Ottawastammen i Oklahoma

Ottawastammen i Oklahoma är en av fyra federalt erkända stammar av Odawafolket i USA. De övriga tre stammarna finns i Michigan. Ottawa Tribe of Oklahoma har sitt huvudkontor i Miami, Oklahoma med stammens jurisdiktion i Ottawa County, Oklahoma. Stammen baserar medlemskap på direkt släktskap. https://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Tribe_of_Oklahoma

Namnet Ottawa kommer från det indianska ordet ”adawe” som betyder att handla. Detta namn var lämpligt på grund av den omfattande handeln med andra stammar och deras eventuella samröre med fransmännen. År 1615 antecknade fransmännen att de mötte Ottawa nära French River i Kanada. Ottawa blev mycket viktiga för pälshandeln. Ottawa gick ut och bytte päls med andra stammar för att få deras päls, som de sedan i sin tur bytte till fransmännen. Ottawa räknades i allmänhet som allierade till huronerna och fransmännen under det franska och indianska kriget.

En av våra största indianhövdingar som uppträdde på den amerikanska kontinenten var hövding Pontiac. Pontiac var ledare för ett löst förbund bestående av Ottawa, Ojibwa och Pottawatomie.

Ottawastammen i Oklahoma består av ättlingar till Ottawa som efter att ha migrerat från Kanada till Michigan kom överens om att bo i området kring Fort Detroit och Maumee River i Ohio. Efter antagandet av Indian Removal Bill 1830 förflyttades de till byar i Ohio, Illinois och Michigan. År 1833 skrev de sedan under på dessa marker. De var mycket tveksamma till att flytta och det var inte förrän i april 1837 som Ottawa i Blanchard’s Fork Roche de Boeuf och Oquanoxies by gick med på att invandra till en ny plats i Kansas. Inom fem år efter flytten hade nästan hälften av Ottawaborna dött.

Ottawaborna visste att för att överleva måste deras barn få utbildning. År 1862 tilldelades Ottawa 74 000 tunnland mark som skulle användas och säljas för att samla in pengar för att bygga en baptistskola för utbildning av vita och indianer. Detta universitet fick sitt namn efter Ottawa. Indianerna gjorde en överenskommelse med universitetet om att Ottawabarnen skulle få utbildning gratis. Reservatet där Ottawa bodde blev ett township uppkallat efter dem. De bodde där fram till 1867.

År 1867 sålde Ottawaborna sin mark i Kansas och flyttade till Indian Territory i Oklahoma. Vid den här tiden hade fler av Ottawaborna dött och endast cirka 200 fanns kvar. I Oklahoma ingick de ett kontrakt med Shawnee-stammen om att köpa cirka 14 863 acres som var en del av Shawnee-reservatet.

År 1956 beslutade USA att Ottawa inte tjänade något syfte och avslutade dem. Detta var en lång mörk period i Ottawas historia, men de gav inte upp och den 15 maj 1978 återupprättades Ottawastammen som en federalt erkänd regering.

Regeringsstrukturen för Ottawastammen i Oklahoma bestod av bandhövdingar som bildade ett styrande råd med en huvudhövding. Varje band valde sin egen hövding och sedan skulle dessa hövdingar välja en överhövding. Nu har vi en hövding, en andra hövding, en sekreterare/kassör, en första rådman och en andra rådman. Dessa personer väljs bland alla medlemmar av Ottawastammen i Oklahoma som är 18 år och äldre.

http://www.ottawatribe.org/history-archives-library/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.