Roger Sherman

loka 26, 2021

Roger Sherman
Connecticut

Roger Shermanin julkinen ura heijasteli hänen synnyinmaansa Uuden-Englannin perintöä ja huolia. Hän selitti nousunsa vaatimattomista lähtökohdista kovalla työllä ja rehellisyydellä, joita hän sovelsi ahkerasti tasavallan palveluksessa. John Adams, itse saman perinteen perillinen, kuvaili Shermania ”vanhaksi puritaaniksi, rehelliseksi kuin enkeli ja Amerikan itsenäisyyden puolesta yhtä lujana kuin Mount Atlas”. Sherman oli ainoa perustajaisä, joka allekirjoitti aikakauden neljä tärkeintä asiakirjaa: Articles of Association (1774), patrioottien kehotus brittiläisten tavaroiden boikottiin; itsenäisyysjulistus; Articles of Confederation; ja perustuslaki.

YHTEISTYÖKUMPPANUUS ENNEN PERUSTUSLAUTAKUNTAA. Sherman oli Massachusettsiin vuonna 1636 asettuneen kapteeni John Shermanin jälkeläinen ja newtonilaisen suutarin poika. Shermanin kohtalona oli seurata isänsä ammattia, ja hän sai vain vähän muodollista koulutusta, mutta hän luki paljon, erityisesti teologiaa, historiaa, matematiikkaa, lakia ja politiikkaa. Perinne kuvaa nuoren Shermanin suutarin penkillä, aina kirja auki edessään. Sherman muutti New Milfordiin, Connecticutiin, vuonna 1743, kaksi vuotta isänsä kuoleman jälkeen, asumaan veljensä luokse. Hänen vahva luonteensa ja omistautumisensa työmoraalille johtivat pian menestykseen. Hän osti kaupan ja ryhtyi piirikunnan maanmittariksi, mikä oli tuottoisa tehtävä, jonka ansiosta hänestä tuli aikanaan merkittävä maanomistaja. Hän toimi myös useissa kaupungin viroissa, kuten valamiehenä, kaupunginkirjurina, diakonina ja koulukomitean jäsenenä. Tänä aikana hän opetti itselleen lakia, ja vuonna 1754 hänet hyväksyttiin asianajajaksi, mikä merkitsi merkittävän lakimiesuran alkua.

Sherman valittiin palvelemaan yhteisöään siirtomaa-alueen lainsäätäjään (1755-61), ja hän toimi myös Litchfieldin piirikunnan rauhantuomarina, piirikunnan tuomarina (1759) ja Connecticutin joukkojen komissaarina (1759), jonka tehtävänä oli järjestää tarvikkeita miliisille Ranskan ja intiaanien sodan ratkaisevan kampanjan aikana. Kaupallisten ja julkisten toimien lisäksi hän ehti julkaista rahateoriaa käsittelevän esseen, jossa muun muassa kritisoitiin ylellisyyshyödykkeiden maahantuontia vakavana haittana siirtokunnan taloudelliselle edistymiselle.

Vuonna 1761 hän luopui lakiasiaintoimistostaan ja myi eri liiketoimintansa ja muutti New Haveniin, jossa hän piti Yalen opiskelijoille suunnattua kauppaa. Hänestä tuli pian Yalen ystävä ja hyväntekijä, joka toimi sen rahastonhoitajana (1765-76) ja osallistui sen kappelin rakentamiseen. (Hänen sitoutumisensa koulun hyväksi toi hänelle Yalen kunniatohtorin arvonimen vuonna 1768.) Vuoteen 1772 mennessä hän oli tarpeeksi vauras vetäytyäkseen liike-elämästä ja omistautuakseen täysipäiväisesti julkiselle viralle. Hän hoiti useita siirtomaa- ja osavaltiovirkoja koko vallankumouskauden ajan ja istui Connecticutin lainsäätäjien alahuoneessa (1764-66) ja ylähuoneessa (1766-85). Suurimman osan näistä vuosista hän toimi myös Connecticutin korkeimman oikeuden apulaistuomarina (1766-89).

Vaikka Sherman vastusti ääriliikkeitä, hän paheksui parlamentin sekaantumista siirtokuntien asioihin ja värväytyi varhain patrioottien puolelle. Hän kannatti tuontikieltotoimenpiteitä ja kannatti niiden newyorkilaisten kauppiaiden boikottia, jotka eivät osallistuneet niihin. Hän johti myös New Havenin kirjeenvaihtokomiteaa (Committee of Correspondence), epävirallista poliittista yhdistystä, joka oli osa kaikkien kolmentoista siirtomaan patrioottijohtajien viestintäverkostoa.

Sherman oli aktiivinen ja vaikutusvaltainen Manner-Euroopan kongressin jäsen (1774-81 ja 1783-84). Hän oli ensimmäisiä, jotka kielsivät parlamentin ylivallan ja totesivat, ettei parlamentilla ollut oikeutta säätää lakeja Amerikkaa varten, ja itsenäisyysjulistusta ja liittosopimusartikloja laatineiden komiteoiden jäsenenä hän pysyi vallankumouksellisen politiikan eturintamassa. Benjamin Franklinin tavoin Sherman ehdotti Pohjois-Amerikan siirtomaiden unionisuunnitelmaa. John Adams sanoi: ”Herra Shermanin suunnitelmasta pidettiin eniten, mutta kumpaakaan ei lopulta juurikaan hyväksytty.”

