen, ja he ovat erityisen tuottavia silloin, kun olosuhteet vaativat heiltä johtajuutta.

Marsin trini Pluton transitio

Marsin trini Pluton transitio antaa ihmisille päämääriä ja riittävästi energiaa, mikä tarkoittaa, että he voivat tulla kunnianhimoisiksi. He ovat itsevarmoja ja suoraviivaisia, jos haluavat saavuttaa tavoitteensa ja säilyttää tasapainonsa. Tällainen provosoimaton lähestymistapa saa heidät voittamaan yhteistyöllä ja tekemään vaikutuksen muihin.

Kun Mars on trinuksessa Pluton kanssa, konfliktit ovat todennäköisempiä, mutta he ovat itsevarmoja ja edistyksellisiä, kun taas heidän elämässään voi tapahtua monia haasteita.

Tämä ajanjakso on hyvä ihmisille seistä omilla jaloillaan ja olla luotettava, samoin kuin poistaa kaikki asiat tieltään, jotka ovat estäneet heitä saavuttamasta menestystä.

Tämä pätee myös heidän psykologiaansa, jolloin he voivat tehdä muutoksia millä tahansa elämänsä osa-alueella, erityisesti niillä, jotka eivät ole toimineet heidän kannaltaan. Heidän seksuaalisissa suhteissaan heidän intohimonsa todennäköisesti lisääntyy.

Mars-trion Pluto-transitin aikana ihmiset osaavat käyttää valtaansa ja vaikutusvaltaansa viisaasti. Heidän magnetisminsa vetää muita ihmisiä puoleensa, joten heidän on oltava varovaisia sen suhteen, miten he vaikuttavat muihin, jotka ovat yleensä heikompia kuin he itse.

Muistamalla tämän he voivat nauttia uusista romansseista ja tehdä niin monia muutoksia omaan elämäänsä. Tämän transitin jälkeinen vuosi ei ehkä toimi niiden kunnianhimojen ja aggressiivisuuden mukaan, joista he haluaisivat nauttia. Tämä voidaan muuttaa, koska planeetat alkavat kohdentua näillä tavoin mahdollista provosoida heidän ärsykkeitään, mutta lempeästi, jotta kukaan ei tunne oloaan uhatuksi.

Sikäli kuin Mars on trinuksessa Pluton kanssa, ihmisillä on paremmat mahdollisuudet aloittaa transformaatio, jota he ovat odottaneet koko elämänsä ajan. Mikä tahansa näistä muutoksista odottaa heitä kaikkialla, ja heillä on sujuva ja helppo elämä.

Heille on luultavasti kerrottu, että he voivat luottaa itseensä ja olla vilpittömämpiä seuraavan kuukauden aikana.

Tästä syystä heidän tulisi luottaa siihen, mitä heidän kehonsa sanelee, mutta heidän tulisi uskoa itseensä, koska heidän voi olla vaikea tulkita asioita tarkasti ja olla hyppäämättä mihin tahansa tulipaloihin, jotka risteävät heidän tiellään.

He voivat myös tuntea rohkaisevansa ammattiaan, näin heidän johtamislahjakkuutensa ovat parhaat. Heidän tulisi suunnata kaikki energiansa uraan ja mihin tahansa suunnitelmaan, joka tuo heille hyötyä.

Tämä tapahtuu vasta sen jälkeen, kun he ovat auttaneet monia muita, jopa epäsuorassa tilassa, että he saavat kaiken hyödyn astraalisijoituksen tapahtumista. Tietäen, mitä he haluavat, he ovat päättäväisiä saavuttamaan sen.

Vaikka monia esteitä voi tulla heidän tielleen, he voivat tulla vahvemmiksi ja hyvin kykeneviksi tekemään unelmistaan totta. Tämä ajanjakso sopii täydellisesti perustavanlaatuisten muutosten käynnistämiseen ihmisten elämässä, mikäli he ovat siihen valmiita.

