Naisen siemen

loka 30, 2021
Toimittajan huomautus: Tämä on toinen 13 luvusta Tabletalk Magazinen artikkelisarjassa: Luvattu Messias.

1.Moos.3:14-15:ssä oleva käärmeen kirous luo pohjan myöhemmälle lunastushistorian kululle. Selviä Uuden testamentin viittauksia tähän kohtaan on esimerkiksi Luuk. 10:19, Room. 16:20 ja Ilm. 12:17. Tästä Mooseksen kirjan kohdasta alkaen ”vihamielisyys siemenen ja jälkeläisten välillä” on kuitenkin raamatullisen kertomuksen tunnusmerkki. Tämä kohta toteutuu lopulta Jeesuksessa Kristuksessa, ”naisen siemenessä”, joka murskaa käärmeen pään. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:14-19 kolmessa kirouspuheessa hahmotellaan tarinan juoni.

Näiden puheiden intensiteetti voidaan jäljittää seuraavasti. Huippuhetkellä kirous kohdistuu suoraan käärmeeseen: ”Kirottu olet sinä” (jakeessa 14). Aatamin kohdalla on pieni lievennys: maa on kirottu hänen takiaan, mutta häntä ei ole suoraan kirottu kuten käärmettä (jae 17). Lopulta Eevan kohdalla ei edes käytetä sanaa kirous.

Käärmeen kirous huipentuu jakeeseen 15: ”Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläistensä välille; hän murskaa sinun pääsi, ja sinä murskaat hänen kantapäänsä.” Eeva ei kuollut samana päivänä, jona hän söi puusta (ks. 2:17); hän eli tarpeeksi kauan synnyttääkseen lapsia. Synnytyskipu moninkertaistui, mutta synnytys tapahtui kuitenkin (3:16). Aatami antoi Eevalle sopivan nimen: ”Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hän oli kaiken elävän äiti” (jae 20). Eevan kautta tulisi elämä.

Mikä lohdutus tietää, että Jumala on Kristuksessa sovittanut meidät itsensä kanssa.

Tästä eteenpäin Genesis esittelee kaksi siemenlinjaa, jotka käyvät pyhää sotaa. Kun Eeva synnytti Kainin, hänen luottamuksensa Jumalan lupaukseen oli vahva: ”Olen saanut miehen Herran avulla” (4:1). Ja kuitenkin tämä mies, Kain, oli itse asiassa pahasta (1. Joh. 3:12) ja tappoi vanhurskaan veljensä Aabelin. Kain osoittautui olevan käärmeen sukua, joka näytti aluksi saavan yliotteen. Jumalan tuomio Kainille viittasi 1. Mooseksen kirjan 3. luvun kirouksiin: ”Nyt siis sinä olet kirottu maan päältä” (4:11). Kain oli biologisen isänsä Aadamin kaltainen siinä, että hänet oli kirottu maasta, mutta hän oli myös hengellisen isänsä, paholaisen, kaltainen siinä, että hän itse sai kirouksen: ”Kirottu olet sinä maasta” (jae 11, korostus lisätty).

Seuraavaksi näemme vastakkainasettelun sen välillä, mitä voisimme kutsua kahdeksi eri siemenestä peräisin olevaksi ”patriarkaksi”. Kain oli käärmeen linjan pää ja Seet lupauksen linjan pää.

Kain jatkoi pahan valtakunnan rakentamista. Vaikka Aatami ja Eeva lähetettiin Eedenin itäpuolelle, Kain siirtyi vapaaehtoisesti vielä kauemmas itään Jumalan läsnäolosta. Hän rakensi kaupungin, sai pojan, Henokin, ja nimesi kaupungin (kirjaimellisesti ”nimesi sen”) itsensä mukaan. (Huomaa, että seuraavan kerran, kun luemme jonkun rakentavan kaupungin, se on toinen käärmekaupunki idässä, Baabel). Huolimatta Kainin suvun kulttuurisista saavutuksista (4:18-24) näemme, että se huipentuu Lemekin, seitsemännen sukupolven, syntymään. Jumala lupasi 1. Moos. 4:15:ssä seitsemän kertaa koston jokaiselle, joka tappoi Kainin, mutta Lemek toimi ikään kuin hän olisi Jumalaa suurempi ja kykenisi kostamaan seitsemänkymmentä kertaa. Oliko Kainin käärmeen siemen aiheuttanut todellisen haasteen Jumalan lupaukselle?

1. Moos. 4:25:ssä luemme lupauksen sukupuusta. Eeva synnytti vanhurskaan Aabelin tilalle Seetin. Seetin pojan kohdalla kiinnostus ihmisten nimiin jatkuu: ”Ja myös Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan ihmiset alkoivat huutaa Herran nimeä” (jae 26). Seetin sukulinja huipentuu Kainin Enokia paremman Enokin syntymään. Tämä Henok oli Seetin seitsemäs sukupolvi, mutta hän oli vastakohta Kainin seitsemännelle sukupolvelle, Lamekille. Kun Lemek kerskui olevansa Jumalaa suurempi, Henok vaelsi Jumalan kanssa (5:22) eikä maistanut kuolemaa (jae 24; Hebr 11:5). Sitten tuli parempi ja erilainen Lamek, seetiläinen, joka siitti pojan, Nooan (1. Moos. 5:28-29). Nooan syntymän jälkeen Lemek sanoi: ”Hän antaa meille levon työstämme ja kätemme työstä sen maan tähden, jonka Herra on kirottu”. Nooa oli Kristuksen esikuva, koska hän oli vanhurskas mies avionrikkojien joukossa. Hänen sukulinjansa pelastui, mutta käärmeen suku menehtyi suurimmaksi osaksi.

Tulva ei kuitenkaan ollut lopullinen isku käärmeen päähän. Nooan poika, Haam, jatkaisi käärmeen sukua. Kuitenkin tulisi päivä, jolloin luvattu siemen, Kristus itse, tulisi (Gal. 3:16). Tämä siemen antaisi lopullisen iskun käärmeelle. Uudessa luomakunnassa ei ole enää kinkkua, joka johtaisi uutta vastarintaa. 1. Mooseksen kirja 3:14-15 sisältää koko Raamatun lunastuskertomuksen, jossa luvataan, että vaikka näiden kahden linjan välillä käydään pyhää sotaa, Jumala tarjoaa pelastuksen, täydellisen ja lopullisen, Kristuksen työn kautta. Mikä lohdutus tietää, että Jumala on Kristuksessa sovittanut meidät itsensä kanssa.

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin Tabletalk Magazinessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.