Med hjälp av data från 1990-1994 Natality Detail files undersöker vi effekten av förlossningsbesök på födelseutfallet med hjälp av 1992 års Port Authority Transit-strejk i Allegheny County, Pennsylvania som en exogen källa till variation i tillgången till förlossningsvård. Våra skattningar i första steget visar att kvinnor från svarta innerstäder som var gravida vid tiden för strejken upplevde en kraftig nedgång i antalet besök inom förlossningsvården. Genom att använda busstrejken som ett instrument för förlossningsvård i ekvationer för utfallet av förlossningen finner vi att 2SLS-skattningar (two-stage least-squares) av förlossningsvårdens inverkan på födelsevikt, dräktighet och mödrars viktökning är likartade med skattningar med en enda ekvation. 2SLS-skattningarna är dock oprecisa. Det finns konsekventa och exakta bevis för att besök inom förlossningsvården minskade mödrarnas rökning. Eftersom strejken påverkade kvinnor vid olika tidpunkter under graviditeten kan vi isolera effekten av uteblivna prenatala besök tidigt eller sent under graviditeten. Vi finner suggestiva bevis för att besök som uteblir tidigt under graviditeten har en negativ inverkan på födelseutfallet, men det finns få bevis för att det finns en kostnad för uteblivna besök sent under graviditeten. Våra resultat visar hur viktig kollektivtrafiken är för vissa grupper när det gäller tillhandahållandet av hälso- och sjukvård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.