Validointiterapia

joulu 3, 2021

Validointiterapian on kehittänyt Naomi Feil kognitiivisista häiriöistä ja dementiasta kärsiville ikäihmisille. Feilin omassa lähestymistavassa kognitiivisista häiriöistä kärsivät henkilöt luokitellaan johonkin neljästä vaiheesta dementian jatkumossa. Nämä vaiheet ovat:

  • Mal orientaatio
  • Aikahämmennys
  • Repetitiivinen liike
  • Vegetatiivinen tila.

Terapian perusperiaatteena on validoinnin eli vastavuoroisen kunnioituksen viestinnän käsite, joka viestii, että toisen mielipiteet tunnustetaan, niitä kunnioitetaan, niitä kuunnellaan ja (riippumatta siitä, onko kuulija tosiasiassa samaa mieltä sisällöstä vai ei) häntä kohdellaan aidosti kunnioittavasti hänen tunteidensa legitiiminä ilmaisuna eikä marginalisoituna tai torjuttuna.

Validointiterapiassa käytetään erilaisia erityisiä tekniikoita, ja se on herättänyt kritiikkiä tutkijoiden taholta, jotka kiistävät joidenkin validointiterapian uskomusten ja arvojen todistusaineiston ja tekniikoiden tarkoituksenmukaisuuden; koska ei ole tarpeeksi laadukasta näyttöä, joka todistaisi tällaisen menetelmän tehokkuuden dementiaa sairastaville henkilöille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.