Ved hjælp af data fra 1990-1994 Natality Detail-filer undersøger vi virkningen af prænatale besøg på fødselsresultater ved hjælp af 1992 Port Authority Transit-strejken i Allegheny County, Pennsylvania som en eksogen kilde til variation i adgangen til prænatal pleje. Vores estimater i første fase viser, at sorte kvinder fra den indre by, der var gravide på tidspunktet for strejken, oplevede et kraftigt fald i antallet af besøg i den prænatale pleje. Ved at bruge busstrejken som et instrument for prænatal pleje i ligninger for fødselsresultater finder vi, at 2SLS-skøn (two-stage least-squares) af virkningen af prænatal pleje på fødselsvægt, drægtighed og vægtøgning hos moderen svarer til skøn for enkeltligninger. 2SLS-estimaterne er dog upræcist estimeret. Der er konsekvente og præcise beviser for, at besøg i forbindelse med fødselsforberedende pleje reducerede mødrenes rygning. Da strejken ramte kvinderne på forskellige tidspunkter i deres graviditet, kan vi isolere virkningen af manglende prænatale besøg tidligt eller sent i en graviditet. Vi finder suggestive beviser for, at tabte besøg tidligt i graviditeten har en negativ indvirkning på fødselsresultaterne, men der er kun få beviser for, at det koster noget at gå glip af et besøg sent i graviditeten. Vores resultater viser vigtigheden af offentlig transport i forbindelse med levering af sundhedspleje for visse grupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.