US EPA

nov 12, 2021

Háttér

A tény, hogy a DDT (vagy diklór-difenil-triklóretán) szerepet játszott a kopasz sas és más ragadozó madarak (pl. halászsasok, barna pelikánok) populációinak csökkenésében, ma már a legtöbb biológus általánosan elismeri. A DDT és a tojáshéj elvékonyodása közötti kapcsolatot azonban, amely e madarak szaporodási kudarcát okozta, kezdetben nem ismerték fel. Végül a kapcsolatot a károsodás leírásának újravizsgálásával sikerült felismerni.

A DDT és a kopaszsas- és más ragadozómadár-populációk csökkenése közötti első kapcsolat a DDT-metabolitok magas testterhelésének következetes megfigyelése volt. Más szóval, a csökkenő madárpopulációk és a feltételezett ok, a DDT együttes előfordulása állt fenn. A DDT testterhelése alapján a madarak teljes expozíciós útvonalára is bizonyíték volt. A DDT kiterjedt toxicitási vizsgálatai a felnőtt madarak pusztulására vonatkozóan azonban nem mutattak ki összefüggést. Ez arra utalt, hogy a javasolt mechanizmus, a toxicitás, valószínűtlen. Azonban nem a halálozás volt a károsodás; a ragadozó madarak csökkenése volt a károsodás. Új koncepcionális modellre volt szükség, amely más mechanizmusokat is figyelembe vesz, amelyek a madárpopulációk csökkenéséhez vezethetnek. Az átfogó elemzés újbóli felülvizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy a tesztelésre kiválasztott fajok viszonylag toleránsak voltak a DDT-expozícióval szemben a vadonban érintett fajokhoz képest, és hogy az ezekben a tesztekben megfigyelt végpont (halálozás) nem a DDT-expozícióból eredő szaporodási sikert vagy kudarcot tükrözi.

A terepi megfigyelések végül a kopasz sasok és más ragadozómadarak körében a tojáshéj elvékonyodása miatti szaporodási kudarc lehetséges plauzibilis mechanizmusát tárták fel. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a DDE tojáshéj elvékonyodását okozhatja. A terepi vizsgálatok azt mutatták, hogy a DDT metabolitjának, a DDE-nek való terepi kitettség elegendő ahhoz, hogy a stresszor-válasz kapcsolat alapján számos madárfajnál hatásokat okozzon. Ezek az eredmények együttesen olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyek alapján a DDT tojáshéj elvékonyodását és a szaporodási siker csökkenését okozhatja, ami specifikusabb károsodás, mint a madárpopuláció csökkenése.

Eredmény

1972-ben a DDT-t betiltották az Egyesült Államokban a legtöbb felhasználástól. A tilalmat követő években a kopaszsas és más ragadozó madarak populációi lassan helyreálltak. A madárpopulációk helyreállása a DDT használatának betiltása után példa a hatás enyhítésére az ok manipulálása után, és nagyon erős bizonyíték arra, hogy valójában a DDT használata volt a kopaszsas és más ragadozó madarak állománycsökkenésének valódi oka.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.