Jos he päättävät jatkaa toimintaa, joka motivoi heidän syviä tunteitaan. Heidän tulisi etsiä intohimoaan ja oivaltaa, mitä heidän intohimonsa ovat.

Heidän fyysinen energiansa on hyvin korkealla, puhumattakaan siitä, että heillä on monia kunnianhimoja, jotka ilmaisevat itseään hyvin selvästi ja voimakkaasti niin kauan kuin tämän transitin viikot kestävät.

Mars-trion Pluto-transitin aikana monet ihmiset keskittyvät enemmän omiin tavoitteisiinsa, puhumattakaan siitä, että heillä voi olla tarpeeksi energiaa edetä eteenpäin muodostamalla erilaisia yhteyksiä ja tekemällä parhaita muutoksia.

Sentähden heidän tulisi keskittyä jonkin aikaa tavoitteisiinsa ja muutoksiin, joita voi ilmetä. Riippumatta siitä, mistä he haaveilevat, he jahtaavat ylennyksiä, voisivat kokeilla monia uusia rutiineja, liittyä urheilujoukkueeseen ja tehdä mitä ikinä haluavatkin.

Heistä voi myös tulla väkivaltaisempia ja dynaamisempia yrittäessään tehdä muutoksia omaan elämäänsä.

Heidän ihmissuhteensa ja elämänsä voivat lopulta muuttua, mutta vain, jos he ovat tarpeeksi itsepäisiä, jotta he eivät luovuta. Heillä on paljon energiaa, he ovat oikein motivoituneita, heidän luovuutensa voidaan muuttaa joksikin hyväksi, tärkeimpiä muutoksia, jotka kestävät ajan kulumisen.

Heidän tulisi säilyttää ahkera energiansa ja työskennellä itselleen, sekä tehdä kaikkea, mikä tarjoaa heille hyvää apua monille, vain siksi, että muut tuntisivat itsensä tyytyväisiksi.

Marsin kolmio Pluto -aspektin aikana ihmisten intohimot voivat lisääntyä, ja he voivat löytää monia mysteerejä koskien elämää. Tutkimus ja okkultismi voivat auttaa heitä tulemaan henkisemmiksi, ja he voivat jopa parantua nopeammin kuin muut.

Heillä on hämmästyttäviä voimia ja he ovat määrätietoisia, sitkeitä niin kauan kuin tämä aspekti kestää, ja he voivat valaa paljon fyysisyyttä projekteihinsa.

Nämä ihmiset ovat keskittyneempiä ja mitä todennäköisimmin pakkomielteisiä pyrkiessään työskentelemään jonkin asian eteen, puhumattakaan siitä, että kukaan ei voi häiritä heitä.

He ovat yhtä hyvin tehokkaita yrittäessään vakuuttaa muita intohimollaan ja itseluottamuksellaan. Nämä ihmiset haluavat tehdä rahaa ja heillä on lahjakkuutta siihen, ja he ovat erittäin hyviä valitsemaan projekteja, joiden parissa työskennellä ja joilla on superpotentiaalia menestyä ja jotka voivat houkutella monia liikekumppaneita tai käyttää muita. He ovat hyvin fyysisiä, puhumattakaan vahvoista ja omaavat paljon kestävyyttä.

Mars-trion Pluto-transitin aikana kaikki horoskoopin syntyperäiset työskentelevät kovemmin ja pidempiä tunteja, joten heidän on pidettävä enemmän huolta kehostaan ja vältettävä kuluttamasta itseään niin paljon, etteivät he tajua sitä energiaa, jota he huokuvat.

Saatat myös pitää

Joy Carter

Astrologian harrastaja pienestä pitäen, Joy Carterissa on paljon muutakin kuin mitä silmä näkee. Hän on kokenut harjoittaja, joka pyrkii tuomaan työnsä mahdollisimman monen ulottuville.Instagram, Twitter tai Facebook

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.