”Omavastuuosuus” on käytännössä sama asia kuin vakuutuksenantajan puolustusvelvollisuuteen perustuvassa sopimuksessa oleva omavastuuosuus, totesi Ontarion tuomioistuin tapauksessa, joka koski hissiurakoitsijan ja rakennuksen omistajan/kiinteistönhoitajan välistä sopimusta.

”Vaikka SIR ei ole teknisesti omavastuuosuus, ne ovat ilmeisen samankaltaisia ja toiminnallisesti toisiinsa liittyviä”, Ontarion ylioikeuden tuomari James Diamond kirjoitti asiassa Henry vastaan Thyssenkrupp Elevator (Canada) Limited.

”Sekä SIR:llä että omavastuuosuudella on monia yhteisiä piirteitä, eivätkä niiden väliset erot heikennä sopimuksen lausekkeen 1.7.5 tarkoitusta ; tämä lauseke on varsin laaja-alainen. Ontarion muutoksenhakutuomioistuin on useaan otteeseen pitänyt omavastuuta ja omavastuuta käytännössä yhtenä ja samana. En näe mitään syytä poiketa tästä lähestymistavasta.”

Henryn tapauksessa kantaja loukkaantui noustessaan hissistä torontolaisessa asuinkerrostalossa. Kantaja väitti, että vammat johtuivat siitä, että hissin lattian ja pohjakerroksen välillä ei ollut tasoitusta, mikä aiheutti putoamisen. Henryn tapauksessa tuomioistuin ei ottanut kantaa väitteiden perusteltavuuteen, sillä mitään niistä ei ole todistettu oikeudessa.

Kantaja haastoi oikeuteen kiinteistön omistajan, Sunder & Companyn, ja kiinteistönhoitajan, Greenwin Inc. Vastaajaomistaja ja isännöitsijä nostivat Thyssenkrupp Elevatoria vastaan vastakanteen, jossa he väittivät, että hissiurakoitsijalla oli velvollisuus puolustaa heitä asiassa niiden välisen sopimuksen perusteella.

Kiinteistön omistajan/isännöitsijän ja Thyssenkruppin välisessä sopimuksessa todettiin, että hissiurakoitsija ottaisi ja ylläpitäisi kattavan tai kaupallisen yleisvastuuvakuutuksen, jonka vähimmäismäärä olisi 5 miljoonaa dollaria, jotta se pystyisi vastaamaan kaikkiin vakuutuksen piiriin kuuluviin vahinkotapahtumiin, mukaan luettuna henkilövahinkojen aiheuttamat vahinkotapahtumat.[

Sopimuksen lausekkeessa 1.7.5 todetaan: ”Kaikki urakoitsijan vakuutussopimusten omavastuuosuudet ovat yksinomaan urakoitsijan vastuulla, eikä niitä saa periä tai yrittää periä takaisin omistajalta (Sunder).”

Vakuutussopimukseen oli liitetty omavastuuosoitus, joka sisälsi 250 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen omavastuuosuuden (”SIR”). ”Toisin sanoen kaikki vakuutetut olettaisivat, että omavastuu olisi 250 000 dollaria ja että mikään vakuutuksen mukainen vakuutusturva ei ”käynnistyisi” ennen kuin koko 250 000 dollaria olisi käytetty ja vakuutetut olisivat maksaneet sen”, Diamond kirjoitti.

”Itsevakuutettu omavastuu on määrä, jonka vakuutettu pidättää ja kattaa ennen kuin vakuutusturva alkaa tulla voimaan”, Diamond totesi. ”Se on eräänlainen omavastuu, tai ainakin omavastuun kaltainen, joka antaa vakuutuksenantajalle mahdollisuuden olla puolustamatta korvausvaatimusta, ellei vakuutettu aio vedota vakuutuskirjaan.”

Diamond katsoi Sunderin eduksi, että Thyssenkruppilla oli velvollisuus puolustaa Sunderia urakoitsijasopimuksen sanamuodon perusteella. Koska tuomioistuin totesi, että puolustamisvelvollisuus oli olemassa, tämä laukaisi Thyssenkruppin sopimuslausekkeen 1.7.5 mukaisen sopimuksen, jonka mukaan Thyssenkrupp vastaa kaikista omavastuukustannuksista, mukaan lukien tässä tapauksessa 250 000 dollarin omavastuuosuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.