Sherman toimi useissa muissakin kongressin valiokunnissa, muun muassa Ways and Means -komiteassa ja niissä, jotka käsittelivät intiaaniasioita, sotaa ja asevarustelua sekä valtiovarainhallintoa. Hän kannatti korkeampien verojen määräämistä pikemminkin kuin lainanottoa tai paperirahan liikkeeseenlaskua ratkaisuna maan talousongelmiin. Hänen viimeiset merkittävät toimensa kongressissa koskivat länsimaita.

Tämä valtava määrä toimintaa yhdistettynä huoleen useiden mannermaisessa armeijassa palvelevien poikiensa hyvinvoinnista alkoi rasittaa Shermanin terveyttä. Jo vuonna 1777 hän kirjoitti: ”Minun on lähdettävä kongressista pian . . sillä ruumiinrakenteeni ei salli näin tiivistä työskentelyä enää kauan.” ”Minun on lähdettävä pois kongressista. Hän ei kuitenkaan lähtenyt, ja kollegansa Jeremiah Wadsworth kunnioitti hänen tehokkuuttaan toteamalla hieman ironisesti, että hän oli ”yhtä ovela kuin paholainen lainsäädännön hallinnassa”. Sodan loppua kohti hän oli kongressin vaikutusvaltaisin henkilö.

Jäsenyys Mannerheimintien kongressissa ei estänyt muuta toimintaa. Hän osallistui Uuden-Englannin osavaltioiden kongressiin vuonna 1777 ilmaistakseen ajatuksiaan veroista, valuutasta ja luotosta, ja hän oli delegaattina New Havenin hintakonventissa vuonna 1778.

KONSTITUTIONAALISEN KONGRESSIN TOIMINTAKERTOMUS. Sherman oli alun perin kannattanut liittosopimuksen vahvistamista. Kongressissa ollessaan hän oli mennyt niin pitkälle, että hän oli laatinut joukon tarkistuksia, jotka olisivat antaneet kyseiselle elimelle valtuudet periä maksuja, perustaa korkein oikeus ja säätää koko kansaa sitovia lakeja. Hän lähti valmistelukuntaan ”halukkaana paikkaamaan vanhaa hallituksen järjestelmää”, mutta pian hän ymmärsi, että tarvittiin uutta järjestelmää. Sherman vastusti demokraattisia suuntauksia, joita hän näki valmistelukunnan edustajien keskuudessa. Hän kannatti toimeenpanevaa elintä, jota lainsäätäjä hallitsi, ja sitä, että osavaltioiden lainsäätäjät valitsisivat vuorotellen kongressiedustajat ja senaattorit. Hän piti myös uuden perustuslain ratifiointia kansan keskuudessa tarpeettomana.

Hänellä oli tärkeä rooli valmistelukunnassa, hän osallistui lähes jokaiseen istuntoon ja istui lykättyjen asioiden komiteassa. Hän auttoi todennäköisesti laatimaan New Jersey -suunnitelman, joka oli pienten osavaltioiden suosima ehdotus, koska se antoi kaikille osavaltioille yhtäläisen edustuksen uudessa hallituksessa. Hän oli Connecticutin kompromissin, niin sanotun suuren kompromissin, joka lopulta ratkaisi edustusongelman, kantava voima. Hänen suunnitelmansa mukaan olisi perustettava senaatti, jossa kaikki osavaltiot olisivat yhtäläisesti edustettuina, ja alahuone, jonka edustus perustuisi väestömäärään.

URA PERUSTUSLAKIKOKOUKSEN JÄLKEEN. Sherman liittyi taisteluun uuden perustuslain ratifioimiseksi Connecticutissa ja värväsi tukea New Haven Gazette -lehdessä julkaistussa avoimessa kirjesarjassa, jonka otsikkona oli ”A Countryman to the People of Connecticut from A Countryman”. Hän luopui Connecticutin korkeimman oikeuden tuomarin tehtävästä toimiakseen edustajana Yhdysvaltain ensimmäisessä kongressissa (1789-91). Siellä hän kannatti toimenpiteitä, jotka olivat suosittuja Uudessa-Englannissa: tullimaksujen asettamista paikallisten valmistajien suojelemiseksi, osavaltioiden velkojen ottamista liittovaltion haltuun ja länsimaiden maa-alueiden myyntiä valtionvelan rahoittamiseksi. Hän vastusti myös perustuslain muuttamista ja uuden kansallisen pääkaupungin sijoittamista etelään (Potomac-joen rannalle). Vuonna 1791 hän otti allekirjoittajakollegansa William Samuel Johnsonin paikan Yhdysvaltain senaatissa, jossa hän toimi kuolemaansa asti kaksi vuotta myöhemmin.

Ehkä merkittävin Shermanin henkilökohtaisista ominaisuuksista oli hänen vankka uskonnollisuutensa. Hän vastusti allekirjoittajakollegansa Gouverneur Morrisin nimittämistä Ranskan ministeriksi, koska piti kyseistä yläluokkaista patrioottia ”epäuskonnollisena luonteeltaan”. Hän jopa julkaisi teoksia, jotka osoittivat hänen syvää kiinnostustaan teologiaan, kuten A Short Sermon on the Duty of Self-Examination Preparatory to Receiving the Lord’s Supper (Lyhyt saarna Herran ehtoollisen vastaanottamista valmistavasta itsetutkiskelusta) (1789).

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
SYNTYMÄ: 19.4.1721 Newtonissa, Massachusettsissa
KUOLEMA: 23.7.1793 New Havenissa Connecticutin osavaltiossa
SUKUPUOLI: Grove Street Cemetery, New Haven, Connecticut

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.